Tuesday, September 02, 2008

Bostadsproblemen i Malmo har en enkel losning,

Man behöver bara förlänga irakiernas obligatoriska semesterresa till hemlandet som de så gärna vill ta. Om de nu åker till sitt gamla hemland i tre eller sex månader om året kan man förlänga den resan till det dubbla, till sex eller tolv månader om året. Därmed kan man frigöra nästan 50 % av de bostäder som de har i Sverige. Dubbel bosättning är vanlig bland irakier, de borde släppa den svenska bostaden, men kanske inte gör det förrän de lovats full pension. De kommer från Sverige med stora summor pengar som de investerar i fastigheter i Kurdistan eller andra områden.  

Kurdistan är i dag ett blomstrande ekonomiskt mirakel. Där växer det upp nya fastigheter snabbare än i Dubai eller Las Vegas. En bidragande orsak är givetvis att många av dem som rest till Europa och fått en europeisk inkomst, vilket är en enorm inkomst jämfört med i hemlandet. Dessutom slipper de arbeta i vissa europeiska länder som t.ex. Sverige, där får de inkomst utan att arbeta. Bara barnbidraget räcker till en magnifik fastighet i hemlandet. 

Andra fastighetsinvesterare är människohandlarna som smugglar falska flyktingar till Sverige. De kan tjäna 10 000 - 20 000 dollar per smugglad individ. 

Trettiofyra människosmuggare friades i en svensk domstol nyligen. Rätten sade att de skyldiga inte kan dömas därför att lagarna är bristfälliga. Det innebär att smugglarna inte kan straffas i Sverige och får inga negativa konsekvenser alls av människohandeln. Därför kan alla nu fritt engagera sig i människohandel utan risk för straff så länge smugglarna fokuserar sig på Sverige som mål.

Andra länder har naturligtvis normala lagar och bestraffar människohandel och smuggling, därför måste smugglarna inrikta sig på Sverige. Det är bara ett land i Europa som skiljer sig markant på alla sätt från de andra nationerna. Sverige är den enda riktiga Bananrepubliken med bananchefer i ledningen och allt annat som hör till. Sverige har bl.a. en diskriminerad, förtryckt, överarbetad och övertaxerad lokalbefolkning. Det är ett kännetecken på en bananrepublik därför att om en överarbetad befolkning inte orkar protestera så slipper även politikerna ansvar.
  DN  

1 comment:

Illwill said...

Jag ser din poäng men delar inte din slutsats.

Det finns en betydligt enklare och bättre lösning, om än två-delad.

Del 1: Släpp inte in dem
Del 2: Släng ut dem

Problemet löst! Vi skulle dessutom lösa en jäkla massa andra problem på samma gång, brottsligheten t.ex skulle gå ner nåt in i helvete.