Friday, October 02, 2009

Flyktingar placeras långt ut i Stockholms skärgård,

Enligt DN så har flyktingar placerats på Värmdö långt ut i skärgården utanför Stockholm.

Flyktingbarn har installerats i en ny förläggning på Äppelbo. Äppelbo ligger avsides vid Lillsved, nyligen har ännu en ny anlägning gjorts klar i Hemmesta Centrum. Barnen brukar inte vara barn, de beskrivs i DN som tonåringar men brukar i verkligheten vara mellan 20 - 40 år gamla.

I fredags gick lokalbefolkningen ut till Äpplebo coh protesterade mot närvaron av de som kallas barn men egentligen ofta är medelålders män.

Enligt DN blev det stökigt, på natten kom de tillbaks och bankade på fönster och bjöds in till flyktingförläggningen för att prata.

Socialchefen på Värmdo Kommun säger att det är ett "oerhört allvarligt brott".

Enlig DN så bedöms de protesterande inte som "organiserade rasister". DN skriver inte vilken ras flyktingarna tillhör.

Polisen och kommunen säger att de ska utöka sin närvaro i området. Kostnaden talar man inte om.

Ingenstans i artikeln antyds det en orsak till att flyktingar måste pressas in i de mest avlägsna orter till en ofantlig kostnad. Inte en minsta antydan till att ställa den frågan kunde hittas i DN vilket trots allt måste vara bakgrunden till att lokalbefolknngen blir upprörd över kommunens hantering av surt förvärvade skattemedel. dn

3 comments:

Robin Shadowes said...

Kul. Så nu skall även skärgården omstruktureras till en soptipp. Saltkråke-tiden är för alltid borta.

BefriaMedia said...

De vanliga förorterna börjar få 70-90 % invandrare, då använder man alla andra orter, tältplatser, åkermark och fotbollsplaner och bygger nytt. Tydligen har ingen har kommit på iden att vi har fått nog. Varenda millimeter ska anvandas till asylfall. Den framtida konflikten som är oundviklig blir värre för varje nytt asylfall de pressar in i Sverige. Det ar bara en tidsfråga men de kommer att skicka hem när fler människor fått nog.

Sten Sture said...

Jo, nu är det landsbygden tur. Ingenstans lär vi få vara ifred: http://www.nt.se/valdemarsvik/artikel.aspx?articleid=5542946