Tuesday, September 30, 2008

AFA fick mer pengar till boende av kommunen an polisen.

Socialistmötet ESF i Malmö finansierades till stor del av Malmö kommun med 2.5 miljoner kronor som skattebetalarna generöst bidrog med. Ilmar Reepalu (s) (afa) betalade ut pengarna och deltog sedan i demonstrationen med AFA. Det är vanligt att kommuner vill locka till sig konferenser och företag, det bidrar till ekonomin. Malmö gör motsatsen, de vill locka till sig gatuterrorgrupper som slår sönder staden och kostar mångmiljonbelopp i bevakning och förstörelse. Det låter som ett skämt men "tankefelet" är fullt allvar.     

AFA/Reclaim och andra extrema gatuterrorgrupper som fick 2.5 miljoner kronor kunde med dessa stora belopp bo på fint hotell. 

Polisen buntades in i gamla uttjänta militärbaracker. De 300 poliser som skulle bevaka demonstrationerna inhystes i gamla f.d. militär baracker på P2 i Hässleholm och tvingades sova på uttjänta mögliga madrasser. 

Poliser som utsattes för detta förnedrande sade:

– AFA hade inte lyckats bättre om de styrde planeringen och hade som mål att sabotera vår verksamhet. Detta är det värsta jag någonsin varit med om, säger avdelningschef Tomas Hellgren från Stockholm till Polistidningen.

Malmö kommun är de som arrangerat inkvarteringen åt polisen. Deras talesman Lars Förstell, informationsdirektör vid Malmöpolisen menar att det inte alls var u-lands förhållanden i lokalerna:


....det var acceptabelt men inte optimalt.
– Vi har följt de regelverk som gäller i samband med kommenderingar.   
"Många poliser har också kritiserat insatsledningen för passivitet under demonstrationerna i Malmö. Poliser ska ha beordrats att inte ingripa trots att demonstranter kastat flaskor och stenar. Ledningen har försvarat agerandet med att ett hårdare ingripande riskerade att förvärra situationen."

Om man tar hänsyn till alla faktorer så kan man bara dra slutsatsen att Malmo's kommunpolitiker och beslutsfattare bestämt att AFA och Reclaim var viktigare än polisen och Malmös säkerhet. Man ville hellre se till att AFA kunde förstöra staden och samtidigt bo på fina hotell medan polisen beordrades att vara passiva, hålla sig undan då staden förstördes för att sedan återgå till hälsofarliga baracker.

Varför vill Malmöborna ha dessa politiker, varför röstar man på dessa revolutionarar som bara kan åstadkomma förslummning, försämringar, kaos och ekonomisk katastrof. Vakna Malmö! SVD

3 comments:

Patrik. said...

Du bryr dig överhuvudtaget inte om det lilla, men ack så relevanta, faktum att AFA inte tillhörde den arrangörsgrupp som fick pengar av kommunen?

Verkligheten säljer inte lika bra som lögner eller?

Martin said...

AFA bodde alltså på hotell, och sossarna demonstrerade i AFA's block? :P Blandar du inte ihop Kalle Anka-tidningarna med seriös nyhetsrapportering (eller kanske verklighetsuppfattning) nu?

BefriaMedia said...

patrik,
"ack sa relevant" ar ju att AFA tog del av arrangemangen och demonstrationerna och samarbetade med de andra grupperna, de ar uppenbarligen kamrater i sin kamp mot kapitalet. Fick de pengar indirekt eller direkt, vem bryr sej, och vem vet?
Tror du det offfentligors av gatuterroist grupperna? Knappast.

Om de taltar och har en dyr middag eller bor dyrt ar inte relevant, det viktiga ar att gatuterrorgrupper far stora belopp oavsett vilka forkortningar de anvander.

martin, var du dar eller inte?
De som var dar och tog bilden sade att Reepalu gick med i demonstrationen vilket bilden visar, 100 meter darifran gick AFA. Konstigt att tidnngarna inte vill kritisera den korruptionen, han ar en solklar sympatisor till arrangemanget dar AFA var valkommen och han gav pengar till.