Saturday, November 15, 2008

Kd, Mp och C aker ur riksdagen,


Sverigedemokraterna tar en stor bit av C, Mp, Kd, S och M valjarna och blir det tredje storsta partiet.

Enligt SvD/Sifos valjarundersokning som bara lyssnar pa godkanda medlemmar av riksdagspartierna sa aker Kd ur riksdagen. De 1895 intervjuvade ar ett mycket litet urval och ar formodligen inte ens ett urval som ar statistiskt godtagbart eftersom samma gamla riksdasparti sympatisorer ar de enda som tillfragas. Av Sifos tillfragade skulle 13.7 % antingen inte  kunna valja parti eller rosta blankt. 

Aftonbladets matning ar oerhort mycket storre och har formodligen ett mycket mer representativt underlag av valjare.

Statistiskt sett sa blir isafall Aftonbladet's undersokning mycket mer lik verkligheten och darmed mer rattvisande an Sifos undersokning.

Enligt Aftonbladets gallup som hittills ar den storsta i Sverige efter valet 2006 sa vinner moderaterna med 35.5 % av valjarna, sossarn kommer 2:a med 24.8 % och Sverigedemokraterna blir trea med 15.3 % av valjarna. Sverigedemokraterna far darfor fler valjare an Kd, Mp, C, och Fp tillsammans, av de smapartierna ar det bara Fp som kommer att finnas kvar i riksdagen med sina 4.6 %. SVD DN AB

9 comments:

J.N said...

Skönt att se att Sd:s anhängare är spåndumma fortfarande... Tror man att en undersökning som alla kan rösta på och som är lättmanipulerad går att jämföra med Sifoundersökningar så är man mer än lovligt korkad...

Aftonbladets undersökning är ingen gallupundersökning. Vad som gäller för dem går att läsa på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gallupundersökning

Så lika lite som C kommer att få 2% och åka ur riksdagen lika lite kommer Sd att få 15%. Tror man något annat borde man gå om grundskolan och uppvisa någon form av elementär kunskap om ämnet i fråga ...

N said...

Regel #1 för webbstatistik:
Internet-omröstningar är ALDRIG representativa för andra än dem som besvarar dem (och ofta inte ens det).

Bara det faktum att moderaterna nästan är dubbelt så stora som sossarna borde mana till eftertanke innan en sådan slutsats dras...

Robert W said...

Utan att ta ställning för det ena eller andra partiet i den här diskussionen, kan jag konstatera att du inte har förstått vad som menas med representativt urval. Ett urval blir inte mer representativt bara för att det är drygt 40 000 som svarar, än om det bara är 1 500 - 2 000 som är med. De seriösa opinionsinstituten lägger ned stor möda på att få ett representativt urval och ett bortfall som är så litet som möjligt. Därför räcker den grupp på 1 000 - 2 000 personer som de intervjuar. Kvällstidningarna undersökningar vet vi ingenting om vad gäller deras representativitet. Vilka har dator? Hur många av dem besöker kvällstidningarnas sidor? Hur många av dessa bryr sig om att klicka.

Till yttermera visso kan man inte säga att en undersökning är mer representativ, bara för att man gillar resultatet...

Enbart det faktum att den undersökning som du har klippt in visar att socialdemokraterna har stöd av 25,0 procent och sverigedemokraterna av 15,0 procent ger anledning förmoda att urvalet inte är representativt för de svenska väljarna.

Olbap said...

SD är inte främlingsfientliga, de vill däremot att man ska se på sveriges ohämmade invandring (96.000 personer 2007) i nytt ljus. Jag är själv andra generationens invandrare från sydamerika, och jag är VÄLDIGT oroad av Sveriges långtgående islamisering, som alltmer visar sitt rätta ansikte. Sverige och Europa är REELT hotade, något som medelklassen/sverigesvenskar av vänsteråsikter/journalister (hej 68) har svårt att förstå i sina fina boningar i innerstan eller svensson-förorter (hej Täby, hej Vallentuna, hej Vaxholm, hej Danderyd), där de inte ser hur islamiserat delar av sverige REDAN är.

Sd-väljare said...

Fantastiska siffror, eller hur? :-)

BefriaMedia said...

robert w,
du borde lasa min kommentar en gang till om du inte forstod den.

Sifos undersoknngar kan inte vara representiva eftersom de visar ett helt annat resultat an alla andra undersokningar dar den breda allmanheten far vara med. Eftersom varken du eller jag vet hur de valjer ut sina tillfragade sa maste du kunna erkanna att du inte kan veta hur tillforlitlig deras undersokning ar. I detta fall var uppdragsgivaren SvD, de bestammer hur fragorna skall stallas och eftersom SvD ar beromd for sina vinklade politiska nyheter sa finns det inget fortroende for SvD och deras undersokningar.

Darfor ar aftonbladets "gallup"' eller "opinionsundersokning" som man menar med ordet "gallup" betyder mer tillforlitlig, dock inte helt, innan den upptacks av fuskare som manipulerar den. Demografin bland AB's lasare ar sakert representativt for valjarna med viss nackdel for borgarpartierna.

n

Din regel maste modifieras till att inkludera alla undersokningar, det finns ingen undersokning som ar helt representativa, vissa ar bara mer eller mindre rattvisande eller trovardiga. Bara ett val ar representativt.


j n,

Din lank motsajer dej sjalv, eftersom det star:
"gallup en vanlig term för en opinionsundersökning."

Wikipedia ar inte ett lexikon, vemsomhelst kan skriva vadsomhelst dar, man kan darfor ga miste om en hel del elementar kunskap om man litar pa wiki.

En rattvisande undersokning ar just det du sager ar bristen, dvs att "alla kan rosta pa". Det ar ju det som ar mest rattvisande. Motsatsen ar om bara vissa utvalda med redan kanda sympatier (tex sympasitotrer med riksdagspartierna, dvs Sifo urval?) far valja, da blir den mycket mindre trovardig.

Robert W said...

BefriaMedia, jag förstår mycket väl vad du skriver, och det är också därför jag vet att du har fel.

Sifos undersökning skiljer sig inte alls markant från andra opinionsundersökningar. Att påstå att Sifos väljarundersökning bara lyssnar på godkända medlemmar av riksdagspartierna är rent nonsens. Varför skulle de göra det, och hur skulle de få tag på medlemslistorna.

SvD kan inte manipulera frågorna. Dels är frågan på intet sätt hemlig, dels är SvD inte den enda uppdragsgivaren. Tror du att Sifos väljarundersökningar genomförs enbart på SvD:s uppdrag?

När tidningarna har undersökningar på sina websidor, finns ingen som helst möjlighet att tillse att urvalet är representativt. Därför saknar de statistisk trovärdighet. Att du tycker att just den här undersökningen ger ett resultat som bättre passar dina åsikter förändrar inte detta. Dina åsikter förändrar inte den statistiska signifikansen.

Martin said...

Den här undersökningen är ingalunda representativ. Sverigedemokrater läser nyheterna och följer med aktualiteter i bra mycket större utsträckning än dem som röstar på andra partier. Därmed höga opinionssiffror i tidningarnas enkäter.

Centerpartister, socialdemokrater och kristdemokrater läser (relativt sätt) mycket litet nyheter och har ofta en smärre förvrängd verklighetsbild. Hos Centerpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna finner vi också en mycket stor del anhängare som uppger att de aldrig öppnat en tidningen eller tidsskrift. De två sistnämda partierna har dessutom en markant andel analfabeter bland sina anhängare.

BefriaMedia said...

Rober W,
jag troddde du visste mer om hur statistik fungerar, tydligen vet du valdigt lite om det.

Sjalvklart vet Sifo och andra vilken partitillhorighet de tillfragade har.

Det ar en av manga fragor de far, de fragar om yrke, alder, utbilding, vanor, och sympatier, etc.

Vi prater om en SvD/Sifo undersokning nu, uppdragsgivaren var SvD som betalade Sifo for att gora en undersokning, SvD bestammer altsa hur fragorna ska stallas och den exakta ordalydelsen, fragorna har inte offentliggorts vad jag vet, sa du pratar i nattmossan om det.

Idealet ar om alla tidningar kan gora en gemensam stor undersokning en dag, det kan bli en mer rattvisande och mer intressant undersokning an om bara en tidning gor det. Den blir fargad beroende pa vilken typ av lasare tidningen har. AB har traditionellt varit en LO tidning vilket inte kan ha ett typiskt eller representaivt underlag for alla valjargrupper. Sifos underlag ar inte heller representativt for alla valjar grupper. Det finns ingen som kan gora en helt rattvisande undersokning, det ligger ju i undersokningars natur.