Thursday, February 12, 2009

Regeringens högskolepolitik stoppar svenskar.

Eleverna pa Blekinge Tekniska Högskola (BTH) ar till 99 % utländska. Av 490 elever är bara 1 % svenskar. 

Högskoleverket presenterade siffror på vilka som söker sig till tvåårigt mastersprogram på svenska högskolor och universitet. 

Enligt talesmannen för BTH, Maria Engelmark, chef för den internationella avdelningen,  så är dess siffror "fantastiska".  Hon fortsätter "Vi har över 70 nationaliteter närvarande på BTH. Det ger väldigt mycket kunskaper, både för oss i personalen och för studenterna och för regionen i stort.   

Den största utländska gruppen på BTH är  pakistanier följt av studenter fran Indien och Bangladesh. M a nga kommer från Iran, Kina och Kanada. 

Maria Engelmark säger att de flesta hittar till Sverige ryktesvagen och att massinflyttningen började efter 2002 da det blev svårare for studenter från muslimska länder att studera i USA med deras hårdare krav.  

Hon sager att Sverige är ett bra alternativ men hon utlämnar det viktigaste vilket är att Sverige bekostar alla studier och kan dessutom bidra till husrum och uppehalle medan andra länder kräver betalning av utländska studenter. Högskolestudier i Sverige är gratis for alla andra nationaliteter. Artikeln i DN utlämnar det faktumet vilket är den enda orsaken till att Sverige lyckats med sitt försök att fylla sina högskolor med utländska studenter.

Engelmark säger att det ar tråkigt att inte fler svenskar vill utbilda sig inom teknik. Sverige kan inte ens utbilda tillräckligt många for att fylla behovet pa arbetsmarknaden.

Hon talar däremot inte om hur svenska elever ska kunna få plats i stolar som är fyllda med andra nationaliteter. 
 
Svensk högskoleutbildning av iranier borde omedelbart stoppas eftersom Iran är en terrorstat men hemligt kärnvapenprogram och har lovat att utplåna västvarlden. Teknisk hjälp som utbildning mm ska inte tillåtas förrän Iran upphör med sitt stöd till terror.  

Det finns ingen som helst anledning till att detta i hemlighet tillkomna omotiverade oerhört kostsamma utbildningsprogram får fortsätta. Sverige borde satsa sitt högskoleprogram på att utbilda svenskar. Det är svenskar som bidragit med världens högsta skatter som finansierar utbildingen. Nationer som Pakistan och Iran har inte bidragit med annat än att vara ett hot mot västvarlden. Om andra nationaliteter ska få utbildning ska de behandlas pa samma sätt som i andra länder, de ska betala för sin utbildning vilket gör att svenskar kan subventioneras. Det är grundide'n i andra länder men Sverige verkar tycka att världen är gränslos och vi behöver inte bry oss om svenskarna och vi behover inte planera eller tänka efter lite. Frågan är om det är brain drain som orsakat det tänkandet. Det är underligt att svenskar alltid kommer sist.  

Det nuvarande systemet siktar på att skapa en högutbildad klass av utlänningar och därmed att hålla svenskar utanför vissa möjligheter till högre utbildning.  Det borde vara den största nyheten i artikeln med det faktumet blev bara omnämt med den korta kommentaren "- Ja, det är ju tråkigt att inte fler svenskar vill utbilda sig inom teknik, men nu kan de andra nationaliteterna ta de svenska jobben eftersom de numera far arbetstillstand. 

Hon glömde säga att många har inte lärt sig tala svenska under studietiden, det är kanske en till oviktig detalj. DN
   

 

3 comments:

Anonymous said...

skrämmande att inte bara utbildningen är gratis de får böcker, bostad och uppehälle gratis. svenska studenter lever på sina föräldrar och i slutändan gigantiska studielån. utan ekonomisk backup hemmifrån eller jobb är högskolestudier i princip en omöjlighet. fy fan

robban

Anonymous said...

Några kommentarer:
* Det utestängs inga svenskar från dessa masterprogram, det är helt enkelt så att väldigt få svenska ungdomar är intresserade av att söka. De flesta högskolor i Sverige jobbar stenhårt med att försöka rekrytera svenska ungdomar till sina tekniska utbildningar.
* Man kan INTE som internationell student få "bidrag till husrum och uppehälle"! Innan man får tillstånd att komma till Sverige måste man visa upp att man har pengar så det räcker.

/B

Anonymous said...

En kommentar till: Du skriver "Eleverna pa Blekinge Tekniska Högskola (BTH) ar till 99 % utländska.". Detta är inte alls sant, BTH har en majoritet svenska studenter. Det är bara på just masterprogrammen fördelningen är så som du skriver.

När ger du klartecken till publicering av kommentarerna? Rättningarna behöver ju komma in så snart som möjligt medan folk läser bloggen.

/B