Tuesday, June 17, 2008

Regeringen undrar över orsaken till alla bilolyckor.

Det kraftigt ökande antalet trafikolyckorna har tagit myndigheterna på sängen. Man försöker vidta desperata åtgärder som ofta leder till fler poliser i trafiken kontroller, mer böter, fler förlorade körkort för fortkörning.

Man sätter in fler hastighetskontroller. Trafikkameror installeras för miljonbelopp.

Men man har inte lyckats minska antalet olyckor. Orsaken till fler olyckor ser ut att vara korruption. Korrupta trafikinspektorer delar ut körkort till folk som är trafikfaror. Mot en god betalning, runt 5000 till 8000 kronor så har en korrupt inspektör godkänt körkortsuppkörare. Hon har dessutom tagit emot en muta på 50 000 kronor för att inga i ett skenäktenskap bara för att hjälpa en invandrare till Sverige. Myndigheterna antar att 35 personer har fått körkort på felaktiga grunder. Inspektoren har erkänt att hon tagit emot 245 000 kronor i mutor.

Sverige är snart likt vilket korrupt arabland som helst. Blir straffet böter eller några dagar i fängelse? Eller blir det som i en del andra rättegångar, man ställer helt enkelt in rättegången om den skyldige inte kommer dit..   SVD

1 comment:

UltraV:s värld said...

Jag hittar inte länken nu, men utlandsfödda har högre olycksstatistik i trafiken.