Wednesday, January 06, 2010

Tvetydig dom i Indien tillåter kritik av religioner.

Högsta Domstolen i Mumbai i Indien dömde på Onsdagen att kritiska böcker inte ska kunna stoppas och kritik mot olika reglioner ska få förekomma eftersom det handlar om yttrandefrihet.

Domstolen reservade sig och menade att kritik ska tillåtas så länge det handlar om bona fide eller akademiskt kritik.

En bok som förbjöds år 2007 blev inte tillåten trots domen. Domstolen menade att boken med titeln, "Islam-A Concept of Political World Invasion by Muslims", fritt översatt till "islam-ett concept för en invasion av muslimer i den politiska världen" innehåller en aggresiv form av kritik som skivits med ont försåt och utstuderat syfte avsiktligt för att skada muslimska känslor, säger domstolen.

Med andra ord så tillåts yttrandefriheten i Indien så länge den inte kritiserar islam för hårt.

Balansgången mellan yttrandefrihet och bokbål som domstolen går kan bero på den stora andel muslimer som finns i Indien och deras benägenhet attt reagera med våld och upplopp om de blir stötta.

Drygt 10 % av befolkningen är muslimer och deras andel växer mycker snabbare än hinduernas. Trots att hinduerna ökade sitt befolkningsantal snabbt så växer antalet muslimer ännu snabbare. Omräknat från absoluta siffror ökade hinduerna med 126 % mellan åren 1961 till 2001, samtidigt ökade muslimerna sitt befolkningsantal med 193 %. De ännu snabbare växande grannstaterna Pakistan och Bangladesh påverkar den indiska befolkningsmixen. Runt 10 - 30 miljoner muslimer antas ha flyttat från Bangladesh till Indien i jakt på arbete.

Frågan är varför inte koranen förbjuds om man är känslig för religiös kritik. Den kritiserar människor från andra religioner på ett oerhört vulgärt och primitivt sätt.

Läs mer om islamiseringen av Indien och vad som krävs för att stoppa den. De historiska erfarenheterna i Indien att när andelen muslimer ökade och de muslimska områdena blev kuturellt främmande för indier och fientligt inställda till hinduer gav resultatet att Indien splittrades i separata nationer för muslimer och hinduer.

Numera finns risken runtom i världen att det blir en överbefolkning av muslimer pga att deras ledare öppet förespråkar en snabbt ökande befolkning, en "(livs)kvantitet" i motsats till synen i väst som vill ha en "livskvalitet" i första hand vilket muslimer icke ser som en prioritet.

No comments: