Friday, October 02, 2009

Gammalt avtal mellan EU och arabstaterna bakomliggande orsak till massinvandring från mellanöstern?

Översatt från Holländska med Google.

Med risk för att din mage är redan full av skit på det mångkulturella samhället, jag säger dig något som du inte känner till. Nämligen att den massiva muslimska invandringen till Västeuropa, inte bara har gripits ur tunn luft. Det är ett direkt resultat av ett EU-direktiv, som år 1975 i tysthet har kokats ihop.

Tillfället var oljekrisen 1973. Man fruktade att oljeventilen skulle stängas för gott, därefter beslutades på europeisk nivå för att ett "Euro-arabiska dialog" skulle starta med OPEC-länderna. Detta EAD hade ett permanent högkvarter i Paris, och anordnade konferenser runt om i världen, där delegater från dåvarande EEG utövas den arabiska oljans vänner med bönder.

I juni 1975 rullades ett förbund ut, som vi alla tillsammans fortfarande drar sura frukter: 200 chargé d'affaires namn i Strasbourg var enhälliga i en resolution. Det var på uppdrag av samtliga i den dåvarande Europeiska gemenskapen. Det var en tid av mordisk konsensus: i Västeuropa hade socialdemokraterna makten, och hade knappast några invändningar. Textens andlige fader, den belgiska De Tijl Declercq, kan vara kristdemokrat, så han var kvar som en dörr, och en varm anhängare av totalitarism. Han kämpade ursinnigt till exempel för och hade en intim vänskap med Sovjetunionen. Det är denna resolution Strasbourg (kom ihåg det namnet!) som Theo som Pim försonas med sina liv, kan man säga.

I dokumentet lovar EEG att stödja den arabiska invandringen för att aktivt främja nykomlingar och för att ge dem utlopp för sin kultur och att kunna exportera den till Europa. Texten betonar "den stora vinst, som den arabiska kulturarvet har att erbjuda, särskilt när det gäller värderingar, och medlemsstaterna att bidra till att sprida" högsta prioritet "att ge. Pressen måste aktiveras "till ett gynnsamt klimat för invandrare, och den akademiska världen bör motiveras" för att betona det positiva bidraget från den arabiska kulturen till utvecklingen av Europa. Pengar bör avsättas för inrättande av moskéer, islamiska skolor, centra för arabisk kultur och vetenskap institut för att studera islam att främja. Det är allt på svart och vitt. Sedan 1975. Vare oöverträffad Euro parlamentet.

Fan, nu har jag plötsligt förstå varför Wouter Bos menar att fler moskéer bör byggas! Inte undra på att Samir A. fortfarande skall släppas fri, om någon gör han ett bra jobb i att exportera den arabiska livsstilen, erkänns att vi har lovat dem högsta prioritet på svart och vitt! Det förklarar också varför ens Beberkindertjes här - för första gången i sitt liv - gillar Arabiska lektioner, i form av "undervisning på sitt eget språk". Andra lektioner gillar vi inte.

Det förklarar också varför detta land i tio år har ett litterärt pris, som endast ges till författare med marockansk eller arabisk bakgrund. "El-Hizra pris" som något heter, och det finansieras av staten. Om ditt manus vinner statliga och bidrag utfärdats, får du en summa pengar. Allt är välkommet, sång och rapteksten men bara av marockaner och arab producerat material. Även om du inte talar holländska finns inga invändningar: finns din prosa på arabiska eller Tamazight. Sedan 1992 har det donerats till 70 författare. Det är denna "hjälpa", såsom El Hizra hemsida uttrycker det, till vilken författare som Abdelkader Benali, Mohammed Khalid Boudou och Benzakour tacka för sin karriär. Särskilt Benzakour blev snart en katt i en påse: i mitten av 2001 var han på Volkskrant en kolumnist men med plagiat. Men sedan dess har han faktiskt redan två nya priser: 2001 Silver Zebra - "på grund av dess slående, om några år byggt oeuvre" (mycket slående, say you do) - Journalister och fredspriset 2005. Plagiat eller ej, spridningen av arabisk kultur är verkligen högsta prioritet, det är en sak som är säker. Nederländerna är nu gång braafste har alltid varit pojke i klassen när det kom till EU-direktiv.

Jag undrade hur det var möjligt att våra myndigheter, utan undantag, alla använde bokstavligen samma jargong med sackarin klichéerna när man talar om muslimska invandringen. Inte bara här utan i hela Västeuropa! Aldrig förr, även om hälften av Bijlmer Surinam verkaste, hade jag en utfrågning om Cocks "utbildning och samtidigt behålla sitt eget språk och kultur", eller "samhällets berikande". Och nu plötsligt de har gjort allt! Hon verkade vara hypnotiserad!

Men nu förstår jag: de har redan i 30 år lydigt följt resolutionen i Strasbourg! Den europeiska politiken? Olja för invandring, så att säga! Såvitt jag har inte islamofob, har jag det nu. Europhobi hade jag länge, och med rätta, det visar sig igen. Herre, förbarma dig över oss, och självmords galningar i vårt Europaparlamentet.

(För dem som är intresserade källan: läs "Eurabien, Euro-Arab Axis" av författaren Bat Ye'or (Uitg. Associated University Presses, Cranbury, New Jersey, ISBN 0-8386-4077). Det är så väldokumenterad med register och konstaterar att det verkade nästan oläsliga. Oriana Fallaci har också skrivit om det (i "The Force of Reason" som jag tror), som är på Google och "Till Declercq" maskinskrivning, kan ha hjärta hämta.)

Pamela Hemelrijk

Orginal artikeln kan hittas här. ab dn dn

No comments: