Saturday, August 30, 2008

DN hyllar den ökande Ramadan känslan i Sverige.

I Sverige växer det Islamska inflytandet. Runt 100.000 nyinflyttade asylsökande med andra kategorier kommer till Sverige varje år, de flesta är muslimer. Vissa tror att antalet kommer att öka till 200.000 årligen. Det betyder givetvis att det svenska drivs ut och muslimer tar över större områden i städerna och sprids till många andra städer. 

Det stämmer nog att Ramadan-känslan sprider sig i Sverige men i ännu större omfattning så sprids motståndet mot regeringens islamisering av Sverige. 

Jag ser fram emot ett reportage där man tar upp motståndet mot islamiseringen. 

Såvitt jag vet har ingen tidning tagit upp den stora oppositionen mot massinvandring och spridandet av Islam. Tystnaden kring oppositionen och den obefintliga informationen om att regeringen bekostar hela projektet med obegränsade skattemedel är odemokratisk och upprörande. Det är en mycket stor majoritet av svenskarna som förkastar utbytet av vår kultur men de får aldrig komma till tals. Presstödet gör att media inte bara är köpta och betalda men journalisterna medverkar till den massiva tystnaden. Det enda hoppet är fri media som myndigheter och statlig media vill försöka stoppa.  DNSVD SVD
En sevärd film talar om vad islam INTE är. Är islam en religion, kult eller något helt annat? Every Kinda People tar upp samma ämne. 

 


Om någon undrar om det finns orsak till att stoppa islam, se reportaget om en 3-aring flicka i Pakistan som tvingades gifta sig. Det finns ytterligare tusentals orsaker till att islam inte passar in i västvärlden.

4 comments:

Robin Shadowes said...

Nån som har idéer om hur vi kuffar kan sabotera ramadan för mohammedanerna?

Anonymous said...

Du får nog komma med bättre videos än de du la upp för att bevisa att Islam är av ondo...den första var rakt av patetisk, med procenttal som inte säger nånting eller om vad de visar.

Anonymous said...

Man kan ju i all enkelhet göra klart för dom få köpmän som uppmärksammar ramadan att man hädanefter bojkottar deras butik.

Liknande kan man göra med tidningar och liknande.

BefriaMedia said...

anonym 1, det ar inte jag som gjort filmen, men den visar hur historiska handelser passar in pa deras teori om hur Islam spirder sej. Islam utvecklas, staller krav och anvander hot for att ta over fler av ett lands institutioner for att sedam dominera med vald eller hot om vald. Det gar inte att liiustrera varldshistorens utveckling nar det galler islam med en film som ar nagra minuter. Men flimen pekar helt riktigt pa hur lander tagits over med vald som inledningsvis borjar med hot och sedan fortsatter med terror, vi ser det i manga lander idag. Om den inte sajer dej nagonting sa kan det bero pa att du inte kan jamfora med verkligheten och dra slutsater, det ar ju en forutsattning for att forsta sammanhang.

robin, en annan sak som maste goras ar att bedriva aktivist kampanjer mot lokalpolitiker som vill expandera islams inflytande. Paverka de lokala politiker med telefonsamtal, mejl, hembesok, och besok pa kontoret, gor namninsamlingar lokalt, kontakta media osv. Om tillrakcklig manga engagerar sej sa kan det hjalpa, att valja bort de inkompetenta ar en slutlig och permanent losning, men befolkningen maste informeras annars kan inte det ske.