Thursday, December 17, 2009

Skolflicka hittad mördad på invandrarförläggning.


Den 18-åriga flickan Susanna (bilden) var elev på det katolska gymnasiet St. Benno i Dresden. Hon hittades mördad på en flyktingförläggning som bebos mest av asylfall från Pakistan.


En misstänkt 32-åring som hon nyligen blivt vänskapligt inställd till söks av den tyska polisen. Den tyska pressen rapporterar mordet på ett liktydingt sätt; de kopierar AP telegrammet och undanhåller viktiga detaljer. Detaljerna som gör fallet intressant hittas i kommentare till artiklarna.

No comments: