Sunday, December 14, 2008

Brottslingar ogillar att bli uthangda.

Regeringen forbereder atgarder mot fri media, bloggare och andra som publicerar information om brott och brottslingar. 

Tanken ar formodligen att de vill bevara den totala press- och mediatystnaden om brottssituationen i Sverige. 

De hemsidor och bloggar som avslojar identiteten pa grova valdsbrottslingar ogillas av myndigheterna men istallet for att tala i klartext sa anvander de andra personer som for deras talan. Man anvander Niklas Langstrom, som havdar att han ar sexbrottsforskare. Han ar psykiatriker pa Karolinska Institutet och ar chef for nagot som kallas "Centrum for Valdsprevention". 

Forskaren Niklas sager att uthagning pa natet "forsvarar ateranpassning", "det riskerar en okad aterfallsrisk." 

Om han ar chef for "Centrum for valdsprevention" och arbetar med sexbrott sa kan jag inte komma pa ett mer misslyckat yrke i Sverige. Det med take pa att Sverige har eurpoarekord snart varldsrekord i valdtakter och sexbrott. Dessuton sa har dessa brott okat radikalt i omfattning de senaste aren. 

Om vi nu ska tro forskaren Niklas sa borde vi inte publicera information om dessa brott och brottslingar. Vi har ju inte gjort det i alla ar men brotten har okat lavinartat, sa hans recept ar inte det minsta trovardigt, det har misslyckats hittils, darfor maste vi byta strategi. 

Om vi anvander lite realism sa borde brottslingarna givetvis dra sig for att utfora brott om de vet att deras bild och personuppgifter publiceras. En annan fordel ar givetvis att allmanheten kan skydda sig sjalva om de ar medvetna om vilka i sin omgivning som begar grova brott. En kvinna kan undvika risker om hon vet om att mannen som hon ar ensam med ar en domd sexbrottsling, men om hon inte vet det sa ar risken for nya sexbrott overhangande. Men forskaren Niklas vill inte varna folk for vilka som ar farliga brottslingar. Hans teori haller inte. 

Regeringens hardforda politik mot privata media som inte lyder under regerings krav- och kontrollmaskin via pressstodet syftar till att stoppa publiceringen av information om brottsligheten. Det skulle kunna stoppa all samhallskritisk fri media och det ar givetvis ytterligare ett intrang i yttrandefriheten, ytrerligare en bagransing av yttrandefriheten. 

All offentlig information i domslut ar "offentlig". Det betyder att allmanheten ska kunna fa ta del av den informationen oavsett hur det gar till. Viss offentlig information ar speciellt viktig att delge allmanheten, sarskilt information som kan radda liv och som kan skydda allmanheten fran farliga brotttslingar.

Om regeringen vill hemlighalla brottslingarnas identitet sa kan de gora alla domstolar och domslut hemliga, i praktiken sa kanske det ar deras mal, det later sa om man lyssnar pa Datainspectionen. Jonas Agnvall pa DI sade att:

Datainspektionen analyserar även två andra sajter. Hela undersökningen väntas bli klar i januari.

– Om vi finner att sajten strider mot PUL kan vi göra en polisanmälan och begära att de stänger sajten. Då riskerar upphovsmännen fängelse"

"Även om sajten skulle vara olaglig är det dock inte säkert att datainspektionen kan göra något.
– Vi kan bara agera om upphovsmännen bor i Sverige."

Jonas Agnvall, DI ser ut att sitta i en gigantisk bastu pa bilden. Det kanske kommer att kannas sa for honom da folk far reda pa varfor han vill fangsla personer bakom sveriges enda fria media?  

Det antyder att bara upphovsman i utlandet kan undga fangelse. Svenskar som ar engagerade i samhallskritik maste darfor flytta utomlands om de vill kanna sig sakrare. Diktaturens smygande morkerman har inte stoppats av en borgerlig alliansregering och det ar skrammande. Om de far som de vill sa vet folk ingenting om vilka som ar farliga brottslingar i var omgivning, vi kan darfor inte ens satta oss i sakerhet om det behovs. 

Regeringens strategi ar speciellt upprorande eftersom just sexbrott ar de som nastan aldrig klaras upp, knappt nagra andra brott har sa liten uppklarandeprocent. Bara i 0.3 % av alla valdtaktsfall doms den skyldige med ett morkertal inraknat, utan morkertalet ar det anda rekordlaga 2.4 % som doms. Den siffran visar hur fatalt forskaren Niklas redan har misslyckats med sitt "Centrum for Valdsprevention", eller hur Niklas, varfor ska vi ha fortroende for dina synpunkter? Det visar hur fatalt vara olika regeringar misslyckats och gor att det finns ett pressande behov for en helt ny syn och inriktning pa brottsbekampning. Bara en helt ny regering som bryr sig om brottsoffer kan lyckas med det. De som tysta ner alla brottsproblem ar en del av problemet, ge dem sparken.


SVD SVD SVD DN AB

2 comments:

kafpauzo said...

Det är ju självklart att det blir fler återfall om man publicerar. Fler återfall, och alltså fler våldtagna barn.

Innan han har åkt fast tror förövaren att han inte kommer att åka fast. Efter att han blivit straffad vet han att han kan räkna med att åka fast igen om han upprepar brottet.

Om hans liv då redan är förstört, och allt redan är kört (pga publicering) så har han ingenting att förlora. Då gör det ingen skillnad för honom om han våldtar fler barn eller inte. Med eller utan fler våldtäkter är hans liv lika kört.

Känner han ett sjukt begär så finns det ingenting som stoppar honom. Följderna spelar ju ingen roll för honom.

Om han däremot har lyckats etablera sig som normal så har han allt att förlora på att återfalla i brott.

Att tycka att man ska publicera bara för principens skull, och strunta i att fler barn våldtas, det är djupt cyniskt.

Anonymous said...

Hellre fria tusen skyldiga än döma och förnedra en oskyldig!

Jag är så trött på fikarums-domstolarna runt om i landet där domar utdelas till höger och vänster. Tack och lov så har detta "vanliga folk" som så ofta anser sig vara lämpade att döma i brottsmål inte sista ordet när det kommer till offentlig bespottning av brottslingar.

Om en genomsnittslig småbarnsmamma hade fått döma brottslingar helt efter eget huvud så hade vi haft stympningar och stening på straffskalan, något som hör u-länderna till!