Saturday, January 10, 2009

Hamas ska korsfasta kristna. En till orsak att stodja Hamas?


Hamas har i tysthet infort nya Sharia lagar i Gaza. De har nu infort regler om att korsfastelse ska kunna ske av kristna och andra som inte passar i det Taliban liknande Islamist samhallet som Hamas har infort i Gaza. Kristna och andra som bedoms vara "motstandare till Palestinska intressen" ska altsa spikas upp pa ett kors, hangas fast med rep och darefter brannas.  

Det rapporterades i Al Arabia och i London baserade Al Hayat. 

Den typen av primitiv bestraffning forekommer inte i andra lander som har Sharia lag. Hamas ar darfor ensamma om det nya bestraffningssystemet. 

Demonstranter som tycker synd om Hamas borde ta en resa till Gaza for att berikas av de nya reglerna sa att de kan lara sig mer om de organisationer som de stoder, inhamta kunskap. Visserligen ar de flesta demonstranter i Europa araber och kanner redan till och stoder Hamas och deras Sharia lagar. De kan darfor inte vara flyktingar undan Sharia lagar eller annan praxis som de stoder. Vad de pastar sig ha flytt fran ar oklart. Enligt en Migrationshandlaggare i Sverige sa har ingen palestinsk flykting fran Gaza till Sverige uppgett att de flytt fran atgarder som Israel ligger bakom. 

I DN havdar Besma Labbad att hon kommit fran Gaza till Sverige just pa grund av vad Israel gjort men Israel drog sig ur Gaza 2005.  

Fragan ar vad de gor i Sverige.  Deras syfte ar kanske att sprida islam och sharia lagar till vasteuropa, leva pa bidragssystemet och ta langa perioder av ledighet i hemlandet med betalning i vastvaluta. En annan fraga ar vad de gor i Gaza om de pastar att de flytt darifran? Las mer i Jihad i Malmo bloggen om den Norska "lakaren" Mads Gilbert som fungerat som propagandaminister for Hamas,  Han blev kand i Norge efter att ha forsvarat Al Quedas massmord 9-11-2001. Han slipper sakert korsfastas av terroristerna. 

Se vad Hamas gor med Palestinierna. Mord och hjarntvatt ar normalt beteende i Gaza. Tips fran Everykindapeople.

SVD SVD DN DN DN DNDN AB AB AB SVD DNABAB DN DN DN

1 comment:

Anonymous said...

Om Israel vill överleva den pågående Hamas terrorn, Israel måste vinna i Gaza för vilket pris som helst. Om Hamas terroristerna gömmer sig bakom den civila befolkningen, då Hamas är ansvarig för förlusterna, inte Israel. Israel bör sluta med den mjuka, återhållsamma politiken och slå Hamas lika hårt som de Allierade slagit mot Nazi Tyskland. Hamas måste avslutas för gott. Det såkallade palestinska folket ska flyttas til Jordanien eftersom Jordanien är den arabiska staten och Israel är den judiska staten i förredetta brittiska kolonin Palestina.