Monday, November 05, 2007

SSU misstar sej om skattebrott men har inga problem med mord.

SSU anmaler moderater for skattefusk. Enligt uppgift sa har paret anvant sej av stadhjalp varannan vecka for tre timmars arbete. Totalt har dom betalt runt 6000 kr varje ar. Det betyder att beloppet ar under 10.000 och man slipper arbetsgivaravgit och andra skatter pa belopp under 10.000 kr. De stora tidningarna har "glomt" att skriva om det. (DN har en notering om det) Det skulle betyda att dom inte vet vad dom skriver om, det ar ju ingen nyhet. Men det visar igen att trovardigheten hos de stora media minskar.

Om SSU vill framstalla sej som "moralens vaktare" sa kanske dom i forsta hand borde se om sitt eget hus. 2 SSU ledare har nyligen uttalat sej om Kungsholmmordet och tyckte att "det var bra att overklass ungdomar mordas i gatuvald". Nar den nya SSU ledaren som ersatte den forra som falldes for brott sa sade hon, "jag ska ta upp saken med dessa personer". SSU ledare foresprakar mord och SSU ledaren ska ha ett samtal. Inom SSU tolererar man mord och gatuvald men inte moderater som INTE skattefuskar.

"Charlotte Cederschiöld, 63, är EU-parlamentariker för moderaterna, medan maken Carl, 62, är regeringens förhandlingsman för Stockholms infrastruktur. Under många år var han också moderaternas starke man i Stockholm." AB1, AB2AB3DN1DN2DN3SVD1SVD2SVD3SVD4SVD5SVD6

No comments: