Tuesday, December 30, 2008

Nyfikenhet ar fel strategi mot brutalitet och revolutionarer.


Varfor ska vi tvingas sniffa varandras bakdelar? Vad vill Ask uppna med "nyfikenhet"?

Ar det kanske att vi ska inse att vi alla ar kamrater och broder som bor pa denna brackliga hotade jord och vi behover samarbeta for att komma pa losningar for att stoppa naturkrafterna fran att forinta jorden och manniskans livsvillkor?

Men sedan, efter att julgloggen slutat paverka oss, ska vi inte forsoka inse hur verkligheten ser ut? Vi har obotliga djupt kriminella manniskor omkring oss som vill forstora sa mycket som mojligt av Sverige.

Om Ask inte vill ta itu med dessa svenskhatare sa kommer vi aldrig kunna ratta till det som ar fel med Sverige.

Om "nyfikenhet" ar regeringen enda policy mot valdsverkare och upprorsmakare sa finns det inget hopp om att vara politiker nagonsin kommar att begripa hur ett land ska styras och hur ett land kan forintas innifran oavsett hur starkt forsvar man har.

Att vi lever i en globaliserad varld betyder INTE att varje land maste tolerera och tillata varenda kriminell person som passerar gransen att bosatta sig. Nu ar det enklare for brottslingar och flytta till andra lander, darfor behovs det extra stor vaksamhet mot problemgrupper, kriminella, terrorister, samhallsparasiter just pga av globaliseringen.

Att styra ett land betyder att politikerna fatt fortroendet att i forsta hand bevara tryggheten och sakerheten pa gator och torg. Politikerna har misslyckats med sin framsta uppgift. Svaret pa det misslyckandet ar tydligen "nyfikenhet", eller integration.

"Det ar ingen enkel fraga" sager Beatrice Ask. "Det handlar om att väldigt många aktörer måste dra åt samma håll." Men Fru Ask, ni och vansteroppositionen drar ju at samma hall. At fel hall. Om ni som nu inte vill straffa brottslingar, inte vill utvisa brottslingar, inte vill stoppa eller minska massinvandringen av fler brottslingar sa har ni inte ens forstatt det mest fundamentala med problemet.

Om ni okar massinvandringen och sedan fundera pa hur ni ska kunna integrera alla som kommer utan hansyn till att massorna blir storre i antal for varje dag i ett overfyllt Sverige, da har ni ju en skruv los.

Det ar ju som om ni star pa botten av en grop och ser vattenmassor valla in i gropen, och ni undrar hur vi ska fa plats med allt vatten som snart oversvammat gropen och drakt er alla. Det ar inte integration som ar malet, det ar trygghet och nationell harmoni. Ni maste darfor sluta forsoka hitta plats at storre vattenmassor, gropen ar redan full. Det ni maste gora ar stoppa det inforsande vattnet, pumpa ut skitvattnet for att sedan kunna ateruppbygga en viss trygget och nationell harmoni, annars star ni dar och trampar vatten och sjunker ner i dyn ni tillatit underminera marken. Vi behover inte bli nyfikna pa vattenmassorna som dranker oss, och vattenmassorna ar immuna mot ert prat om kumbaya och att vi ska sjunga "we shall overcome" tillsammans. Ni har skapat en nationell katastrof som vi maste ta itu med. Om inte ni klarar det sa finns det andra som kan.

Det ar inte Ask's roll att lata som en gnallig tant, er roll ar att ta itu med och fixa problemet. Sluta mer ert gnallande och prat om nyfikenhet, det ar doggystyle, fru Ask. Politiker antas vara klokare an hundar. Forsok radda det som aterstar av Sverige istallet for att prata om fortsattt massinvandring, integrering och "vi for en standig diskussion". Det ni gor leder bara till en forvarrad situation. DN

1 comment:

Robin Shadowes said...

Beatrice Askhög tillhör förmodligen själv gruppen svenskhatare. Hennes chef, han med jättehuvudet gör ju det, så förmodligen gör de flesta regeringsmedlemmar det också.