Wednesday, January 07, 2009

Staten vill inte ha Israel vanner anstallda, det gar emot regeringens politik.


Migrationsverket sparkade en anstalld enbart for att hans asikter inte stammer overens med det statliga verket och regeringen. Han forlorade sin chefsposition vilket av Tingratten likstalldes med avsked. 

Bilden: Eugene Palmer

Lennart Eriksson  trodde, felaktigt, att man har yttrandefrihet i Sverige. Visserligen var det ingen som forbjod honom att att ha vissa asikter, men asiktskontrollen, asiktspolisen inom statliga institutioner ar numera varre an nagonsin som Migrationsverkets agerande visar.  

Erikssons borde fa uttrycka sin syn utan bestraffning fran arbetsgivaren, det anser aven Tinsratten i Molndal som domde Migrationsverket att betala 100 000 kr i skadestand till Eriksson.    

Lennart Eriksson ar ingen extremist, tvartom. I sin blog sa uttalade han stod for Israel och tar avstand fran terror. Det ar inte populart bland politiker nufortiden. Enligt uppgift fran domen sa hade Migrationsverket problem med Erisson da han kallat terrororgansiationen Hamas ledare Yassin for "terrorgeneral", Migrationsverket ansag att Yassin var en "frihetskampe".

De flesta politiker pa kommunal niva och pa statlig niva stoder muslimska organisationer i Sverige. De donerarar formodligen miljardbelopp till alla deras organisationer, program, moskeer och aktiviteter. Nastan varje vecka sa kommer politikerna pa nya program som kostar atskilliga miljoner och ska anvandas till olika andamal. Ofta har de med brottsforebyggande atgarder, fritidsaktiviteter, ungdomsprogram, mm. Djupt hatiska och rasistiska asikter sprids i moskeer and bland muslimer, det har varken kommuner eller staten forsokt begransa. 

Migrationsverkets Eugene Palmer's svar pa DN's fraga visar hur illa det ligger till. En bra fraga som DN stallde var "Vad finns det för policy på Migrationsverket för vilka åsikter som får uttryckas offentligt?

Eugene svarade "- Alla andra fattar att det inte går att aktivt ta ställning för ena parten i en konflikt" , men han fortsatter och menar att det inte ens ar passsande att halla sig neutral. Att halla sig neutral ar inte heller passande enligt Eugene Palmer. Man far altsa inte ha asikter och man far inte "inte" ha asikter i en privat blog. "Alla fattar" men de har ingen policy?

Det later som en efterkonstruktion, Palmer's svar ar inte sarskilt trovardigt. Staten ger miljonbelopp till Palestinerna. Palmer, Migrationsverket och regeringen har gjort fel, myndigheter borde domas till mycket hogre skadestand, sarskilt om de gor sig av med folk pga av deras politiska asikter. 

Det ar inte konstigt att folk bloggar anonymt. Det finns all anledning att oroa sig for den bristande yttrandefriheten och forsok till censur aven under en sk borgerlig regering. Tolerans for normala asikter forsvinner mer for varje dag i Sverige. Begransningar i yttrandfriheten ser vi mer av och hur FRA-lagen kommer att anvandas kan man bara spekulera i. Om nagon for 10 ar sedan sade att en borgarregering vill begransa yttrandefriheten sa hade de flesta skrattat at det pastaendet, men verkligheten visar det hander nu och vi borde oroa oss for vad nasta steg blir. DN  Barometern SVD

3 comments:

Anonymous said...

Ja, yttrandefriheten sitter trångt - och den borgliga regeringen till trots, så är våra statliga myndigheter proppfulla med vänstermänniskor. Min erfarenhet av dessa är att de har en klar benägenhet att vilja inskränka andra människors möjlighet att göra sina åsikter hörda. Som någon skrev om Hamas, men som nog gäller många inom vänsternomenklaturan: En man, en röst, en gång.

Sigge said...

Det visar sej dessutom att ett ställningstagande för en part i en konflikt bara leder till avsked om det är Israel man tar ställning för. Om man tar ställning mot Israel går det utmärkt att jobba kvar på migrationsverket. Åsiktsfrihet?
http://www.smp.se/ledare/asiktspoliser-pa-migrationsverket(1073662).gm
http://rogntudjuu.blogspot.com/2007/12/migrationsverket-stter-grnser.html
http://rogntudjuu.blogspot.com/2007/12/mer-om-birgitta-elfstrm.html

FreeBird said...

Begransningar i yttrandfriheten ser vi mer av och hur FRA-lagen kommer att anvandas kan man bara spekulera i.

Vi behöver inte spekulera. Det är bara att titta på Iran, Nordkorea, Vietnam.