Tuesday, May 06, 2008

Riccardo mordet har nu omklassats till "misshandel."

Domarna mot Riccardos baneman var fran borjan upprorande veka. Nu har de overklagade domarna minskat fran 3 ar till 1 ars sluten ungdomsvard for 3 av de skyldiga och 2 blev frikanda.

Domarna blev overkligt laga speciellt mot bakgrunden att de inblandade har misshandlat vittnen, hotat vittnen och dessutom deltagit i andra valdsakter fore och efter mordet. Dessutom har pappan till en av de inblandade hotat vittnen. Istallet for att ge dessa mordare ett rimligt och passande straff sa slipper de i stort sett ansvar for vad de gjort.

Samma dag som domen meddelas laser man om ett fletal mordforsok bara i Stockhoms omradet. Det synneligen fega valdet fortsatter och okar i takt och omfattning trots stora gatumanifestationer och en massiv media bevakning i Riccardo fallet.

Ingenting har lyckats paverka domstolarna vilket ar underligt. Det maste vara folk som inte har minsta empati med brottsoffer och inte har forstatt sin roll. De har inte en aning om att gatorna i Sverige ar farliga vilket gjort att 90% av svenskarna ar radda att ga ut. Domstolarna maste goras om fran grunden. Att i dagens Sverige doma mordare for misshandel ar helt samvetslost. Andra potentiella mordare ser att det lonar sej att morda med sa obetydliga straff, alla brott lonar sej i Sverige. Det betyder att ett manniskoliv ar inte mycket vart i Sverige. Ett ar i ungdomsvard ar allt dessa gatumonster fick. Nar de kommer ut sa blir det sannorlikt mer av samma M O eftersom de har anvant liknande gatuterror metoder fore och efter den forra domen.

Gatorna blir osakare for varje dom som faller inte sakrare. Darfor maste vi ha bort de nuvarande politikerna som installerar folk i domstolarna som inte ens kan doma. Det maste bli en forandring, inga fler flygblad och demonstrationer, de hjalper inte. Harda straff hjalper inte ensamt, det maste till ett stort antal atgarder, men domstolarnas personal maste bytas ut tilsammans med politikerna och det ar bara en borjan.

De inblandade var Felix Vesterlin f90, Sebastian Bonnier f91, John Charlie Newman f91, Leonardo Filippo Santino Fronda f91, och Samuel Olulaja Fowler f91. Tva av de inblandade frikandes och tre domdes som medskyldiga till mordet. Tidningarna vill inte skriva om vilka som frikants darfor foljer mer information om de skyldiga sa snart domstolshandlingarna finns tillgangliga.

Domen i den lagre instansen var;
Felix Vesterlin: Sluten ungdomsvård i tre år
Charlie Newman: Sluten ungdomsvård i tre år
Samuel Fowler: Sluten ungdomsvård i tre år
Sebastian Bonnier: Ungdomsvård
Leonardo Fronda: Åtalet ogillas

Bilden hittad pa Rakryggad.nu.

De tre invandrarna Felix Vesterlin, Charlie Newman och Samuel Fowler antas var de som domdes.

Andra artiklar om mordet finns har och har och har. SVD SVD2 SVD3 DN DN AB SVD4

No comments: