Friday, November 21, 2008

Muslimer inte inbjudna, kan det bero pa allt vald och hot om vald?


Lars Vilks har premiar pa sin musikal "dogs". I den efterfoljande debatten sa har inga muslimer bjudits in for att delta i debatten.

Det kan bero pa att Vilks mordhotats av muslimer, muslimer har stormat in pa tidigare debatter bevapnade med fler hot. Muslimer har inte kunnat fora en debatt. Nar Nerikes Allehanda publicerade Vilks teckningar sa stormade flera hundra aggresiva muslimer in pa NA's kontor med hot om att "blod ska flyta" om de inte bad om ursakt. Handelsen filmades och visades pa natet. En 
Imam som Norge tolererade allt for lange, Mulla Krekar hotade med dod och forintelse som bilden visar efter att rondellhunden publicerats. 

Den kreative Vilks har tvingats skydda sig pa manga olika satt.

Den kultur som representeras av Islam ar inte som manga ovetande tror "bara en fredlig religion". Islams foretradare i vast ar ofta mycket mer aggresiva an Islams foretradare i de muslimska landerna de kom ifran. Formodligen mest for att de "kan harja fritt" i vast men i deras hemlander sa ar extremismen mer bevakad och halls under en viss kontroll.

Islam som vi lart oss mer ar inte bara en religion, det ar aven en politisk och militar rorelse med bestamda mal om expansion, utbredning och till slut dominans.

De vill breda ut sig forst genom att stoppa kritik mot deras aktiviteter, de anvander hot for att stoppa kritik som Vilks har markt. Veka manniskor utan principer ger sig och anpassar sig. Andra som vill bevara yttrandefriheten struntar i hoten och fortsatter. I Vilks fall sa ar det egentligen inte kritik han riktar mot Islam, han anvander komedi for att belysa Islam. Men det ses av muslimer som samma sak, komedi ar kritik och maste stoppas till varje pris. Mordhot tycker de ar acceptablet och normalt darfor att sa gar det till i deras kultur och i deras hemlander.

Islams utbredning i vast har lett till begransningar i yttrandefriheten och manga andra forandringar som vi i vast aldrig har accepterat. Ett flertal mord har intrafffat mot politiker och samhallsdebattorer som vagat kritisera det vaxande inflytandet av Islam i vast. Islams utbredning i Holland har lett till en narstaende splittrng av landet i tva delar.

Baserat pa manga muslimers aktiviteter och den hotbild de ar sa borde man ifragasatta om muslimer passar i vast overhuvudtaget. Ett argument for att ifragsatta det ar just det faktum att man inte fritt kan eller far diskutera deras narvaro utan att utsattas for hot fran antingen muslimer eller fran myndigheter. Varfor ar det sa viktigt att med alla metoder stoppa yttrandefriheten?

Man maste fraga sig vilka fordelar ar det for Sverige att ta in muslimer hit? Hur blir Sverige forbattrat av deras narvaro? Kan nagon svara pa det? Jag ser inga fordelar, jag ser bara en stort antal allvarliga hotfulla nackdelar.

Senaste Nytt, Lordag kvall!

Efter forestallningen DOGS i Stockholm stordes kvallens debatt av demostranter. En kvinna blev utkastad efter att ha stort Vilks tal och ett 25-tal demonstranter hade samlats utanfor. DN SVD SVD  DN SVD

1 comment:

Anonymous said...

Och svenska staten bekostar just nu en PR-kampanj som i svenska skolor ska sprida budskapet att "islam är en fredlig religion och att muslimer är för fred".

Jag hade väl aldrig kunnat gissa ens i min vildaste fantasi att våra skattepengar skulle komma att användas till islam-propaganda.