Saturday, August 30, 2008

Italien betalar skadestand till Libyen for historisk occupation.

Italien och Libyens diktator Khaddafi har undertecknat ett avtal som gör att Italien betalar Libyen 5 miljarder dollar över de kommande 25 åren. 

Betalningen skall ske i form av investeringar i infrastruktur.

Kompensationen är enligt nyhetsmedia ersättning för förstörelse och förtryck under den koloniala perioden.  Italien occuperade Lybien från 1911 till 1951 då landet blev oberoende. 

Den oljerika nationens tillgångar kontrolleras stenhårt av diktatorn Khaddafi. Folket lever i total fattigdom och misär och de kommer aldrig att kunna se fram emot förbättring eller ta del av rikedomarna. 

Avtalet om ersättning till diktaturen som bedriver ett liknande eller värre förtryck idag är ett skamt. Khaddafi som till alldeles nyligen bedrev ett hemligt kärnvapenprogram som finansierats av Saddam Hussein är än idag en mycket farlig diktator som kan ha många fler hemligheter. Khaddafis bombning av flygplanet PanAm 103 i Lockerbie har inte klarats upp helt. Det finns många skäl till att isolera och vägra bedriva handel med diktatorn tills en ny friare regim tar makten. Att betala skadestånd för förtryck till en förtryckare är en vansinning idé.  DN

Kalla: Nasdaq

No comments: