Tuesday, December 30, 2008

Muslimer kraver skattefinansierad hjalp, vill kallas "svenskt trossamfund".

Ur SvD; "Sedan kyrkan skildes från staten kan även andra trossamfund än Svenska kyrkan få ta in medlemsavgifter via skattsedeln. Åtta kristna samfund tar redan ut avgifterna via skatten och nu vill Bosniakiska islamiska samfundet bli det första muslimska.

Förutom Svenska kyrkan tar åtta andra trossamfund ut medlemsavgiften via skattesedeln. I samtliga fall handlar det om kristna samfund. Nyligen har även Bosniakiska islamiska samfundet, BIS, skickat in en begäran till Kammarkollegiet om att officiellt bli registrerade som ett trossamfund. Först när det beslutet är fattat kan organisationen lämna in en ansökan till regeringen via kulturdepartementet om att få ta ut medlemsavgiften via skattesedeln.


Ann Aurén på kulturdepartementet
 säger att myndigheter inte får in så många ansökningar uppbördeshjälp.– Just nu har vi två sycken. En av Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskapet i Sverige och en av Syrisk-ortodoxa ärkestiftet av Sverige och Skandinavien, berättar Ann Aurén på kulturdepartementet.

Mahmoud Khalfi, ordförande i Sveriges muslimska förbund, är positiv till BIS initiativ och hoppas att fler församlingar ska följa deras exempel."

Sveriges minskande resurserna kommer snart att fordelas bland allt fler. Om ingen normalt tankande beslutfattare inser det fundamentala felet med detta sa kommer snart vara surt forvarvarde svenska skattepengarna aven i storre omfattning an tidigare fordelas bland muslimer. Muslimer som inte bara har sin religion i Islam, de har sina sociala, politiska, militare system och regler inskrivna i koranen. Islam ar darfor inte bara en religion men det ar en politiskt, militar och social rorelse.  Avsvenskningen av Sverige fortsatter darfor inom alla samhallsomraden. Islamiseringen okar i omfattning och politikerna inom kulturdepartementet kommer formodligen som brukligt ar i tysthet utan debatt besluta att Islam ska ha vara pengar. Det blir darmed en okad tolerans for tva parallella lagsystem i Sverige, ett system med svenska lagar och ett parallellt system med mulimska Sharia lagar. Den enda debatt svenska politiker vill ha ar hur vi smidigast ska fora over vara orter, sociala system och pengar till muslimer, invandrare och de nya sharialagarna.Vi kan lasa nyheterna men nar ska vi dra slutsaterna av vad vara politiker gor? Den nya tolerans kan man lasa om i Fria Nyheter:
"Trots mordet i på flyktingförläggningen uppger fastighetsägaren Hans Bark på Sidsjöfastigheter att det inte finns några problem i området när Fria Nyheter ringer honom.
-Nej det tycker jag inte mordet är ju nästan uppklarat, säger Hans Bark."
Herr Bark tycker att det "inte finns nagra problem i omradet". Samma tolerans sprider sig som en farsot i hela landet. Vilda upplopp och massiv stenkastning i Tensta men samma dag skriver DN en artikel om hur bra det ar i Tensta. Den 21 December, fortsatta upplopp och brander i Rosengard men media beskriver situationen som "en lugn kvall".
SvD   

7 comments:

Anonymous said...

Nu handlar det ju inte om att muslimska organisationer ska få våra skattepengar, om inte vi tillhör någon muslimskt trosamfund.

Men något jag inte kan förstå är varför staten fortfarande, år 2008-2009 ska arbeta i religionen tjänst. Skatteverkets verksamhet bekostas ju av alla medborgare och således även kostnaden för administrationen av kyrkoavgifter och annat. Staten och kyrka/religion ska vara åtskilda vare sig det har berör kristna, muslimer, buddister eller vad nu folk väljer att kalla sig.

Låt trosamfunden sköta ekonomin själva och använd inte mina skattepengar till det!

Anonymous said...

Du måste ha svårt med att läsa?
Avgifterna till samfunden tas upp via skattesedeln, ja. Men pengarna kommer från resp. medlemmar!
Jag som Katolik, betalar en av Kyrkan bestämd avgift, som skattemyndigheten tar in via min skattesedel.
Det är inga skattepengar som går till samfunden!

Anonymous said...

Ser ingen anledning till att svenska staten ska syssla med att samla in medlemsavgifter från någon organisation oavsett om det handlar om religösa griller eller Kusmarks bollkarlar. Den sysslan + kostnader kan gott dom inblandade sköta själa -och betala för. Det är ingen viktig samhällelig angelägenhet direkt.

Izet Besic said...

Det handlar inte om "skattefinansierad hjälp" från Sveriges "surt förvärvade pengar".
Samfundets medlemmar väljer själva att betala sina medlemsavgifter med sina EGNA pengar. Till och med Skatteverkets administrering av avgifterna skall även betalas av medlemmarna. Det är fel då att anklaga muslimer för någonting överhuvudtaget i detta sammanhang. Den här anklagelsen är bara en till i mängden som härstammar ur den förvrängda bilden om islam och muslimer. I stället borde samhället uppmuntra att "nykomna" svenskar får sin rätta plats genom integration och självförsörjande gentemot fattigdom, bidragsberoende och utanförskap.

Fröken Sverige said...

Jag lånar ditt inlägg. Men jag ändrar det gällande sharialagar till LITET s.

Vägrar att skriva muslimska ord samt muhammed med stora bokstäver.

Skriver ofta in till media om det...då media OFTA skriver "kristendomen" och "Islam".

Det dhimmiskapet vägrar jag acceptera.

Gott Nytt År, vännen!

Mvh

/FS

Fröken Sverige said...

Izet Besic:

"Den här anklagelsen är bara en till i mängden som härstammar ur den förvrängda bilden om islam och muslimer."

"Bilden" av islam och muslimer skapar ni helt själva.

" I stället borde samhället uppmuntra att "nykomna" svenskar får sin rätta plats genom integration och självförsörjande gentemot fattigdom, bidragsberoende och utanförskap."

Det är INTE integration att vara medlem av ett muslimskt trossamfund. Du vet lika väl som vi, att muslimer inte SKA intergreras med kuffar.

I övrigt så ska inte svenska staten samla ihop pengar till NÅGRA religiösa samfund. Sverige är ett sekulärt land.

Och dessutom den stora lockelsen med detta är väl att man får pengarna i förskott med?

"Det finns, förutom Svenska kyrkan, åtta registrerade trossamfund som har fått regeringsbeslut på att de får ta in sina medlemsavgifter via skattsedeln. Siffran visar hur mycket samfundet får i förskott från Skatteverket för inkomståret 2008. "

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2260339.svd

/FS

/FS

Robin Shadowes said...

Islam hör inte hemma i Sverige och skall därför inte skattefinansieras ö h t. Islams problem är deras egen sak inte vår.