Monday, December 22, 2008

Regeringen betalar foraldrarna till upplopps terroristerna.

Ett tecken pa en handlingsforlamad regering ar nar det inte finns nagra ideer kvar och man istallet vraker pengar over problemet.

Laxan vi lar oss fran det blir att om vara barn branner ner staden, forstor polisbilar, kastar bomber pa myndighetspersonerna och skriker Allah Akbar sa far foraldrarna stora summor pengar av Sabuni. Snart vet alla om det och valdet kommer att oka.

You swedish, you must have change for this? No , no money left, wonder why, Sabuni gave me all this?

Det desperata beskedet var nastan vantat efter den sorgligt innehallslosa artikel som Reepalu och Sabuni skrev i Sydsvenskan. De ville i artikeln att foraldrarna skulle stoppa barnen. Eftersom det inte hjalper sa blev nasta steg, BETALA FORALDRARNA. 70 miljoner kr vill regeringen spola ner i detta nya experiment.

Man har inte meddelat nagon policy foranding i polisarbetet. Polisen ska formodligen fortsatt att aka omkring med sina bilar nar det blir upplopp. Gripanden eller straff for de livsfarliga terroristerna handlar det inte om, knappt omhandertaganden. Vilket sloseri med resurser om man pa sin hojd omhandertar ligisterna och sedan slapper dem och darefter betalar foraldrarna.

Finns det ingen som tankt pa den kloka iden att gripa de skyldiga, doma dem till en langre vistelse i ett arbetslager och boter med betalningskyldighet for alla skador de orsakat. Med tiden skulle ju alla skyldig sitta i ett lager, upploppen blir farre. Man vet vilka de skyldiga ar och de kan domas till mycket hardare straff om det hander igen.

Sa gor alla andra lander som har minsta stolthet i sin rattstrygghet och som har medborgare med formaga att stalla krav. Visserligen kravs det en fri press som formedlar medborgarnas ursinne och krav, men det har vi dessvarre inte i Sverige. Sverige har en totalt mediablackout nar det handlar om invandrarvaldet, det ger upprorsmakarna annu storre uppmuntran att fortsatta.

Det tar rattstryggheten ifran oss sa att de som blir lidande av valdet och forstorelsen upplever att det inte finns nagon rattstrygget och att ingen bryr sig om det eskalerande valdet.

"- Gängen som vi har problem med kommer från olika invandrargrupper och vi ser att både de och deras föräldrar behöver bra information. De unga upplever att de inte kommer in i samhället och lär sig koderna. Skriftlig information i form av blanketter fungerar inte. "

Nej, harda straff fungerar. Men om man sparrar in busarna och samtidigt fortsatter importera tiotusentals nya busar over granserna sa kommer valdet inte att minska. Resultatet blir att valdet kommer ikapp och blir varre trots att man iscensatt ett bestraffningregement som annars skulle kunnat fungera.

Eftersom regeringen struntar i hardare straff, eller straff overhuvudtaget, sa kommer resultatet blir kraftigt forvarrade situationer overallt. Darfor borde vi omgende skifta ut regeringen sa att Reinfeldt kan fa bli den dammsugarforsaljare som han liknade i Aftonbladets artikel igar.

Jag litar inte pa Reinfedt, inte ens som dammsugarforsaljare. Han skulle nog bara salja maskiner som suger upp en massa skit som inte gar att bli av med?

Idag ar det nya upplopp, brander och massiv stenkastning i Tensta, polisen har mobliliserat en massiv insats. Samma dag skriver DN hur bra det blivit dar. DN kanske menar att det kunde ha blivit mycket varre, eller man kanske bara vill ha balans till rapporten om upploppen.

Nagra dagar sedan rapporterades i DN att stenkastning mot bussar okat med 66 % i ar och 78 turer stallts in hos ett bussbolag.

"- Stenkastandet har blivit ett samhällsproblem.......För någonting måste göras. Vi kan inte acceptera det som händer," säger Helena Reinhagen, kommunikationschef på Busslink.

Moderaten Per Schlingman har fortydligat regeringens politk vilket vi borde paminnas om. Han sade "Vi efterstravar ett pluralistiskt samhalle."

"Nagot maste goras" har sagts om tusen ganger men inget blir gjort, det blir bara varre. Mitt gratistips vill man nog inte ta i, det vore ju krankande att doma och fangsla brottslingar, speciellt asylsokande brottslingar anser riksdagspartierna. De styrande sossarna i Malmo vill "absolut inte" anvanda vattenkanon som oppositionen forslar, de vill "fora dialog" istallet. Professor Hakan Hyden har en hel rad http://sydsvenskan.se/malmo/article400529/Vi-ska-absolut-inte-infora-vattenkanoner.html mot att man vidtar atgarder. 

Regeringen har vagt talat om att kanske mojligtvis gora nagot till 2010. Fore nasta val kanske man kommer med ett nytt uttlande for att vilseleda valjarna. Deras planer ar langsiktiga och knappast trovardiga eftersom problemet ar akut.  DN SVD DN DN AB s sys sys sys

2 comments:

Olbap said...

Islam kommer att alltmer visa sin makt, muslimerna vet att Européer och Västerlänningar av idag böjer sig som gräs för lien. Dags att damma av Korstågsandan mot dessa satans följe!

B-O Gavne, Vasteras said...

JAG FÖRSTÅR INTE VARFÖR INTE!!??
ni hakar på min …det är väl en nykommen upplysning, att den politiska makten runt Gustav Adolfs Torg (i Malmö) är faktiskt rent nazistisk, fascistisk. …samtidigt som makten alltså officiellt visar sig högst demokratisk.

-Att makten går runt och benämner lokalsamhället av invånarna för Malmö ”stad”; som jag redogör för här ovan i inlägget ”Glöm inte”.
Till då att vi svenska folk har kommit överens om; med den så kallade kommunreformen. Lagskrivit: i Kommunallagen, Sverige är indelat i ”kommuner” (1:1).
Att vi svenska folk vill ytterligt hävda demokratin, att alla våra kommuner med dess invånare, är lika värda.
Där alltså denna politiska makten i Malmö vill hävda att de, är nått finare människor, fina stadsboende; än andra, landsbygdsboende individer. Som man ju inte kan benämna landsbygd för ”stad”.

..och sedan, är den stora frågan: Vem/vilka är denna politiska makten i Malmö?
Ja, jag skriver ju om Ilmar Reepalu. Och helt uppenbart är det ju inte minst han som driver stads snackandet.
–Där jag tycker mig se att, till och med moderata politiker i Malmö visar tveksamhet inför att benämna kommunen för ”stad”.
..med att jag undrar: Är det en uppriktig och helt fri grund bakom Ilmar Reepalus benämnande Malmö ”stad”.

..kan det vara att någon och några, alltså då nazister/fascister, har en hållhake på Ilmar Reepalu?
Till att, ju denne socialdemokraten Ilmar Reepalu driver denna nazismen/fascismen, att skilja på människor, hävda att stadsboende människor är nått finare än andra, landsbygdsboende? –Å så ju helt uppenbart, svensk lag lagt, rent kriminellt!

Till exempel Sydsvenska Dagbladet, som, under flera ÅÅÅÅR! har nekar mig att få skriva i tidningen och påpeka för läsarna om stads snackandet.
Sydsvenskans ledarskribent Heidi Avellan, som bara inte vill se, det ju uppenbara, att när man skiljer på lika förhållanden, våra –svenska- lokala politiska samhällen av dess medlemmar, alltså våra kommuner.
-Så handlar sådant skiljande om att nervärdera något i förhållande till något annat. Lokalsamhällena-kommunernas invånare nervärderas i förhållande till lokalsamhällena-städernas invånare.

Och till exempel Sveriges Television/Sydnytts Gösta Backlund, som tog bort, flera inlägg, vad jag hade skrivit på Sydnytts Debattsida om detta stads snackandet i Malmö.
–Och meddelade mig, högst juridiskt korrekt, att han hade spärrat mig från att få skriva på Debattsidan.
Och till exempel Sveriges Radio/Radio Malmöhus´ Anna Bubenko, som till och med sitter i Sveriges Radios styrelse …som personalrepresentant! -Och struntar i att Radio Malmöhus benämner Malmö kommun för Malmö ”stad”.

-Kan vi lita på våra –svenska- journalister, som demokratiska????????