Thursday, November 20, 2008

Rodebydomen en abdikation fran rattvisan.


Rodebyfamiljen som blev angripen av en hord bevapnade berusade livsfarliga ligister mitt i natten har domts att betala skadestand till angriparna. Enligt domstolen sa ska de livsfarliga mordiska ligisterna belonas for sina handlingar med 180 000 kr i skadestand. 

Det ar en helt sinnesforvirrad dom som ar ett av manga tecken pa att rattssamhallet har kollapsat i Sverige. Det finns inte ett uns av rattvisa om man ska kasta anklagelser mot de angripna enbart for att de forsvarade sig. Jag har skrivit om det fallet forut. Om de inte forsvarat sig sa skulle de slippa en dom, juridiskt sett sa skulle det ha lonat sig om de latit angripana branner ner garden och latit sig mordas.

Enligt domstolen sa borde altsa familjen latit sig bli ihjalslagna. Domstolen tycker altsa att det ar fel att forsvara sig mot bevapnade berusade livsfarliga ligister som nyss har sagt att de skall sla ihjal dem.

Ligisterna som fortsatte med dodshot mot familjen skall nu fa en stor summa pengar, de kanske kommer att overta garden som de ville forstora. Det enda som lonar sig i Sverige ar tydligen grov brottslighet, straffen blir knappt markbara men man kan dessutom fa betalt. Rodebyligisterna skulle inte fa betalt om de skott sig men nu efter mordforsoket pa familjen sa far de enligt domen en stor summa pengar.

Ett par Albanska massmordare ska nu fa ga fria i Sverige. Jamfor det med domen de fick i sitt hemland Albanien for morden. De blev domda till 25 ars fangelse men i Sverige vill man hellre att de gar losa och slipper straff eftersom de inte gripis eller utlamnats. De domdes for fem mord och sju mordforsok. Nu gar de fria i Sverige sa de kan morda fler, las mer pa Froken Sverige bloggen. 

Vad tycker de olika politska partierna om den fara som Rodebydomen and Albanien fallet betyder for Sverige? Ska Sverige avsiktligt saboteras av domstolar och myndigheter, vad ar syftet? AB  SVD  DN DN DN SVD SVD SVD
Ligisterna pa bilden har ingenting med Rodeby att gora.

6 comments:

BefriaMedia said...

Kommentarer med grovt sprak och hot mot Rodebyfamlijen tas bort. Desstom sa sands allvarliga hot till polisen i orten dar hoten kom ifran, vi har koll pa era ip adresser vilket brukar var er hemadress.

Anonymous said...

Det går att hjälpa Rödebyfamiljen att betala skadeståndet. Pågår en insamling: Stödfond För Den 50-Årig/bg 207-4474

Anonymous said...

Varför hjälpa med skadeståndet? Finns ju ingen chans i helvetet att han kommer behöva betala något skadestånd. Brottsoffermyndigheten kommer visa fingret till offren för att dom har sig själva att skylla, 15 åringen visste ju om att det skulle vara en uppgörelse och valde ändå att gå dit, han kommer inte få ett korvöre.

Se tidigare beslut från brottsoffermyndigheten

http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=3024

Anonymous said...

Till förre anonym: Brottsoffermyndigheten går in och betalar ev skadestånd om den dömde inte kan betala, dvs inte har någon inkomst eller utmätningsbara tillgångar. Men i det här fallet finns en fastighet att utmäta, och det kommer att ske, var så säker, om inte Rödebymannen betalar skadestånd till sina plågoandar resp. dennes föräldrar. Det är hovrättens dom som gäller. Här finns verkligen chansen att visa solidaritet. Gör det!

onasut said...

Vad jag vet så var det ingen som fick några pengar för att vara ligister. Dödsboet efter den dräpta pojken tillerkändes drygt hundra tusen.

BefriaMedia said...

onasut,
Kallar du ligisten som dog oskyldig?

Han var ledare for ett annat ligistgang innan han anslot sig till detta tattargang. Han och de andra ar 100 % skyldiga till allt som hande, dvs skotttlossningen och deras egna skador och hans egen dod. Dodsboet och de andra tattarna ska betala skadestand till offren av deras livsfarliga tattarverksamhet, inte tvartom.

Eftersom tattarna ar skyldiga till allt som hande, dvs orsaken till allt som hande sa ska de inte ha nagot skadestand. Tvartom de overlevande ska straffas, men sant got man inte i sverige, mordiska tattare far en small pa fingarna pa sin hojd och det maste vi andra pa, bara nya partier kan gora nagot at saken.

Sverige ar ett darhus dar oskyldiga offer straffas och de skyldiga far skadestand.