Saturday, August 02, 2008

Sverige rådgav diktatorn Mugabe om högre skatter i Zimbabwe.

Sven-Olof Lodin hjälpte Mugabe att radikalt öka alla skatter och skapade nya skatter åt diktatorn.

Zimbabwes inflation är idag över 2 miljoner procent om året. Det är en fantastisk prestation av diktatorn Robert Mugabe (s) som är de svenska socialdemokraternas bästa kamrat i Afrika.

De svenska socialdemokraterna stödde Mugabe i hans väpnade revolution. När han tog makten ökade stödet från Sverige och s-regeringen skickade experter för att bygga upp ett socialistiskt skattesystem. Den hjälpen tog Mugabe tacksamt emot.

Nu avslöjas det för första gången i en artikel i di.se av den svenska skatteexperten Sven-Olof Lodin vad som hände i Zimbabwe under hans tid som utsänd expert. Han var där mellan 1984 och 1985.

Han berättar i artikeln att man först införde en skatt för lågavlönade som tidigare hade skattefrihet. Sedan infördes omsättningsskatt i grossistledet. Moms ville man införa men kunde inte pga att det blev för komplicerat. Man införde en hög skatt på öl, sprit och cigaretter. Högavlönade fick en enorm skattebörda 55 %, dessutom särbeskattades gifta personer vilket gjorde saken värre.

Skatteförslagen väckte stora protester men diktatorn Mugabe brydde sig inte om det och införde skattereformerna som förslagits av hans broderparti i Sverige.

Sven-Olof Lodin berättar om hans intryck av Robert Mugabe som person. Han uppfattade inte Mugabe som en despot i början men han var auktoritär. Man kunde ana paranoida drag hos honom menar Lodin. Mugabe drev en Marxistisk retorik och enligt Lodin drev Mugave en "försiktig socialdemokratisk politik". Vad Lodin menar med "försiktig" vet jag inte, men om om den högsta skatten var 55 % så är det långt ifran den skatt som socialdemokraterna drev fram i Sverige, 80-90 % och i vissa fall ibland över 100%.

Med den jämförelsen så är Mugabes marxistiska skattepolitk mycket försiktigare än Socialdemokraternas skattepolitk.

För egen del skulle jag föredra den marxistiska skatten hellre än sossarnas skatt, det blir avsevärt fördelaktigare. Lodin säger att Mugabe drev igen nästan alla skatteförslag två år efter att Lodin lämnade Zimbabwe år 1988.

Lodin beskiver Mugabes inhemska krig mot stamfienden i Matabeleland,

”Mugabes femte brigad gick fram fruktansvärt hårt och där begicks övergrepp som inte var försvarbart”,
  Lodin beskiver hur han märkte att Mugbe tappade kontakten med verkligheten;
"När Sally Mugabe dog 1992 tappade ledaren kontakten med verkligheten och hans enda strävan blev att behålla makten till vilket pris som helst"
Personligen tror jag att Lodin kan ha fel om tidpunkten när Mugabe tappade verklighetskontakten, det hände troligen långt tidigare. På grund av västmakternas brist på alternativ så accepterade man Mugabe som inte skiljer sig särskilt mycket från de andra alternativen som fanns på den tiden. Nkomo samregerade en period men blev utmanövrerad av Mugabe som drevs av maktbegär och alltid haft diktatoriska ambitioner. Med militar inblandad i alla val och konstant valfusk har han lyckats hålla sig vid makten.

Som summering avslöjar DI-artikeln att de socialistiska skattereformerna blev verklighet runt 1990. Strax därefter, runt 1992 tror Lodin att Mugabe förlorade förståndet. Det stora välstånd som existerade då han grep makten 1980 började med tiden sina och försämrades dramatiskt då de "svenska" skattereformerna infördes.

Denna sedel som har valören 100 miljarder dollar räcker bara till en halv limpa bröd i Zimbabwe. Folket tackar för den svenska hjälpen, NOT!

Det enorma kaos som idag råder i Zimbabwe hade nog kunnat undvikas om västmakterna som sponsrat Mugabe satte stopp för hans härjningar. Väst har låtit det hända och har därför ansvar för resultatet. Sverige är medskyldigt till det som hänt i Zimbabwe. Det av Sverige föreslagna skattesystemet kan ha hjälpt till att driva Zimbabwe till bankrutt. Det är en nyhet som gör många svenskar medskyldiga om de gett sitt stöd till Mugabes terrorregim.

Lodin fick i slutet frågan om han inte borde ifrågasatt uppdraget om han var naiv. Han svarade att de var tevksamma innan de åtog sig uppdraget, men Mugabe skötte sin uppgift som premiärminister (diktator - min notering) och landets ledare väl.
Läs mer om diktatorn Mugabe har, har och har
DI SVD DN

No comments: