Thursday, February 12, 2009

Geert Wilders stoppades, fick inte komma in till England.

Tumult pa Londons flygplats nar Wilders plan landade. Brittsk granspersonal tog honom direkt fran flygplanet till ett tillfalligt forvarings rum for att senare skicka honom tillbaks till Holland inom nagra timmar. Han pass omhandertogs och han behandlades som en brottsling. 

Han hade in i det sista hoppats pa att sunt fornuft skulle segra och att man skulle tillata honom att resa in trots ett fortidsbesked att att han inte kunde komma in i landet. 

Gordon Brown, premiarministern, ar en mystisk karaktar som ju maste ligga bakom forbudet. Hans motiv ar oklara. Men resultatet av Browns nya policy, vilket ar Englands nya policy ar att demokrater som talar ut om hotet fran islamsk terror ska stoppas och far inte delta i yttrandefrihetsdebatter.  

Det som orsakat beslutet maste naturligvis vara, som antytts redan, de hotfulla muslimerna som tankt demonstrera. Gordon Brown  och England har damed tillatit gatuterrorister bestamma vilka som far uttala sig i England och vilka som far resa in eller inte. Det ar en makalos skandal som helt forandrar synen pa yttrandefrihet, demokrati och resefrihet i England. Se video och Wilders talar fran London. BBC Telegraph1 Telegraph2 Guardian med kommentarer. 

1 comment:

Josef Boberg said...

...”Vilka är det idag som faktiskt begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat :?: Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella. Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.” - slut citat härifrån.

Måhända åt hållet tänkvärt, kanske... :idea: