Monday, January 12, 2009

Av-svenskningen kan ske via kvotering, det ar en god sak, ett mal anser politiker och media.

Helsingborgs Dagblad (HD) har haft en artikelserie som kallades "Vit makt". Namnet syftade pa att vita, dvs svenskar har makten i Sverige.  Underrubriken satter tonen, HD efterlyser en afrikan till ledningen i Helsingborg "eftersom USA valt Obama som president." 

Svenskar vid makten ar nagot som HD anser vara fel. HD vill att Sverige ska avsvenskas eftersom andelen svenskar blir mindre for varje ar jamfort med invandrade asylsokande. HD vill darfor att de asylsokande representeras i alla slags maktpositioner och att de ska fa mycket storre inflytande an vad de har idag. 

HD menar att asyloskande borde kvoteras in i alla slags yrken och maktpositioner. HD har inte utvecklat sina tankar om det annat an att vilja kvotera in fler. De kan inte motivera varfor, deras argument ar inte att det finns klokare manniskor som kan gora ett battre jobb, tvartom, deras argument verkar vara kvotering enbart pga av ras eller etnisk bakgrund utan nagot annat motiv eller fornuft.

Chefredaktoren Lars Johansson skriver i en ledare och menar att aven hans sjalv borde utkvoteras eftersom de 7 i ledarskapet pa HD enbart ar svenskar.  

Lars Johansson skriver vidare: 
Som anställd sitter man inte på mandat för någon särskild grupp, utan för att man är duktig i sitt yrke. Men om var femte helsingborgare har utomnordisk bakgrund borde det naturligtvis finnas fler duktiga yrkesmänniskor inom den gruppen än de 3-4 procent som vi har anställda.

Lars vill ha kvotering men i samma artikel vill han att en anstallda ska fa arbete om de ar tillrackligt "duktiga" och inte for att de tillhor en viss folkgrupp.

Det ar en stor motsagelse att klara upp men sa langt har han inte tankt. 

Han forsoker forklara sig med meningen:

"Vi har lätt att se problemen, svårare att se möjligheterna." 

Med sedvanlig Bror Duktig attityd sa vill Lars framsta som en "progressiv" kvoteringstalesman men samtidigt vill han inte forlora sitt jobb till en asylsokande. En dubbelmoral som ar typisk bland politiker och medias representanter. De vill har bort fler svenskar, kvotera in asylsokande sa lange det drabbar alla andra men inte de sjalva. Lars och de andra vill formodligen klara sig tills pensionsdags, de vill ju inte lonedumpas till evig arbetsloshet som en miljon svenskar redan hamnat i. HD borde genast ersattas Johanssson med nagon som vagar vara arlig och har lasarna och ortborna i tankarna istallet for denna ryggradslosa kvoteringsframjare som arbetar for en av-svenskning av Sverige sa lange det bara drabbar andra. Det vore annorlunda om han insag problemet med Sverige, solidariserade sig med de lonedumpade tidningsutdelarna pa HD och gav upp sitt jobb en Muhammed. Han skulle sannorlikt inse (till skillnad mot Johansson) att Sverige masta sluta med misslyckade multikultur experimentet eftersom det drabbar alla men mest de som inte har inflytande. 

Jag undrar hur mycket HD har tjanat pa lonedumpning av tidningsutdelarna, hur mycket far de invandrade betalt och hur mycket extra betalt fick chefsgruppen som resultat av lonedumpningen?  Herr Johansson, beratta sanningen nu? Samtidigt som HD vill ha rasbaserad eller etniskt baserad kvotering har HD en Palestinier som skribent direkt fran Gaza. Man tillater knappt svenskar som bor i Gaza liknande omraden i Sverige uttala sig, sa Gaza Palestinier har mer rattigheter i HD an vad svenskar har. HD vill saledes inte sprida demokratin mer. Tvartom de vill begransa yttrandefriheten sa att protester inte far horas, det visar sig i de ledande fragor som stalldes i deras HD-TV reportage om kvotering. hd hd hd hd  hd hd hd hd hd hd hd hd hd hd svd

4 comments:

Robin Shadowes said...

Lars Johansson borde omedelbart ställa sin plats till förfogande till nån analfabetisk khat-tuggande Abdallah från Somalia och samtidigt passa på att ta sitt pick & pack och flytta till Hooden. Då, kanske bara då skulle jag möjligtvis kunna förlåta denne Johansson hans alla grodor.

Anonymous said...

Och hur ser det ut på HD?Var bor dom som äger HD?

Bakgrund: Grundad 1867. Då var man endast en av fyra tidningar i Helsingborg. På 1940-talet var tidningen pro-nazistisk medan grannstaden Helsingør endast 5 km bort, var ockuperad av Hitlertyskland, och tidningens chefredaktør Ove Sommelius representerade det lokala nazistpartiet, Medborgarförbundet, i Helsingborgs kommun. Idag är tidningen officiellt politiskt "oavhängig", men har i lång tid legat till höger i det politiska spektret.

BefriaMedia said...

anonym,
Tidningen kanske vander kappan efter vinden, manga svenskar speciellt inom socialdemokratin var nazi sympatisorer. Nazi rorelsen lag mycket nara muslimerna i syn pa judarna och den gemensamma socialismen. Det kanske ar darfor de vill ha in sa manga muslimer till Sverige? Deras sympatier kan man utlasa med deras artiklar istallet for att tro vad de pastar sig vara.

MX said...

"I Helsingborg är personer med utomnordisk bakgrund kraftigt underrepresenterade. Ju högre upp i hierarkin, desto färre är de. HD har granskat vilka som bestämmer i staden."

Plötsligt gick det bra att dra in etnicitet i sammanhanget.
Nu väntar vi med spänning på HDs granskning om hur överrepresenterade de utomnordiska är inom många brottstyper.