Tuesday, January 05, 2010

Heroinister får instruktioner om bra sätt att injicera heroin.

Skattebetalarna i New York bekostar en instruktionsbrochyr om det bästa sättet att injicera heroin. Det är borgmästaren, Bloombergs administration som gett ut instruktionerna som riktar sig till heroinister.

Bla. annat så ger man rådet att värma upp kroppen innan man tar heroinet och håll nålen skarp.

City Council personen Peter Vallone, (D- Queens) sade att "detta är sjukt".

NY nakotikaåklagare Bridget Brennan sade att "oavsett hur många gånger man tvättar händerna eller hur ren nålen är så är det gift man injicerar".

DEA agenten John Gilbride kallar brochyren "frånstötande".

Heronister avlider ofta av överdos. Brochyren kan ses som en form av uppmuntan och tolerans för heroin och missbruk. Ett bättre sätt att ta itu med narkotikamissbruk är att försvåra tillgången på giftet och att agerar preventivt.

Bloomberg blev nyligen omvald till borgmästare i New York efter att ha spenderat runt 100 miljoner dollar av privata medel på sin kampanj.

No comments: