Monday, September 15, 2008

99 % av alla valdtaktsman gar fria. Amnesty kritiserar Sveriges bristande brottsbekampning.


Bara en av tio våldtäkter anmäls till polisen. Orsaken är bl.a. allmänhetens bristande förtroende för polisen att lösa fallet och de bristande möjligheterna att få en fällande dom.

År 2007 anmäldes 4749 våldtäkter. Samma år fälldes 176 personer för våldtäkt, 47 % var invandrare. Med andra ord så dömdes den försvinnande lilla andelen 3.5 % av de skyldiga våldtäktsmännen till fängelse.

År 2003 anmäldes 2565 våldtäkter och 97 personer dömdes till fängelse för våldtäkt. 3.78 % av de skyldiga dömdes, om man räknar med mörkertalet så blir uttryckt i % de som dömdes till fängelse 0.378 %. På fem år så har alltså antalet våldtäkter nära fördubblats.

Många studier visar att runt 90 % av alla våldtäkter aldrig anmäls.

Om det stämde 2007 så skulle då bara 0.37 % av de skyldiga våldtäktsmännen dömts till fängelse och 99.63 % av alla våldtäktsmän kanske går fria just nu.

Antalet polisanmälda gruppvåldtäkter har i Stockholms län fyrdubblades mellan 1995 - 2000.

De mest kriminella nationaliteterna i våldtäktsmål; Algerier, Lybier, Tunisier och Marockaner. En
undersökning visar att 85 % av våldtäktsmännen är invandrare.

Anmälningar om våldtäkter bland barn under 15 har sexdubblats på 20 år. Ny statistik har inte med våldtäkter mot barn under 15.

Varför skriver Amnesty rapport just nu? Problemet har ju funnits i åratal och ökar dramatiskt varje år i proportion till den ökande massinvandringen.

Myndigheterna har ju i alla fall försökt minska statistiken över antalet våldtäkter genom att ta bort barnvåldtäkterna, det är väl en förbättring? Nej, allvarligt talat så har all brottslighet utom bilinbrott gått upp under en lång följd av år. Det har hänt under vänster-regeringen och fortsätter under Alliansen, ingen har kunna ta itu med problemet. Förmodligen är brottsligheten det allvarligaste hotet mot Sverige och inga riksdagspartier har visat sig varken kunniga eller villiga att ta itu med det.

Att det skall behövas en organisation som Amnesty för att få uppmärksamhet om saken är uppseendeväckande. Sverige behöver "amnesti" från brottsligheten men det kan man inte räkna med, bättre statistik kanske ja, men inte färre brott. Källa: Bra.se. DN SVD

Brottsoffret på bilden ovan är tagen från utlandet eftersom man i Sverige "förbjudit" publicering av sönderslagna brottsoffer. Jag utfäster en belöning till den som kan visa en eller två bilder på blodiga svenska brottsoffer som publicerats de senast fem åren i Sverige. Medan ni letar så kan ni fundera på hur detta passar in på myndigheternas falska bild av det "perfekta" Sverige? AB
AB

4 comments:

Klas said...

Fina siffror, bortsett från att du frånser det enkla faktum att en anmäld våldtäkt inte är samma sak som en riktig våldtäkt.
De fall som inte ens kommer till domstol har en mycket enkel anledning, absolut brist på bevis och absolut brist på något annat än ord mot ord.

Vi kan inte döma folk för att någon säger att de har begått ett brott, vi måste ha ordentliga bevis eller åtminstone opartiska vittnen som kan bekräfta stora delar av situationen.

BefriaMedia said...

Det finns sallan vittnen till den typen av brott. De fatal som ar falska anmalningar ar inte manga. Men antalet brott och de senaste arens kraftiga okningar borde leda till ett nationellt uppvaknande, det ar ju katastrofala sifffror som inte ar jamforbara med nagot annat europeiskt land.

Politikerna visar med sin brist pa engagemang att de struntar i valdtaktsoffren och i de andra brottsoffren. Det ar darfor knappast fina siffror, Sverige ar ett u-land i brottsbekampning och vara tidigare och nuvanrande regeringar ar skyldiga till det resultatet.

Sten Sture said...

Lade märke till hur DN-skribenten bortförklarade det faktum att 85% av alla våldtäktsmän i den aktuella undersökningen var invandrare eller hade invandrarbakgrund: "85 procent var födda utomlands eller av utomlandsfödda föräldrar, vilket ju tyvärr i Sverige i hög grad blivit en klass- och utanförskapsmarkör".

Henrik said...

Riktigt tragiskt när Amnesty publicerar så fruktansvärt felaktiga rapporter. Folk som inte orkar eller vill kolla källan får också helt fel uppfattningar. Sååå... kvinnor i norden har de bättre än vad Amnesty yrar om.
Genusperspektiv.se tar upp detta.