Friday, March 12, 2010

Medias nazifiering av pensionärerna.


Valkampanjen har börjat och årets kampanj kommer att bli den smutsigast på lång tid.

Det börjar med att media smutskastar och misstänkliggör folk som har åsikter som skiljer sig från enpartistatens åsikter, dvs de 7 i riksdagen.

Som exempel kan vi följa socialdemokraternas partiorgan Aftonbladet, de är helt förutsäjbara. De har en flestegsplan för att smutskasta vissa partier så andra kan ta deras väljare.

Idag skriver AB att svenska nazister är ett större hot än islamisterna. AB säger att man kan inte ens bedöma hotet från islamisterna.

AB börjar förklara det med att minimera terrorhotet och jihadisterna som hotade Lars Vilks liv. Enligt AB "en av dem tycks vara en hemmafru med mentala problem och smak för sprit".

Ok, bra, då har AB förklarat att jihadister bara är dårfinkar och inte kan klara ett mord. Men han glömmer alla tusentals terrodåd bara under några korta år. Hur kan man vara så glömsk och tillåtas skriva i en stor tidning? Ett terrordåd, massmordet den 11 september 2001 tog 3000 liv, hur kan man "glömma" det?

Aftonbladets och artikelförfattarens mål är inte att redovisa verkligheten som den är, bara att förvirra och ljuga.

Han har lyckats med steg nummer 1 i sin multistegsplan. Eliminera islamismen som hot.

Steg nummer 2. Misstänkligöra svenskar.

Med bilder på svenska flaggor som komplement skiver han att nazister har mördat 14 personer under 10 år, men det är visst bara misstankar, inte domar.

Han har pratat med SÄPO som enligt honom sade att det inte har funnits några islamska terrorbrott i Sverige.

Därmed har han , tror han, bevisat sin hypotes, islamister = inget hot och svenskar med flaggor ska kallas nazister och de mördar folk.

Steg 3 följer i en kommande artikel. Då ska han, helt förutsäjbart, försöka koppla nazister till vanliga svenskar som ogillar riksdagspartierna politik. Han vill koppla SD till extremism, den artikeln kommer säkert inom några dagar. Därmed får läsarna intrycket, hoppas Aftonbladet att SD är indirekt eller direkt kopplade till mord. Pensionärerna ska skrämmas iväg från SD.

Sen följer säkerligen bara värre och värre lögner och smutskasting av sjunkande kvalitet. Det tidingarna inte inser är att det nu finns fri media som folk har mer förtroende för. Tidningarnas hatkampanjer och lögner kommer att missa målet och slå tillbaks på dem själva, speciellt när de använder så korkade skribenter som Peter Kadhammar. Den artikeln var en av de sämsta jag läst på flera månader, ett hopplöst misslyckat försök att friställa islamister från terror.

Vi inväntar hans kommande artikel som säkerligen kommer att försöka koppla ihop SD med nazism eller rasism, helst med bilder när SDare håller i svenska flaggor, ett hopplöst desperat försök att debattera politik typ socialdemokrati.

Socialdemokratisk debatt metod = svara aldrig på frågor, smutskasta motståndaren, prata om ovidkommande ämnen som a-kassa, miljöpolitik och jämlikhet och hemlighåll alla viktiga fakta, använd hela etablissemanget så SD inte får möjlighet att få ut sitt budskap. ab

1 comment:

Lumik said...

Dom kan ju alltid försöka.
Denna taktik kanske funkade
för 10-15 år sedan. Idag leder
det bara till att journalistskrået
undergräver sin egen trovärdighet
och att SD får ännu mer röster av arga svensson...