Monday, April 27, 2009

Rapport från EU, Sverige i brottstoppen,Brå håller tyst.Det är sorgligt att svenska myndigheter in vill redovisa hur Sverige ligger i jämförelse med andra länder i kriminalitet. Sådana rapporter måste man söka utomlands.

Siffrorna som redovisas i dagens SVD och DN kommer från EU inte från Brå, Scb eller Sifo. Men man tar inte med våldtäkter mot barn under 15 år. Om man gör det sa ser det ännu värre ut.

Dessutom så redovisas bara hur många som åtalas i samband med våldtakter men man tar inte med hur otroligt liten andel som till slut döms för våldtäkt. Promilleandelen dömda kan säkert jämföras med afrikanska bananrepubliker eller andra nationer som har nära 100 % kollapsat rättsystem vilket gör Sverige till ett av Europas farligaste länder samtidigt som vi har ett av Europas sämsta rättssystem, vilket Alliansen inte har gjort något åt. De kanske inte vet om det eftersom de siffrorna aldrig har redovisats i stora media tidigare, bara bloggare har skrivit om det.

Om man räknar med barnvåldtäkter sa anmäldes 2008 den otroliga siffran 6867 våldtäkter, år 1999 anmäldes det 2405. Den redan höga siffran har sedan 1999 ökat med nästan 275 %. Vissa forskare tror att mörkertalet är stort och bara 10 % av våldtäkterna rapporteras. Om det stämmer så är det 68 670 våldtäkter i Sverige varje år men bara mellan 100 - 200 skyldiga döms vilket måste vara världsrekord med 0.2 % dömda.

Juristen Ann-Cristin Hjelm har på uppdrag av Brottsoffermyndigheten granskat grova brott i Svea Hovrätt (kulturgenererade brott, myt och verklighet). Hon fann att 85 % av våldtäktsmännen var födda utomlands eller var barn av utlandsfödda föräldrar. Mer om invandrarbrottslighet. Mer i dn.
dn svd ab

3 comments:

Hello said...

Du glömde att säga att incest och våldtäkt mot barn är nästan uteslutande en svensk fenomen.

Hello said...
This comment has been removed by a blog administrator.
BefriaMedia said...

Det finns ingen anledning att tro det, tvartom. Vad baserar du den uppfattningen pa?