Tuesday, September 30, 2008

Pat Condell forklarar varfor kulturer som inte vill anpassa sej maste stoppas.

Pat Condells nya film Welcome to "Saudi Britain":

Nyanstallda Muslimer som ar medvetna om kraven pa en arbetsplats inleder en konflikt for att stoppa arbetsmetoderna. Ar det en del av "Islamiseringen av arbetsplatserna" att alla arbetsgivare maste anpassa sig till muslimernas vilja?

No comments: