Sunday, March 22, 2009

LO-chefen ville ge VD för AMF 104 miljoner kr i lön och pension.

Den offentliga sektorns ledarskap blir alltmer groteska i sina korrupta svindlande affärer. 

AMF's förra VD Christer Elmehagen fick redan 2004 sin belöning av AMF's styrelse. LO chefen Wanja Lundby-Wedin och fyra andra LO chefer satt med i styrelsen då de fattade beslutet. Aven fem personer från Svenskt Näringsliv och AMF ordföranden fanns med.

LO representaterna var förutom Lundby-Wedin Erland Olauson, Dan Andersson, Jörgen Andersson (davarande chefsekonom), och Tore Lidbom.

Det mest anmärkingsvärda är att Christer Elmehagen nu har sagt till Aftonbladet att han var nöjd med betalningen han hade innan, han antyder att den höjda pensionen och lönen inte var ett krav. 

Om det är sant så betyder det att AMF styrelsen betalade ut en stort antal miljoner kronor helt i onödan. Det är knappast troligt att så skedde, det är mer sannorlikt att Elmehagen ljuger.

Deras korrupta vänskapsband kan inte stoppas av lagstiftning, eftersom beslut om 98 miljoner kr till en VD förmodligen inte ar olagligt, men enbart groteskt. Groteskt kan inte lagstiftas. 

Med deras förehavanden är återigen bevis på att den korrupta offentliga sektorn med alla tusentals statliga och kommunala bolag måste privatiseras. Nu är mer an 50 % av alla arbetsplatser i Sverige inom den offentliga sektorn, vi måste ändra pa det så att Sverige har en stor privat sektor och en liten offentlig sektor. Då skulle alla inkompetenta pampar få söka efter korrupta välbetala tjänster förgaves. Socialistimperiet skulle falla samman.

Den privata sektorn anställer oftast inte korrupta politiska pampar som vill ha fantastiska pensionsvillkor utan att kunna presterna något, bara den offentliga sektorn gör det. 

Skillnaden mellan den privata sektorn och den offentliga är att kapital används effektivt och sparsamt i den privata sektorn och ineffektivt och slösaktigt i den offentliga sektorn. Det är även skillnaden på ett socialistiskt samhälle och ett fritt kapitalistiskt samhälle med få undantag. 
 
Den offentliga sektorn och facket har för det mesta enbart politiskt tillsatta högre tjänster där pampar kan härja fritt utan insyn av skattebetalarna eller medlemmarna. Det finns varken demokrati, insyn eller medinflytande i de högre regionerna i den offentliga sektorn. Avdankade politiker och fackpampar ger varann välbetalda tjänster där de inte ens behöver arbeta, ungefär som i maffian.

Sa går det till i den offentliga sektorn där fackpampar och politiker får härja fritt helt utan insyn i deras förehavanden.

På LO's hemsida skriver man om saken, men LO erkänner inget fel. Tvärtom man antyder att LO inte fått gehör för sina asikter:
LO ser nu stora möjligheter att få igenom krav som vi tidigare formulerat och drivit i styrelser där vi suttit men inte fått gehör för. Den folkstorm som nu uppstått ger oss stöd att ytterligare driva på. För oss som löntagarorganisation handlar dessa frågor om trovärdighet och ansvar.
Det finns ingen trovardighet i LO's uttalande eftersom LO ledningen i AMF röstat igenom den groteska pensionen. Det finns inget som antyder att "LO inte fått gehör" för sina fragor. Och det finns inget som antyder att "folkstorm som nu uppstått ger oss stöd", tvärtom.

 LO har en ovana att utrycka sig hur de vill. De vänder på orden till raka motsatsen, folkstormen mot vad de gjort blir "folkstorm..... ger oss stöd". Det är typiskt en politisk socialistorganisation, sanningen är ointressant för dem, deras höga levnadsstandard på medlemmarnas bekostnad är viktigare.

En självklar slutsats är att alla borde avsäga sig medlemskapet i LO så de kan sitta där utan medlemmar och fortsätta tro att de har folkstormen med sig.

LO har beretts tillfälle att svara på våra frågor, men bloggen har inte fått något svar ännu.

Senaste Nytt Måndag 23/3/09! 

Ett svar har inkommt från LO. Svaret är ytligt och antyder att man inte ser särskilt allvarligt på saken. 

"Tack för ditt brev till LO 

AMF som nu diskuteras är det gemensamma pensionsbolag som ägs av LO och Svenskt Näringsliv. LO har inte ensamma kunnat stå emot rörliga löner i den bransch där detta tillhört vanligheterna. Men vi har försökt hålla tillbaka och skapa rimliga system. 

I efterhand kan vi se att det system AMF haft inte fungerat som avsett då börsen gått ned. Därför påbörjade LO för några månader sedan en översyn av det rörliga lönesystemet. Som ett första steg, på initiativ av LOs ordförandeWanja Lundby-Wedin, har styrelsen beslutat om kraftiga begränsningar och tagit bort den rörliga lönedelen för VD och vice VD. Men naturligtvis borde LOs representanter reagerat tidigare. 

LOs ordförande har hela tiden agerat med medlemmarnas bästa för ögonen och har inte agerat för egen vinning. 

När det gäller Erland  Olauson,Tore  Lidbom, Dan Andersson och Jörgen Andersson så har de gått i pension. 

Som facklig medlem har du representation i AMF. 

Med vänlig hälsning
LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE

Annette Kirmo"


 AB SVD SVD SVD nd DN DN ab svd dn ab ab

No comments: