Thursday, December 04, 2008

Jihad skolorna aterfar sitt tillstand. Bra for Jihad, inte bra for Sverige.

Skatttebetalare i Sverige fiansierar Jihad i Somalia. Varfor tolereras den formen av u-hjalp av korrupta politiker och varfor undersoks inte de korrupta forbindelserna? 

De beryktade Bismilahi forskolorna i Rinkeby - Tensta arterfar sina tillstand att operera skolorna. De stangdes i Mars 2008 efter att agaren domts atalats for att ha smugglat ut atskilliga miljoner kronor av kommunens bidragspengar till Jihad i Somalia och lyxvillor i Dubai. Totalt har skolbolaget fatt runt 79 miljoner kronor som skulle ha anvants till forskolorna som har 200 somaliska barn.

Agaren domdes till fem ars fangelse for grovt bokforingsbrott, brottet gav henne (agaren) 20 miljoner skattefria Jihad kronor.

Fler andra inblandade atalades. Las mer om Jihad dagisbolaget och den misstankta korruptionen har.

De somaliska barnen vars foraldrar ar hemmavarande har altsa inte ens ett behov av forskola eftersom familjen inte arbetar men sitter hemma och formodligen indiktrineras av pro-islamist TV kanaler som Al Jazeera mfl.

Det ar Lansratten som beslutar att bolaget ska fa oppna igen med nya inblandade agare, nytt namn och ny styrelse. De nya operatorerna ar nagra av de somaliska foraldrarna.

Dessutom ska kommunen fortsatta att bidra med pengar till den helt onodiga verksamheten. Forut kostade det 20 - 25 miljoner kr per ar for att underhalla de 200 somaliska knattarna. Det blir runt 100 000 kr per knatte.

Vet nagon hur mycket  det kostar per ar med dagis for svenska barn? Jag kan inte tanka mig att det ar berattigat att varje forskoleplats kostar skattebetalarna 100 000 per ar. Varje somalisk familj som har runt 10 barn vilket ar normat skulle da kosta 1 miljon varje ar bara i forskoleplats. Hur gar den ekvationen ihop med tanke pa att att ulands-barn kan sponsras med nagra tior/m i sina hemlander.

Det viktigaste har ar ju att verksamheten inte ens behovs, var gar fornuftets granser? Fornuftet upphor och korruptionen och sloseriet startar da den offentliga sektorn har hand om skattepengarna och delar ut pengarna.  SVD

No comments: