Friday, February 05, 2010

Vad var islams bidrag till fred och harmoni i världen idag?

En massmordsbombare orsakade 31 dödsoffer och 95 skadade i vallfärdsorten Karbala i Irak idag. Det var det fjärde massmordet på en vecka.

Om man läser regionala tidningar runtom i världen så hittar man liknande nyheter. Vi tar en dag på måfå och tittar i dagens pakistanska Daily Dawn. Den första nyheten man hittar handlar om två massmordsbombningar som inträffade i Karachi, minst 25 mördades. En bomd detonerades vid en sorgeprocession, en annan detonerade vid sjukhuset dit skadade transporterades.

Den andra nyheten handlar om hur säkerhetsåtgärder hindrat räddningspersonal att komma fram till skadade.

Den tredje nyheten handlar om Karbala dådet.

Den fjärde nyheten talar om en terrorbombning i Quetta utan dödsoffer.

Den fjärde nyheten handlar om hur muslimer planerar upplopp och demostrationer i Indiska Kashmirs huvudstad Srinagar.

Islams bidrag till världen kan man läsa om varje dag överallt, om det inte är mord så är det massmord av muslimer oftast mot andra muslimer. Vad som gör att just muslimer begår de flesta av alla världens terrordåd kan diskuteras (i åratal?), men det behöver inte diskuteras.

Vårt fokus i Sverige är inte varför just muslimer är mer våldsbenägna än samtliga andra religioner sammanlagt även om vi kan konstatera det faktumet. Den viktigare frågan för oss är varför just muslimer dras till Sverige i så stort antal och varför Sverige beslutat sig för att acceptera det som man kan kalla en folkomflyttning.

Om frågan ska besvaras så måste vi ta reda på hur våra viktigaste politiker tänker. Media ställer inga kritiska frågor, individer får aldrig tillfälle att ställa frågor, därför återstar bara forska i vad politikerna sagt och skrivit, vi tar deras egna ord och analysera hur de tänker.

Våra politiker har, trodde vi, några saker gemensamt. Alla vill ha jämlikhet, de har sagt det i tiotals år. Men hur går det ihop med politikernas krav på att vi ska ha fler muslimer, moskeer och minareter i Sverige. Den logiken går inte ihop, det är en motsägelse eftersom islam är motsatsen till jämlikhet.

Vad ska man tycka om den av regeringen föreslagna EU ministern Birgitta Ohlsson (fp)? Om man inte vet vad hon tycker om olika saker så kan man ju inte bedöma henne. Vi kan ha fördomar om henne och tro, utan att veta, att hon är en modern kvinna som vill ha jämlikhet och inte tolererar kvinnoförtyck.

Hur "modern" och "jämlik" är Ohlsson som uttryckligen sagt att hon vill att Sverige ska ha fler moskeer/muslimer/minareter?

Söker moderaterna efter politiker med exakt den synen till de viktigaste posterna? Reinfeldt-regeringen hittade Ohlsson, de måste ha gallrat för att hitta en lämplig kandidat. De måste ha vetat hur hon tycker och tänker om en mängd olika saker.

Ohlsson har sagt flera saker som borde skrämma varje vän av demokratin. Enligt nya uppgifter så har hon sagt att hon vill "avskaffa Sverige". Den exakta betydelsen av att "avskaffa Sverige" kan var och en gissa sig till. Det borde betyda att hon vill att gränserna avskaffas, alla kuturella och nationella drag och egenskaper måste "avskaffas". Även om man i en barnsligt orealistisk teori gjorde det så skulle alla grannländer undra varför Sverige avskaffat gränsena eftersom grannländerna har kvar sina gränser och sina kulturella/nationella egenskaper. Andra länder avskaffar inte sina gränser, men det kan inträffa om en stormakt tar till diktatoriska ingrepp i andra nationers förehavanden. Vill hon det?

Ohlsson är inte klar med Sverige, hon vill åstadkomma mer. Hon uttrycker klart förakt för Sverige som nation. Om nationaldagen skrev hon år 2001:
I dag på den svenska nationaldagen förväntas vi som goda medborgare att uppmärksamma vår nation.

De mest entusiastiska vallfärdar till hembygdsgårdar, sjunger nationalsången och firar som om det vore en nära släkting som fyllde 50. Men vad firas egentligen? Demokrati och öppenhet som präglar denna del av världen?

Ingalunda. Snarare ser vi en automatpatriotism och konservativt vurmande av nationalstaten. Trots att slumpen avgör var en människa föds, att nationalstaten sällan är den perfekta beslutsnivån och att världen blir mer globaliserad håller mänskligheten krampaktigt fast i nationen.
En bra representant för Sverige? Vidare skrev hon:
Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis.
Hennes krav på en ny världsordning låter likt den numera kollapsade världskommunisens krav eller tredje rikets hopp om en total kontroll av alla länder och världsherravälde. Jag undrar om exakt samma ord har använts av Stalin, Hitler och den med aktuella förtryckaren och massmördaren Muhammed? Det känns så.

Hur en luffare (fd LUF förbundsordförande) som vill se ett världsherravälde och Sveriges avskaffande kan göra karriär i Sverige är märkligt. Om den nationella suveräniteten ska avskaffas, då har vi inte heller kommunalt självbestämmande. Den har i praktiken redan avskaffats av moderaterna. Ohlsson's syn är inte helt olik Reinfeldts egen då han i ett svagt ögonblick avslöjade sina innersta tankar. Eftersom Reinfeldt utsåg Ohlsson så hör det till saken att Reinfeldt har sagt:

"Ursvenskt är bara barbariet, resten av utvecklingen har kommit utifrån." Ronna 15/11 2006.

Det låter exakt som Ohlssons förakt för Sverige och vår historia. Jag undrar hur Europa skulle se ut om Reinfeldt och Ohlsson fick styra. Ohlsson själv bröt mot Spaniens lagar när arbetade som illegal invandrare utan att bry sig om Spanien arbetslagar och gränsföreskifter. Hon är knappast en lämplig kandiat som ansvarig för EU's gränsföreskrifter och lagar.

Före valet 2006 trodde jag att Reinfledt var moderat, en borgarpolitiker, nu är det mer klart att han inte är bättre än Socialdemokraterna. Hans Sverigeförakt demonstreras i den samhällsförstörande politik som drivs och det förakt han och politikerna visar för alla kritiska röster. Det bekräftas i hans sverigefientliga citat. Här kommer ett till citat, han talar om hur korkade vi svenskar är enligt honom:

Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd
Fredrik Reinfeldt, 1993 Ur boken det sovande folket, sid 52.

Min kommentar är, vad ska vi med politiker till om de inte kan agera proaktivt och förbättra Sverige? Svenskarna är inte mentalt handikappade. Vi kanske är godtrogna och naiva eftersom vi (hittills) valt de dummaste av oss till politiker, de politiker som tror att massinvandring av miljontals analfabeter kan lösa framtidens ekonomiska brister. dn1 comment:

Berit said...

Politiker jobbar kortsiktigt och är människor som trivs med den makt, prestige och de förmåner som positionen ger dem
De som verkligen bär skulden till det dilemma vi befinner oss i, är alla kapabla svenskar, som anser att någon annan än de själva ska betala för, och ta ansvar för sådant som rimligen är deras egen uppgift.