Tuesday, August 26, 2008

Snart dras 200.000 nya till Sverige varje ar, spelar det nagon roll eller inte?


Ur DN:    :
"Ny rapport från Institutet för framtidsstudier: Snart kommer dubbelt så många människor att årligen invandra till Sverige i jämförelse med hur många som föds. Om bara ett fåtal decennier kan så många som 200 000 människor årligen flytta till Sverige. "

Dagens massinvandring kanske kommer att fördubblas om riksdagspartierna får som de vill. Då måste man anta att massutvandringen av svenskar ökar. Om det gått så langt att 200.000 hjälplösa socialfall kommer till Sverige så kanske lika många svenskar flyttar ut varje år. Befolkningskiftet kommer då att gå mycket snabbt, på 10 år har då 2 miljoner nya u-landsmedborgare kommit och lika många svenskar kanske har utvandrat.

Vid det laget har alltså flera miljoner flyktingar flyttat in till Sverige, och flera miljoner svenskar flyttat ut.

Det växande antalet asylsökande från u-länder som Afghanistan, Iran, Irak, Somalia och hundra andra länder gör att Sverige har ett oerhört stort antal människor som aldrig kan bidra till Sveriges framtid eller välfärd. De är ofta analfabeter och obildbara och kommer från kulturer som i stort sett raserats till grus av deras egna interna konflikter, krig och strider, orsakerna ligger i deras kultur.

Nu ökar Sveriges börda varje år, vi måste bekosta husrum, uppehälle, möbler, sjukvård, rättsväsende, för ungefär 100.000 nya varje år som snart växer till 200.00 nya varje år. Idag kanske det handlar om 1 miljon eller 1.5 miljoner som ligger Sverige till last och kommer att göra det i överskådlig framtid. Det kostar Sverige en mycket stor andel av var statsbudget, vissa kalkyler antyder att 1/3 av statsbudgeten går till att bekosta massinvandringen, kanske ännu mer.

Vi vet att man drar ned inom alla samhällsområden för att spara pengar och att riksdagspartierna inte har något intresse av att stoppa den utvecklingen.

Därför är det tragisk/komiskt att läsa DN artikeln som skrivits av CHARLOTTA HEDBERG och BO MALMBERG.

De radar upp alla typiska klyschor och argument som används för att motivera massinvandring. Om man analyserar alla argument och klyschor så finns det inte ett enda som håller för en närmare granskning. Hela artikeln är ett försök att försvara massinvandring utan att verkligen kunna komma med ett enda logiskt eller hållbart argument varför massinvandring är bra. De två, CH och BM, har inte anställning inom det privata näringslivet, de är statsfinansierade precis som alla andra som har samma syn.

Några exempel på hur de skriver i sin artikel, jag vet inte om de menar allvar eller skojar, bedöm själva:

"För att fullt ut kunna ta till vara de positiva möjligheter som de internationella flyttningarna rymmer krävs dock en ambitiös fördelningspolitik.

Internationell migration skapar en transnationell värld.

Dessutom har ett flöde av högutbildad arbetskraft inletts av migranter från utvecklingsländer samt inom EU, bland annat i samband med östutvidgningen.

Från de fattigaste delarna av världen flyttar man sällan.

Det finns mycket som talar för att internationell migration är fördelaktig för världen ur ett ekonomiskt perspektiv. Flyttningar och återflyttningar gör att kontaktytor skapas mellan länder och att förståelse för andra kulturer och människor formas.

Migration bidrar även till öppenhet. Något som verkar positivt både för svenska ungdomar, som kan arbeta i London eller studera i Östeuropa, och för unga afrikaner som kan flytta till platser med bättre utbildnings- och löneförhållanden.

De breda internationella flyttströmmarna gör att världen blir mer sammanbunden.

För stora delar av världen, inklusive Sverige, behövs dessutom migration för att fylla på befolkningen.

Det stora problemet för Sverige är att den inflyttade kompetensen inte tas till vara.

För vissa länder med stor utflyttning av högutbildade utgör migrationen ett stort problem.

Ett annat problem som uppstår i inflyttningsländerna är att migrationens vinster inte nödvändigtvis fördelas på ett rättvist sätt.

På det stora hela är migration en positiv möjlighet som vi ska slå vakt om. Internationella migranter bör ses som transnationella agenter eller förmedlare av kontakter mellan vårt land och inflyttarnas hemländer.

Genom en större öppenhet kan Sverige inte bara bidra till utveckling i de fattiga delarna av världen. Öppenhet kan också bidra till en större dynamik i det svenska samhället.

För att fullt ut kunna ta till vara de positiva möjligheter som den internationella migrationen rymmer krävs det dock en ambitiös fördelningspolitik som kompenserar för att de rika har mer att tjäna..."

SLUTKOMMENTAR!
De vet sakert men de antyder inte varfor Sverige skulle vara sa populart. Vi betalar ju alla som kommer till vart rika land. Samtidigt sa antyder de att de skulle finnas kompetens hos de som soker sej till Sverige. De vet nog om att de som har kompetens soker sej till lander som har arbeten och valbetalda sadana, de soker sej inte till ett land som Sverige som har massarbetsloshet och de lagsta reallonerna i Europa.

Jag utmanar alla att komma med ett enda argument varför massinvandring är bra för Sverige. Eftersom ingen har kunna komma med ens ett litet försök till argument så utfärdas en belöning på 10.000 kr till den som har ett genomtänkt logiskt argument som förklarar varför det är bra för Sverige att ta emot hundratusentals livstidsförsörjda socialfall varav många är analfabeter och grova brottslingar.

Till riksdagspolitikerna vill jag meddela att era vanliga argument om att vi får "nya maträtter" inte är godtagbart eftersom det finns kokböcker, vi behöver alltså inte importera miljoner socialfall för att få nya maträtter.  DN  SVD

4 comments:

Pelle said...

Din utmaning påminner om James Randi Educational Foundations belöning på 1 million dollar till bevis för paranormala krafter. Det är passande eftersom man rimligen måste ha en tro på det övernaturliga för att se någon vinst i kravlös massinvandring.

Johannes said...

"... ett genomtankt logiskt argument som forklarar varfor det ar bra for Sverige att ta emot hundratusentals livstids socialfall varav manga ar analfabeter och grova brottslingar"

Alla partier (i marginellt varierande omfattning), hela media och större delen av befolkningen vill ha ett socialistiskt Sverige. Genom ett bara titta på din beskrivning av asylimporten, kan man ganska lätt konstatera att invandrarna ju är idealanhängarna av en socialistisk samhällsordning.

Summa summarum: Genom import av nya röstboskap garanteras etablissemanget Sveriges (röda) fortlevnad.

10.000?

Johannes said...

En alternativ förklaring:

Om partierna gjorde en helomvändning i invandringspolitiken skulle det betyda att man erkänner att man haft fel de senaste decennierna.

Detta vore en brutal prestigeförlust, och en sådan undviker man sannolikt så länge det bara går ...

sutofans said...

FÖRR SÅG MAN RÅTTOR PÅ SOPTIPPEN
NU FINNS DOM ÖVERALLT, FY FAN