Monday, June 09, 2008

Visionen av "det nya Sverige" syntes pa nationaldagen.


Raketfart mot en ny kultur.

Visionen av "det nya Sverige" syntes på nationaldagen.
Snart till Sverige, men när? Det nya Sverige är ett land som har en majoritet asylsökande från arabiska, afrikanska och andra främmande kulturer. De allra flesta är unga män i arbetsför ålder, men de behöver inte arbeta eller försörja sig. Svenskar blir en krympande minoritet i sitt eget land. Den kristna religionen har minskande antal medlemmar, kyrkorna har färre besökare och stängs. Entusiastiska kommunpolitiker ser nya funktioner för nedlagda kyrkor, de kan byggas om till moskéer. Samtidigt ökar kraven från främmande kulturer på att vi anpassar oss till deras ideologi.

Svenskarna minskar i antal utan att tvingas till det, det sker helt frivilligt. De olika sätten som svensken minskar sin andel av befolkningen är: 1. Massutvandring 2. Färre familjer 3. Färre barn föds.

Generositet utan gränser, en givmildhet utan like är ett bra motiv som lockat hit hundratusentals nya människor från 160 länder. Nyheten spred sej över hela jordklotet, "- de korkade svenskarna delar ut pengar till alla som anmäler sej, om man nekas kan man byta identitet och ansöka igen. Till slut kan man få bo där utan krav, de undersöker inte ens om man är efterlyst. Företagsamma asylsökande gör livstids "karriär" inom socialförvaltningen.

Enligt SCB fanns det år 2002 1.848.000 invandrare i Sverige, 1.213.000 av dessa (65 %) hade ingen sysselsättning.

Den som skrev det var den Socialdemokratiska ordföranden i Fagersta, Björn Hammarbäck. Han skrev en insändare och resultatet blev allvarliga hot och han tvingades avgå från politiken. Fakta tvingar fram hot och politiker måste avgå, det är skrämmande.

Det finns många tecken som tyder på att det finns en "plan" på att byta ut den svenska befolkningen. Oavsett planen så är det lätt att få intrycket att vissa politiker driver en kampanj tillsammans med media för att skynda på processen att byta ut det svenska folket mot främlingar. Varje person som nekas uppehållstillstånd tas upp i media som ett sorgligt fall som måste omprövas. De som vägrar lämna landet och blir "papperslösa" får en egen ombudsman - pressen.

De som ännu inte fått uppehållstillstånd har en ombudsman - pressen. Deras snyfthistorier handlar om alla slags fall. En söker asyl pga av fetma och fallet kommer in i tidningarna med bilder på magen som bevis på att han behöver asyl.

Året 2005 trodde man att det fanns runt 100.000 muslimer i Sverige, då skrevs följande på Invandring.se:

"I Sverige finns c:a 37 islamiska församlingar, anslutna till tre riksförbund:

Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FLIFS).
Sveriges Muslimska Förbund (SMF).
Islamiska Centerunionen (ICUS).

Alla dessa församlingar får ekonomiska bidrag från Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST)."

Idag finns det över 600.000 muslimer i Sverige vilket ökar med nästan 100.000 asylsökande om året, mest muslimer. Hur mycket bidrag alla deras organisationer får kan förmodligen ingen beräkna. Bidragskällorna är för många, det finns ingen som har en klar bild av omfattningen.

Att de håller på att etablera sej permanent är solklart. De framställer fler krav oftare och våra "nyttiga idioter" (politikerna) anser att vi måste anpassa oss till det som till slut blir ett muslim-anpassat samhälle, och plötsligt ett muslimskt samhälle. Det är målet för de svenskar och de kristna som underlättar förändringen. Är de "nyttiga idioter" eller medvetna samhällsomvälvare?

Om man tittar på de krav som muslimer ställer på oss så inser man att de vill ha makten, de är omättliga kravmaskiner vilket framgår av listan som följer: Muslimska krav är bl.a.;


* Särlagstiftning för muslimer i deras bostadsområden, de hänvisar till religionsfriheten och FN.
* En moské i varje stad eller kommun, motivet är integrering. Räntefria kommunlån ska finansiera dessa, det vore bevis på respekt och förståelse.
* Skolorna ska ha hemspråket och religionen som vanliga ämnen på schemat.
* Alla kommuner ska ha en kvinnokväll for muslimska kvinnor och en manskväll för muslimska män i alla gym och simhallar.
* Lagstifta om lediga dagar för muslimer under högtidsdagar. De kräver särbehandling med betald ledighet och det skulle bevisa att deras kultur accepteras av samhället enligt deras kravlista. Lagstiftad särbehandling skyddar dem från "majoritetssamhället" och skapar mångfald.
* Två timmar ledighet för Fredagsbön, staten som största arbetsgivare borde agera som föredöme.
* Halalslakt ska tillåtas med dispens eller särlagstiftning. Slaktförbudet var ett uttryck för misstro mot främmande seder.
* Muslimer kräver att församlingsförbundet i svenska kyrkan i samarbete med landets kommuner ska reservera begravningsplatser i alla kommuner som har muslimer.
* Imamutbildning vid svenskar universitet och högskolor är ett krav från landets muslimer.
* Demokratin i Sverige är inte tillräcklig, minoriteter som muslimer måste ha särskilda rättigheter för att kunna existera jämställt med majoritetsbefolkningen. Den svenska kulturen är "hemmablind" och man har "svårigheter att uppfatta hela verkligheten".
* Politiker måste göra något mot Islamofobi.
* Muslimer kan inte få arbete p.g.a. sitt ursprung, hudfärg, sitt utländska namn och religion.
* Muslimer kräver likabehandling och att kunna leva under samma förhållanden som sina svenska grannar.
* Säkerhetspolisen ska inte betrakta Islam som en våldsam religion och muslimer som en säkerhetsrisk, det tvingar unga religiösa muslimer att segregera sej, det är inte bra.

Svenska Muslimska Förbundet, Stockholm. 08-50910923 aldebee@yahoo.com

Mahmoud Aldebe


Som kontrast borde man läsa Pia Kjaersgaards Veckobrev som nu följer;

Det är antingen medveten ondska eller otillåten naivitet, när vissa personer försvarar muslimer som vill använda förskolor till äggkläckningsanstalter för antidemokratiska islamister. Oavsett den ena eller andra förklaringen, så är man totalitarismens nyttiga idiot om man tolererar intoleransen.

Det är inte bara allvarligt och oroväckande att i måndagens morgon-TV höra Jan Hoby, representant för LFS ( Landsföreningen för pedagogisk personal), på fullt allvar försvara den förskola på Nörrebro i Köpenhamn som är övertagen av extrema muslimer, vilka vill förbjuda flickor och pojkar att leka tillsammans och neka dem att få en uppfostran med demokratiska värden.

Precis som Lenin hade användning för ”nyttiga idioter” för att genomföra sin sovjetiska revolution i Ryssland för 90 år sedan, har islamisterna över hela världen användning för supportrar och naivister som talar för deras sak. Oavsett på vilket sätt de ”nyttiga idioterna” i olika länder stöder islam, därför att de är förblindade av islamismens retorik eller otillåtet naiva, så blir resultatet detsamma: islamisterna får stöd där de skulle ha motstånd, förståelse när de skulle mötas av förakt.

Den muslimske författaren Salman Rushdie har upprepade gånger försökt väcka de sött slumrande västerländska politikerna genom att göra dem uppmärksamma på att om förra århundradets kamp var riktat mot kommunismen och nazismen, så är nog detta århundradets avgörande kamp riktad mot islamismen. Rushdie är en prisvinnande författare, som de flesta säkert minns sedan han fick en dödsdom av Irans ledare för att han skrivit den islamkritiska boken Satans-verserna.

En annan muslimsk författare, somaliskan Ayaan Hirsi Ali, levde under beskydd i Holland innan hon var tvungen att ta konsekvenserna av hoten mot henne, och reste till USA. Tidigare hade regissören av den islam-kritiska film hon skrivit manuset till, Theo van Gogh, blivit bestialiskt mördad på öppen gata i Holland.

Islamismen breder ut sig, inte bara i arabiska och muslimska länder, utan också i Europa och Danmark. Det är inte för skojs skull som de demokratiska krafterna i Turkiet kämpar en bitter strid mot den galopperande islamismen i deras land. Just Turkiet har under möda och besvär gjort målinriktade försök att skapa en demokratisk, muslimsk republik – och även om jag inte anser att Turkiet av i dag är demokratiskt, så är det dock det muslimska land som kommit närmast.

Vad är det med oss, som inte lyssnar till alla de som under stora offer och risk för liv och lem varnar oss för den fara som islam utgör?

Vad är det med oss, som med en underlig, naiv och övertolerant visdom inte bara tillåter, utan även försvarar intoleransen och medeltidsmörkret?

Vad är det med oss, som räcker handen till de som, med utgångspunkt i en förskola i Nörrebro i Köpenhamn, tänker kämpa för en islamsk stat i Danmark – en stat, där islam och profeten Muhammeds ord styr allt och alla?

Detta kan inte fortgå!

Vi är danskar, och vi är i Danmark. Våra värden är fred, frihet, jämlikhet, lika människovärde, omsorg och hjärtlighet. Inte heligt krig, diktatur, förtryck, huckle, ondska och underkastelse.

Vi har alla vår frihet. Den är bara begränsad av lagen och av alla andras rätt till samma frihet. Friheten innefattar inte intolerans, förföljelse och förtryck.

Det bör inte vara svårt för var och en att ta ställning: för friheten och glädjen, emot diktaturen och mörkret.

Med vänlig hälsning

Pia Kjærsgaard

Slutkommentar: Här påminns vi om alla krav de 160 olika nationaliteterna har på Sverige. De vill att vi ska ändra på våra lagar, traditioner, och var kultur för att anpassa oss till andra som aldrig ens hört hemma i Sverige eller ens i Europa. Att ändra på vår kultur är att ge upp en bit oss själva, att underkasta oss mörkrets krafter som finurligt listat ut vad vår svaghet är - medmänskligheten. Det utnyttjas till bristningsgränsen, vår generositet utnyttjas av folk som förväntat sej ett nej men till sin förvåning får ett ja. Gränserna för vår tolerans flyttas fram. Hoppet är att allt fler vaknar och ser till att mörkrets krafter exponeras så att främlingarna kan återvända dit de kom ifrån.

1 comment:

Tyke Viking said...

"Högerkänga"/"Tyke Viking" nersläckt igen!

Ny adress:

http://tyke-viking2.blogspot.com