Saturday, January 03, 2009

Vilket datum kommer Bildt att halla tyst med sin idioti.

Mer krig starker inte Hamas, Carl Bildt, det forsvagar Hamas. 

Hamas har tagt kontrollen over Gaza mad vapen, vald, hot, tortyr och mord som metod. 

Bildts forsok att lata klok har slagit over och blir ren idioti.

"– Jag är inte på det klara med vad Israel uppnår med en fortsatt offensiv."

Inte, let me tell you, de vill fa slut pa terrorangreppen fran Hamas. Den svenska regering belonar Hamas med oraknerliga miljoner, Bildt borde forklara orsaken till det, men han fick inte fragan. 

Nastan varenda projekt som vasteuropa finansierat i Gaza har underligt nog aldrig blivit forverkligat. Hamas tar pengarna, undanhaller humanitar hjalp sa Palestinerna inte kan fa den och bedriver en hysterisk propaganda kampanj for att visa att de inte har fatt nagon humanitar hjalp.  

Bildts insats, med tanke pa hans oinsatta tankar och brist pa insikt kommer omedelbart att forvarra situationen. Forhoppningsvis sa kommer mannen att hallas bort sa han inte kan fa kontakt med Hamas. Han har till och med glomt hur Libanonkrisen inleddes, massmordet mot Israelerna glomde han.  Dessutom sa namndes inte med ett ord i SVD artikeln den enda fredsplan som alla inblandade parter erkant kan fungera, han kanske inte ens kanner till den. Se vad en insider tycker om Hamas, grundarens familj talar ut om Hamas.DN SVD AB DN  SVD  AB   AB DN DN

4 comments:

Johnny said...

Carl Bildt är utan tvekan den mest inkompetenta utrikesminister Sverige någonsin haft. Han säger det i praktiken själv dessutom.

Varför är det så vanligt att svenska utrikesministrar på ett eller annat sätt är rena idioter, utan kompetens och med sympatier för despoter, tyranner och brottslingar?

Daniel said...

Hamas är frukten av Israels ockupation. De är naturligtvis helt vidriga men det är Israels aktioner också - det så spiralen av hat närs.

Vill man som ockupationsmakt slippa bråk så är ju den bästa lösningen helt enkelt att avsluta ockupationen.

Olbap said...

Problemet är att Palestinierna i grunden är muslimer, och islam är entydigt: Kristna och judar är icke önskvärda "förvanskare" som ska besegras, dödas eller konverteras. Det finns ingen samlevnad med islam, det är underkastelse eller död. Fråga samtliga kristna i Sverige som flytt undan islam, hur trevligt det är att vara "Dhimmi" - en tredje klassens människa i muslimskt förtryck.

c. Dar al-Islam and dar al-harb: the House of Islam and the House of War

The violent injunctions of the Quran and the violent precedents set by Muhammad set the tone for the Islamic view of politics and of world history. Islamic scholarship divides the world into two spheres of influence, the House of Islam (dar al-Islam) and the House of War (dar al-harb). Islam means submission, and so the House of Islam includes those nations that have submitted to Islamic rule, which is to say those nations ruled by Sharia law. The rest of the world, which has not accepted Sharia law and so is not in a state of submission, exists in a state of rebellion or war with the will of Allah. It is incumbent on dar al-Islam to make war upon dar al-harb until such time that all nations submit to the will of Allah and accept Sharia law. Islam's message to the non-Muslim world is the same now as it was in the time of Muhammad and throughout history: submit or be conquered. The only times since Muhammad when dar al-Islam was not actively at war with dar al-harb were when the Muslim world was too weak or divided to make war effectively.

But the lulls in the ongoing war that the House of Islam has declared against the House of War do not indicate a forsaking of jihad as a principle but reflect a change in strategic factors. It is acceptable for Muslim nations to declare hudna, or truce, at times when the infidel nations are too powerful for open warfare to make sense. Jihad is not a collective suicide pact even while "killing and being killed" (Sura 9:111) is encouraged on an individual level. For the past few hundred years, the Muslim world has been too politically fragmented and technologically inferior to pose a major threat to the West. But that is changing.

http://www.jihadwatch.org/islam101/

Robin Shadowes said...

Han har väl kommit så pass långt i karriären enbart som tack vare sin självgodhet. Påminner om Jan Gijo på det viset men han är väl vänster även om han bor i överklassvåning i Sthlm finaste kvarter.