Thursday, January 07, 2010

Varför tar Google ställning?

Hatar Google alla religioner utom en? Klicka på bilden för att få den i fokus.

No comments: