Saturday, August 30, 2008

34 manniskosmugglare gar fria.


Smugglade asylsökande eller promenerade de över gränsen?

Sverige är tydligen inte kapabelt att döma manniskosmugglare. I bananrepubliker finns det inte kunnande eller vilja att döma uppenbara brottslingar. 

Har domstolens friande något med rättens partitillhörighet att göra? Det är dags att sparka ut politiskt tillsatta inkompetenta ledamöter. Vi måste ha förmåga att skydda var gränser och måste därför tillsätta kunniga jurister istället för ankor och åsa-nisse domare i ankadammens domstolar.  

De inblandade  gapskrattar säkert hela vägen ut ur domstolen, ner till sina lastbilar, och hela vägen till Turkiet där de säkert hämtar 34 nya lass Irakier. 

HALMSTAD

"Processen mot de 34 åtalade i det stora människosmugglingsmålet är slut. Åklagarna har dragit tillbaka sitt överklagande till hovrätten.

Det innebär att tingsrättens friande dom från 26 juni står fast.

Tingsrättens ”rättsliga bedömning är riktig”, säger chefsåklagare Thomas Wennerstrand och kammaråklagare Kerstin Eriksson i ett gemensamt uttalande och tillägger att det ”inte finns några skäl som talar för att hovrätten skulle göra annan bedömning.”

– Vi har gått igenom domen noggrant och haft diskussioner oss åklagare emellan och även med Riksåklagaren, säger Kerstin Eriksson.

Denna ”analys av rättsläget”, som hon kallar det, inleddes under överklagningsperioden och var inte klar när deadline för överklagande vid hovrätten löpte ut.
– Vi överklagade och fick därmed ytterligare tid för arbetet.
Konsultationerna som hon och Thomas Wennerstrand haft, har i huvudsak varit med handläggare vid Riks-åklagarens kansli och en avdelning inom åklagarväsendet som heter Utvecklingscentrum Stockholm. Hos det sistnämnda analyseras människohandelsbrott ur nationell utgångspunkt och här sker även en tillsyn av åklagarnas arbete för Riksåklagarens räkning.

Kontakter har lett till att Utvecklingscentrum Stockholm skall analysera målet och andra liknande i Sverige, för att se om lagstiftningen brister eller metoderna i polisutredningarna.

Kerstin Eriksson hoppas att resultatet blir att något görs på lagstiftningssidan.

I en nyhet med anknytning så skriver HP att orten växer så det knakar, det finns nu över 90 000 personer i Halmstad och kommunen tänker uppmärksamma händelsen med en kampanj. En kampanj för människosmugglare eller mot? Hur ställer sig de lokala politikerna, vägrar de uttala sig? HP

No comments: