Sunday, February 07, 2010

All media förbjuder våra åsikter, hur vinner vi ett val?

Jag läste på Politiskt Inkorrekt om Kumla kommun som skär ner på äldrevården och samtidigt fattar beslut om att ta emot många fler flyktingar. De gör det trots rekordutgifter i socialhjälp till redan mottagna flyktingar.

Den stora fråga om Sveriges beteeende är; gör vi detta för att vi vill hjälpa främlingar i en katastrofalt svår situation?

Svaret är NEJ. Våra politiker gör INTE detta för hjälpa nödlidande. Beviset på det finns överallt. Ta Haiti, över 200 000 dog, hundratusentals hemlösa. Har vi omdrigerat vår flyktinghjälp från att bekosta varje ny afghan eller somalier med 1.3 miljoner kronor till att skicka pengarna till Haiti? Svaret är NEJ. Våra politiker rycker på axlarna åt Haiti, de struntar i de riktigt behövande, de verkliga flyktingarna och de verkligt lidande. De får klara sig med någon obetydlig och symbolisk hjälpaktion från Sverige.

Ingen tidning vill publicera åsikten att tusentals i verklig nöd kan hjälpas till samma kostnad som ett (1) flyktingbarn kostar i Sverige. Ingen tidning skulle publicera en sådan åsikt eftersom det mest självklara argumentet för att stoppa massinvandinrgen skulle belysas. Politiker (och media) vill INTE se riktig hjälp till verkligt behövande. Deras agerande bevisar det.

Debatten om varför politikerna har massinvandring som viktigaste prioritet kan vi lämna till senare.

Just nu inför valet handlar det mest om att få ut information till folk om vad som händer i Sverige.

Eftersom samtliga media tystar ned alla fakta som är viktiga i valet så är det fri medias uppgift att få ut budskapet till folk. Det handlar om VI emot ALL MEDIA. Om vi kan ta på oss medias egentliga roll som är att få ut viktig information till folket så kommer de 7 riksdagspartierna som förstört Sverige väljas bort. Det "enda" som krävs är att få ut INFORMATION OCH FAKTA. Nästan varenda artikel i de fria politiska bloggarna borde vara förstasidesrubriker i alla tidningar men pga av åsiktsförtrycket tvingas vi vara ensamma om att rapporter om den pågående och växande katastrofen i Sverige.

Det finns flera små politiska partier som arbetar med informationsspridandet, men jag tvivlar på att det är tillräckligt. De allihop har sammanlagt mycket begränsade resurser.

Om P I 's artikel om hur Kumlaborna blivit lurade på äldravården beskrivs för Kumlaborna så blir utgången i hösten val att de 7 som skapat krisen i Kumla förlorar valet.

PI's artikel, tex, borde trycka upp i tusentals och spridas i Kumla, eftersom tidningarna kommer att hålla tyst om detta. De som läser PI's artikel blir rasade över hur politikerna skiftat över vår välfärd till flyktingar utan skyddsbehov med den falska uräkten att "vi har råd", eller "vi måste hjälpa andra". Det enda vi "måste" göra är att hjälpa svenskar och våra gamla. Verkligt behövande borde komma i andra hand i den mån vi har råd och falska flyktingar borde sättas i fängelse.

Det borde finna en central organisation som kan trycka upp artiklar till låg kostnad liknande PIs artikel dit lokala supporters kan hämta tryckt material som kan delas ut lokalt. De partier som finns kan inte rimligtvis ha tillräckliga resurer för att få ut all information som behövs för att ändra på den politiska maktbalansen.

Om det inte finns någon organisation som tar itu med det så kan individer på gräsrotsnivå skapa flygblad som kan massproduceras och delas ut i hushållen. Dit borde resurser riktas till.

All media mobiliserar sig med nya hatkampanjer mot oss oroade svenskar inför valet. De 7 riksdagspartierna kommer att bedriva den smutsigaste valkampanj som Sverige någonsin skådat eftersom SD är på väg in i riksdagen. Baserat på hur de agerat tidigare så måsta vi anta det.

Det enda sättet att bemöta etablissemangets samtliga resurser, institutioner, kommunala organisation, facket, media och vänstern är att få ut information trots det massiva motståndet.

Höstens valkampanj kanske blir värre än den förra 2006 då sossarna inte ens tvekade att förbjuda SD och deras hemsidor. Om väljarna ska kunna engageras och få saklig information så krävs det både spektakulära politiska "incindenter" som fokuserar debatten och att få ut information trots medias "tystnadsplikt".

Jag har inget cleaninghouse för ideer och kampanjer men P I eller andra kanske kan ta initiativet men den oerhört stora läsekrets de har. Tiden är knapp, alla väljare måste ha klart för sig i god tid före valet vilka de verkliga alternativen är. Väljarna måste få klart för sig att det bara finns två alternativ i valet. Det ena är de 7 riksdagspartierna och den katatrof som deras politik leder till och det andra är ett räddningsförsök. Höstens val är det mest kritiska valet i Sveriges historia.

Valkampanjen har börjat, alla svenskar måste mobiliseras för att tala ut om våra problem offentligt och sprida information. Allt annat kan vänta tills efter valet.

2 comments:

feminix said...

Ja just så allvarligt är det!

Martin said...

Bravo!