Monday, February 11, 2008

Kommunistpartiet (V) hardkokt forhandlare?

"Vänsterpartiet säger absolut nej till politiska kompromisser med socialdemokraterna och miljöpartiet före nästa val. Det beskedet ger nu Lars Ohly, som vill gå till val på sitt eget feministiska och socialistiska partiprogram."

Den feminine Lars Ohly ar en tuff forhandlare, han agerar som om hans parti skulle ha nagon betydelse,

Pär Nuder har sagt att man inte kan gå till val på höjda skatter, men det är dumheter. Folk är beredda att betala mer i skatt, om det går till rätt saker.

"Jag är helt övertygad om att socialdemokraterna kommer att gå till val på en samlingsregering, och det blir vi och mp som de vill ha med."

Den feministiske mannen (?) Lars Ohly ar en tuff forhandlare, (gapskratt) han agerar som om hans parti skulle ha nagon betydelse, det mest sannorlika ar att hans forlegade parti aker ur riksdagen i nasta val. Fragan om vem som kommer att samregera kan bli den mest kaotiska nagonsin. Alla partier kommer att bli helt overraskade av valresultater 2010, det aterstar att se hur overraskade de blir. Tendensen kan man anta om man studerar den politiska debatten i bloggar. Det ar dar den verkliga politiska debatten finns, den finns inte i de vanliga tidningarna, tvartom dar finns det inte en tillstymmelse till en verklig debatt.

Statlig TV's interna debatt om hur monopolets framtid ska se ut ar sorgligt forlegad. De som utttalar sej har ingen verklighetsforankring. Ett exempel:

" I dag ökar ägarkoncentrationen på mediesidan och det enda som kan verka i motsatt riktning, för både mångfald och mångfald i perspektiv, är att ha fler nyhetsredationer, säger Kerstin Brunnberg.

Om man tycker att "agarkoncentration" ar negativt sa kan man knappast motivera sin egen existens som monopol. Den tankeluckan kan man inte komma ur. Prat om att ha fler nyhetsredationer (under samma bolag) leder tvartom bara till mer kontroll, dominans, monopol och mindre fri TV. TV blir inte fri eller battre av att kallas "public serivce". Det ar ju bara en administrativ fint som inte lurar nagon.

Riv SVT och bygg ett minnesmarke over kommunismens offer runtom i varlden. Svensk TV har varit ett propagandaorgan for vansterpartierna i sverige, jounalisterna har varit ensidiga i alla politiska fragor. For att rensa bort vansterinflytandet sa maste hela rasket skrotas. Alliansen har trott att man kan administrera elandet med en ny chef och darmed kunna skapa ett mer opolitiskt programutbud. Det ar en stor missuppfattning.

Riv elandet och bygg sedan en helt fri TV utan statlig kontroll eller inflytande. Fri TV ska kunna ha riktig yttrandefrihet och debatt om alla aktuella politiska fragor. Statlig TV tillater ingen fri debatt. Oftast ar det diktaturer som har statliga journalister utan konkurrerande media. En regering ska inte bedriva journalistik, en regering ska granskas av journalister. Journalister ska inte betalas av och vara beroende av en regering, det ar liksom vad som i demokratier kallas "en intressekonflikt". SVD DN DN

No comments: