Sunday, November 04, 2007

Sverige satsar pa framtiden. En cykel till varje svensk.


Essingeleden inom en snar framtid?

Olje priserna narmar sej nya rekord. Priset pa ett fat olja ar snart uppe i 100 dollar, det kommer snart visa sej i form av radikalt okade bensin priser. Da passar det bra att regeringen vill oka anvandadet av cykeln i sverige. Det sky hoga bensinpriset kommer att leda till mindre bilande och mer cyklande. Vi kommer snart att skifta ifran ett bilande folk till ett folk som mest cyklar. Orsaken ar inte miljon men snarare att vi inte har rad med det dryare branslet och den massiva skatten. Vi kommer darfor skippa fler steg i utvecklingen, vi behover inte anpassa bilarna till miljovanligt bransle som ethanol osv. Vi hopper direkt till stenaldern och cyklarna. Kina gar motsatt vag, de har alltid varit ett land i ekonomisk fattigdom och folket har litat till cykeln som transportmedel. Nu gar Kina emot en ekonomisk starkare period och allt fler bilar fyller de numera moderniserade motorvagarna runt storstaderna i Kina. En allt storre medelklass bilar nu i Kina och man forsoker desperat sakra olje tillgangar runtom i varlden till sin expanderande ekonomi. Kina forsokte kopa ett av USA's storsta oljebolag men misslyckades da Washington vagrade godkanna kopet. Sveriges ekonomiska skifte ifran hogindustriell teknikbaserad nation till lagindustriell nation med mest outbildad arbetskraft fortsatter trots att en borgar regering tilltratt som man tycker borde ha en icke-socialistisk inriktning. Det kan bero pa att borgar regeringen inte tagit i med krafttag for att avveckla den socialiserade delen av sverige, dom fortsatter helt enkelt, i stort, att forvalta den socialistiska staten som skapades och socialdemokraterna (S) och kommunistpartiet (V). Regeringen ar fullt upptagen med att hantera den senaste nationella "skandalen", en regeringmedlem ertappades dricka vin. I andra lander ar det inte en skandal men i vanlig ankdamms tradition sa blir det en skandal storre an andra varldskrigets utbrott i spalt meter raknat.
SVD SVD2SVD3 SVD4

1 comment:

Kiandra said...

People should read this.