Saturday, April 11, 2009

Databank om invandrarbrottslighet.

Ytterligare information om invandrarbrottslighet. 

Källan finns nämnd vid de olika uppgifterna som har sammanställts av:
http://hem.passagen.se/jonas.millard/dark.htm

Av de drygt 127.000 personer som 1993-94 fick permanent uppehållstillstånd i Sverige, var endast 1.810 st riktiga flyktingar. Källa: SCB 

Nästan 90% av de invandrare som kommit hit efter 1990 saknar egen försörjning. Källa: Socialstyrelsen 

42% av de som invandrade till Sverige 1988-92 varken har eller aktivt söker arbete. Motsvarande siffra för svenskarna är 16%. Källa: SCB 

Den som får asyl i Sverige får automatiskt ta hit sina närmaste anhöriga, som får ta hit sina anhöriga, som...Rekordhållaren har lyckats få in 247 st anhöriga i Sverige, där de nu är garanterade försörjning på livstid. Källa: SCB 

1993 kostade mottagandet av c:a 90.000 asylsökanden i Sverige 13 miljarder kr. Samma år var FN:s budget på 8 miljarder kronor avsedd för 15 miljoner flyktingar i hela världen. Källa: SCB 

Om invandringen tillåts fortgå i oförminskad takt kommer invandrarna vara i majoritet redan år 2056! (Docent Ingrid Björkman) 

Utländska medborgare begår 27% av alla mord, 34% av alla våldtäkter, 36% av alla grova rån och 37% av alla grova narkotikabrott. Enligt källor på Brottsofferjouren skall det adderas 25 till dessa siffror, om man även räknar med utlänningar som fått svenskt medborgarskap och andra generationens invandrare. Källa: SCB:s promemoria, 1994 

38% av alla HIV-smittade i Sverige 1994 var invandrare. Källa: SCB 

Drygt 70% av alla våldtäkter i Stockholm 1988 begicks av män med utländsk härkomst. Källa: SCB 

Av alla lagförda våldtäkter 1985-90, begicks 68% av män födda utomlands. Källa: BRÅ 

Av internerna på Kumla anstalten är 70% utländska medborgare. Många av de "svenska" internerna är invandrare med svenskt medborgarskap och räknas därför som svenskar i statistiken. (SvD 960523) 

88% av de ungdomar under 18 år som satt häktade på Kronobergshäktet i Stockholm 1994 hade invandrarbakgrund. (Expressen 950830) 

Andelen afrikanska ungdomar på institutioner för tvångsvård motsvarar 14 gånger deras andel av befolkningen. (DN 950512) 

Av de 50 knarklangare som gripits på "Plattan" i Stockholm sedan april 1996 kom 33 från Gambia. (DN 961125) 

Enligt polisman Mikael Johansson på Citypolisen i Malmö svarar invandrarungdom för 80-90% av gatuvåldet i staden. (Arbetet 951127) 

En undersökning av Göteborgspolisen visar att varannat väpnat butiksrån i Göteborgsområdet åren 94-96 begicks av invandrarungdomar. Vid de tunga väpnade rånen mot varuhus, post eller värdetransporter, hade samtliga förövare invandrarbakgrund. (Bohuslänningen 970115) 

Thore Karlsson vid Karolinska institutets avdelning för rättsmedicin har granskat 500 dödsfall orsakade av skarpt våld och redovisar att det är åtta gånger vanligare att en invandrare dödar någon med kniv jämfört med infödda svenskar. (Hallandsposten 970526) 

55% av de ungdomsbrottslingar som greps i Göteborg 1995 hade invandrarbakgrund. (Skydd & Säkerhet nr 3/96) 

Av de intagna på de s.k. paragraf 12-hemmen i Stockholmsregionen har 60% invandrarbakgrund. (GP 951220) 

Zigenare utgör c:a 0,26% av totalbefolkningen och begår 90% av åldringsrånen. Det gör dem i genomsnitt 3400 gånger mer benägna att råna åldringar jämfört med övriga befolkningens genomsnitt. (FI juni 1994) 

Av de 100 personer som mördades 1994, föll 32 offer för utländska medborgare. Hur många som mördades av invandrare med svenskt medborgarskap anges inte. (SCB) 

Hans Klette, professor i straffrätt, har under åren 1989-1991 granskat de 24 män som dömts för gruppvåldtäkt, 21 av dessa var utländska medborgare. Det framgår inte om de övriga tre var av svensk eller utländsk härkomst. (DN 970603) 

20% av Malmös c:a 3000 zigenare är inblandade i åldringsrånande ligor. (Malmö-polisen) 


85% av ungdomarna i rånarligorna har invandrarbakgrund! 
(Källa: Dagens Nyheter 99-03-29) 

88% av de ungdomar under 18 år som satt häktade på Kronobergshäktet i Stockholm år 1994 hade invandrarbakgrund! 
(Källa: Expressen 95-08-30) 

60% av de intagna på de s.k. paragraf 12-hemmen i stockholmsregionen har invandrarbakgrund! 
(Källa: Göteborgs Posten 95-12-20) 

68% av de misstänkta våldtäktsmännen är inte födda i Sverige! Detta enligt en rapport där det saknas uppgifter om hur hög procentsatsen är om även andra generationens invandrade våldtäktsmän hade räknats. 
(Källa: Svenska Dagbladet 97-08-07) 

37% av invandrarelever går ut grundskolan utan att vara godkända i alla basämnena! 
(Källa: SVT24 99-08-20) 

Antalet rån mot värdetransporter i Stockholm har mer än fördubblats på ett år! 
(Källa: Aftonbladet 99-08-20) 

Bakom dem ligger maffialiknande gäng som rekryterar nya medlemmar bland 12-13-åringar i förorterna! 
(Källa: Aftonbladet 99-08-20) 

Afrikanska ungdomar på institutioner för tvångsvård, motsvarar 14 gånger deras antal av befolkningen! 
(Källa: Dagens Nyheter 95-05-12) 

Mellan åren 1995-99 satsades det 500 miljoner svenska skattepengar för att bl a bryta ”segregationen” i följande förorter: Akalla, Bredäng, Fagersjö, Husby, Hässelby gård, 
Hökarängen, Rinkeby, Rågsved, Skärholmen, Sätra, Tensta, Hjulsta, Vårberg och Östberga. Efter en grundlig utvärdering, hade man inte uppfyllt de övergripande målsättningarna, enligt en rapport. 
(Källa: Dagens Nyheter 2000-03-02) 

Under år 2000 satsar man ytterligare 150 miljoner skattepengar på liknande projekt…? 
(Källa: Dagens Nyheter 2000-03-02) 


Endast 2% av de kriminella med utländskt medborgarskap utvisas! 
På ett år dömdes 27 539 utländska medborgare. Men endast 571 utvisades!?! 
D v s 571/27539 = 0.0207342. Alltså endast 2% ! 
(Källa: Invandrarverkets broschyr "På tal om..." 1998) 

I Stockholm våldtas 7 till 8 kvinnor varje dag! D v s 24 timmar/8 = 3. Ca vart 3:e timme! 
(Källa: Polisinspektör Rolf Edin, Metro 99-04-26) 

I Sverige mördas årligen 30 kvinnor i misshandelsbrott! D v s 365/30 = ca vart 12:e dag slås en kvinna ihjäl! 
(Källa: Nämndemannen nr.1/99) 

Om de kraftigt ökande antal personrånen: 
Frilansjournalisten Jonas Hållén skriver: 

"Gärningsmännen är påtagligt ofta mörkhåriga, mörkhyade och tillhörande underklassen. Offren är lika påtagligt ofta ljushyade, ljushåriga och hemmahörande i medelklassen." 
(Alltså: Gärningsman= invandrare, Offer= Svensk) 
(Källa: Metro 99-08-24) 

Mellan åren 1989-94 placerades 133 ungdomar på olika rehabiliterings och -vårdhem. Fem år efter avslutad behandling visar en undersökning att: 
* 7 av 10 hade dömts för nya brott. 
* 9 av 10 hade någon gång fått socialbidrag. 
* 4 av 10 hade antingen fått missbrukarvård eller psykiatrisk vård. 
* Under de fem uppföljningsåren hade ungdomarna begått sammanlagt 1081 brott! 
(Källa: Stockholms stads forsknings- och utvecklingsenhet, Dagens Nyheter 2000-03-02) 

I Stockholm har polis och myndigheter kartlagt hela 1700 ungdomar i kriminella nätverk! 
(Källa: Nämndemannen nr.1/99)

5 comments:

Anonymous said...

Bra men vissa av uppgifterna är lite gamla och skulle behöva uppdateras.

Andelen anmälda våldtäkter har ex. femdubblats sedan mitten av 90-talet
och troligtvis står invandrare för huvuddelen av den ökningen även om delar av den säkert kan skyllas på
att våldtäktsbegreppet utvidgats och ev. ökad anmälningsbenägenhet, men det står troligtvis bara för en mindre del av ökningen. Jag tvivlar på att etniska svenskar har blivit så himla mkt mer benägna
att begå våldtäkter dom senaste 10-15 åren.

/mike

Anonymous said...

bra men var gärna JÄTTEnoggrann med källhänvisningen. ju mer specifik desto mer är källan värd och kan då inte emotsägas... att bara hänvisa till SCB säger egentligen ingenting eftersom det är JÄTTESVÅRT att hitta exakt det man påpekar

BefriaMedia said...

Håller med om att det behövs updateringar och mer specifika källhänvisningar. Dessvärre blir riktig infomation mer svåråtkomlig eftersom BRA mfl försöker dölja sann statistik. Ibland tvingas man till utländska källor och privata forskningsrapporter.

Jörgen said...

Här ljögs det friskt!
Det är därför det hänvisas till källorna så diffust som t.ex "Scb" eller "socialstyrelsen"!

Visst en del saker stämmer säkert men ge gärna källa på påståendet att Av internerna på Kumla anstalten är 70% utländska medborgare.

Sen missar du förstås att påpeka att detta:

"Drygt 70% av alla våldtäkter i Stockholm 1988 begicks av män med utländsk härkomst. Källa: SCB"

Inte kommer från SCB eftersom det är BRÅ som sysslar med statistik om brott. Ett tydligt tecken på att det ljugs i denna blogg!

Anonymous said...

Håller med om det diffusa, men Jörgen..från en som jobbat på SCB..vi håller på med sån statistik i samarbete med BRÅ! Så sluta snacka när du inte har koll själv.