Friday, September 19, 2008

Regeringen vraker ut miljarder till det bottenlosa invandringshalet.


Regeringen försöker administrera landets största katastrof och hittar på en rad slagord och ramsor som kostar några miljarder.

De ska försöka snabba på integrationen. De skall alltså försöka få arbete för de 10 % - 20 % av alla invandrare som kan tänkas klara ett arbete i Västeuropa. Vårt problem är precis som förut att det inte finns arbeten åt dem. De få som kan få ett jobb ersätter en svensk som kan se fram emot avsked. Och de 80 % - 90 % som inte vill ha eller kan få arbete leder till större underskott i välfärden för varje år som går.

Regeringens plan fördärvar sina egna försök att lätta på bördan eftersom de lockar hit fler invandrare till högskolorna, det är ju inte integration, det är invandringspolitik, man ökar den, men vem bryr sig om sådana detaljer?

Finansministern Anders Borg och den afrikanske Integrationsministern Nyamko Sabuni skriver i DN att "invandringen till Sverige är i grunden något positivt som bidragit till att utveckla det välfärdsamhälle vi är stolta över."

Man skiljer alltså inte på de olika grupper invandrare som Sverige har. De nedvärderar arbetskraftinvandrare som vi haft sedan 1960-talet och tidigare som nästan samtliga kommit till Sverige för att arbeta och vara laglydiga, de värderas likadant som de som kommit på senare år som oftast är djupt kriminella falska flyktingar från Mellanöstern och Asien.

Det måste vara oerhört kränkande för de invandrare som inte vill bli ihopbuntade med de kriminella element som härjar runtom i Sverige och gjort de flesta orter till ghettomardrömmar.

Ministrarnas artikel fortsätter med att meddela hur framtiden kommer att se ut: "Med en växande andel äldre i befolkningen måste fler människor arbeta mer och högre upp i åldrarna".

De talar alltså klarspråk för en gångs skull vilket är förvånande, men meddelandet är skrämmande. De säger att vi som arbetar inte ska räkna med att få pensionera oss vi 65 år som planerat, vi måste arbeta längre och mer för att kunna klara landets ekonomi.

Orsaken till den ökande bördan fattar ju alla. Om vi tar in 100 000 invandrare, flyktingar, asylanter och anknytningar varje år och 80 % - 90 % av dem aldrig kommer att arbeta och därför kommer att belasta systemet så kommer givetvis hela landets ekonomi att haverera. Det är inte ens en tidsfråga eftersom systemet håller på att rasa samman just nu.

Politikerna har alltid sagt att vi inte ska få reda på kostnaderna för invandringen, alla siffror skall hemlighållas. Men nu förklarar ministrarna att vi skall förlora pensionsåldern, vi ska tvingas arbeta längre och fler timmar annars kan skattebetalarna pengar inte räcker till de hundratusentals som väller in över gränserna.

Artikeln har alldeles för många motsägelser och problem för att kunna bemötas.

Den tyder på allmän förvirring, okunskap och total begreppsförvirring. SFI ha varit nära 100 % misslyckat enligt dem som arbetat där, man vill nu slänga ner ytterligare 61 miljoner kronor i den sopkorgen.

Ministrarna vill visa medmänsklighet och anslår stora belopp till "verksamhet mot rasism" vilket brukar betyda att invandrargrupper får mer pengar så att de enklare kan angripa svenskar.

Fler kloka åtgärder; "Boende i Sverige, oavsett bakgrund, ska ges möjligheter att delta i en dialog för vår gemensamma värdegrund."

Det brukar betyda att invandrare ska kunna sitta ner med oss och kräva mer service, kanske fler moskéer, egna sjukvårdsinrättningar och koranskolor. Den "dialogen" kostar oss skattebetalare 6 miljoner kronor. Som bekant brukar anslagna medel öka i framtida budget som en rullande snöboll.

Ännu mer förvirring leder till helt missriktade insatser: "- Diskriminering ska bekämpas. Genom den nya diskrimineringslagen och sammanslagningen av ombudsmännen förstärks förutsättningarna för ett mer effektivt arbete mot diskriminering avsevärt. Regeringen anser att det ska kosta att diskriminera och inför därför diskrimineringsersättning. Den ska både vara en ersättning för den kränkning som diskrimineringen innebär och avskräcka från diskriminering."

Det kommer att drabba företag som oupphörligen kommer att anklagas för diskriminering oavsett vad de gör.

Det kommer att leda till fler och våldsammare angrepp på svenskar eftersom det minsta självförsvar som en svensk uppbringar då vi angrips av en stor grupp invandrare kan kallas "kränkning" eller annat. Hur skulle ett sådant vittnesmål se ut med 25 invandrare som vittnar mot en ensam svensk som de försökt ta livet av?

Ministrarnas nya utspel fortsätter att sabotera Sverige, takten ökas, allt blir värre snabbt. Det kommer att bli ännu mer våld mot svenskar. Kulturkrockarna ökar, motsättningarna ökar, och företagens möjligheter att existera i Sverige försämras.

Tydligen anser ministrarna att svenskar skiljer sig från alla andra nationaliteter och behöver inget skydd mot våld eller rasism. De kanske anser att svenskarna är så rasmässigt överlägsna att de inte behöver skydd i form av lagar. Eller de kanske helt enkelt vill bli av med oss, de kanske vill att vi svenskar lämnar Sverige. Det kan förklara Sabunis engagemang, men Borg måste ha kortslutning om han inte kan förutse vad som kommer att hända som resultat av deras plan.

Flickan som var nära att blir ihjälsparkad i Södertälje av 20 - 25 invandrare kommer inte bli hjälpt av allt detta. Tvärtom, räkna med mer av detsamma. Tack Borg och Sabuni för ert bidrag till katastrofen Sverige.


2 comments:

vinterbadaren said...

Tackar dig för en suverän sammanfattning av landets stundande kollaps. Inbördeskriget står för dörren!

BefriaMedia said...

Manga sajer det som du sade. Min uppfattnng ar att inbordekriget redan borjat. Det med tanke pa allt vald och den massiva brottsligheten, vem drabbas?

Det ar svenska foretag som drabbas, de maste skara ned pa anstallada pga av storre kostnader, mer sabotage, ran, stolder och forstorelse.

Drabbas invandrarforetag? Nej. Terrordagiset i Rinkeby fick 79 miljoner av moderatpolitiker i Stockholm, hon blev sedan talesman for terror dagiset.

Svenska kvinnor valdtas i antal som paminner om Djingis Khan's harjningar, det ar unga svenskar som ar ute pa gatorna, det ar svenskar som drabbas av allt vald.

De som inte drabbas ar invandrare, bortsett fran hedersmorden och interna gangers likvideringar.

De stalls nastan aldrig infor ratta, de brottsliga aker nasta aldrig fast. De fortsatter att fa mer bidrag an vad en arbetsinkomst skulle ge.

Inbordeskrig utan vapen pagar redan enlig min mening. Det ovanliga i detta inbordskrig ar att den ena parten, svenskarna, har inte annu fattat att de ar utsatta for ett krig, Men de inser det mer for varje dag. En politiker med slips kan vara lika vardelos som en leksak som gatt sonder. Den kanske ser bra ut men inget fungerar och borde sparkas ut med soporna.