Thursday, September 04, 2008

Den svenska vanstern har tagit stallning for terrorism mot vastligt inflytande.SVD's ledarblogg undrar i sin läsvärda artikel "när ska Jan Guillou erkänna terrorismen?

De skriver om den svenska kopplingen till somaliska al queda kopplade islamistiska terrorister. Jan Guillou har aldrig tagit ställning mot al queda eller andra islamister. Jan Guillot har själv deltagit i terrorverksamhet tillsammans med palestinska terrorister i sina yngre dagar. Nu är han en liten gammal farbror så hans aktiviteter begränsas till skrivbordet. Ord som "underhållning" och till stöd för terror är hans nuvarande sysselsättning, det var annorlunda när han var yngre och ville döda judar i Israel. 

Svaret på SVD's fråga blir givetvis, "aldrig". Jan Guillou kommer aldrig att erkänna islamist-terror eftersom han alltid har sympatiserat med dem och förut deltagit i deras aktiviteter. 

En bättre fråga är: "när ska det svenska etablissemanget erkänna islamist-terror?" I Sverige finns åtskilliga kända terrorister från många olika länder. Sverige vill inte lämna ut efterlysta terrorister, de måste gripas i ett tredje land då de är i transit på väg till sitt hemland på semester. All media hyllar alla medlemmar i den svenska vänstern även om de stöder islamist-terror. De hyllas med artiklar och reportage, de gör reklam för deras böcker, artiklar, TV-program och åsikter.  

I DN skriver en rad radikaler att vi ska dra tillbaks de svenska FN soldaterna från Afghanistan. Det ligger ju i vänsterns natur att pacifisera och stoppa alla krafter som syftar till att bekämpa terror. 

Hans Alfredsson, Maj Britt Teorin, f.d. "Nedrustningsambassadör" och några andra skriver artikeln, de motiverar ett svenskt tillbakadragande med att kriget i Afghanistan är "orättfärdigt och utsiktslöst".  De vill att Sverige ska ta ett "fredsinitiativ". Jag antar att de vill ha tillbaks Olof Palme (s), den antivästliga agitatorn, han gjorde ju ett bra jobb med sin hets mot demokratier till stöd för diktaturer.

Lars Ohly (v) vill inte glommas bort och Aftonbladet ger kommunisten en hel artikel till forfogande. Han sager samma sak som de andra vanster radiklaerna, att USA har fel. Han sager dessutom att USA stoder kriget mot narcotrafficers i sydamerika och det ar inte bra heller.  


Vänsterns vanliga val oavsett vilket krig eller vilken konflikt det handlar blir alltid att ta ställning mot de befriande krafterna, de som vill införa frihet. De tar alltid ställning för tidigare kommunistsidan, som under Vietnamkriget och nu med islamisternas kamp mot västligt inflytande och frihet. Efter att kommunisen förintats i nästan alla länder så handlar de flesta konflikter om västliga krafter som blir utsatta för islamister och deras terrorkrig. 

Jan Guillot, Hans Alfredsson och de andra gamla gaggiga radikalerna inom den svenska vänstern borde förklara varför det är så bra att en primitiv religion tar över stora delar av världen och snart stora delar av Sverige. Varför är förtryck, hatpredikan och islam bra?  

Jag vet att de är judehatare och de håller med islamisterna av den anledningen, men finns det andra fördelar som de kan motivera? Jag ser inte några fördelar eftersom den radikala islamiströrelsen som de stöder vill förbjuda all form av underhållning, deras egna verk skulle vara förbjudna i ett land med deras ideal. 

Vore det inte ironiskt om de gamla gaggskallarna av misstag uppfattades som gay av de invandrade islamisterna och blev utslängda från ett hustak eller en hög klippa. Jan Guillou ser ju lite feminin ut, Alfredsson kanske skulle uppfattas som gay p.g.a. av rösten och sin babblande personlighet? Missuppfattningar sker ju varje dag, ibland leder de till pinsamma resultat. SVD  DN AB

No comments: