Tuesday, June 17, 2008

Massinvandring blir vulgär invandring med tvång.

Politiker och myndigheter har nu i ren desperation skiftat från massinvandring till en rent vulgär invandring.

Förmodligen så har man brist på platser till de 100.000 årliga ankommande falska flyktingarna.

I ett litet samhälle som Skällinge, som bara har 600 bofasta medborgare, har Migrationsverket anlagt en flyktingförläggning med 3000 flyktingar.

Migrationsverket beslutade 2004 att göra Mäshult till ett transitboende men tillfrågade inte Varbergs kommun om saken. De liksom övriga Hallandskommunerna har sagt nej till flyktingmottagning i samverkan med Migrationsverket.

Skällingborna anser sig överrumplade. Kvällen före inflyttningen blev det ett laddat möte mellan ortsborna och Migrationsverket i bygdegården. Det var ett möte präglat av oro, hätskhet och knappt återhallen ilska.

Nu kan ortsborna inte kanna sig säkra eftersom de oidentifierade flyktingarna tillåts gå omkring fritt. Familjerna har börjat låsa om sig, ibland har de hittat flyktingar i trädgårdarna och tvingas avvisa dem.

Plommon och päronskörden blev god men den försvann utan att den rättmatiga ägaren fick något.

Skolungdomarna kan inte som förut lämna sina cyklar vid busshållplatsen, de blir stulna.

Det har blivit mycket skräpigare och tidvis hittas många stulna cyklar i skogen.

Ortsborna tycker att allt fungerade mycket bättre då Mäshult var ett fängelse, nu är det inget samarbete med Migrationsverket, det finns mycket problem och folk är oroade.

Regeringen i Stockholm tvingar småorter att ta hand om stora antal nyanlända. Folket har ingen talan och ser sina orter fördärvas av den vettlösa politiken som alla klagar på men ingen gör något åt. Det ar en vulgär politik man för. Det är ociviliserat och ovärdigt en demokrati. Hallands Nyheter.

Från SR.se:


Räddningschef vill sätta stopp för falsklarm

Räddningstjänsten säger upp sitt avtal om att att emot larm från Mäshults flyktingförläggning i Varbergs kommun. Orsaken är att man tröttnat på alla dom falsklarm som Skällinge deltidsbrandkår fått rycka ut på.

Nu skärper Räddningschefen i Varberg kraven på ägarna och vill skriva ett nytt avtal som innebär att ägarna från årsskiftet måste ha installerat ett nytt larm och också ha bemanning dygnet runt. Larmet beräknas kosta cirka 250 000 kronor. Det skriver Hallands Nyheter. Om man inte uppfyller dom kraven kan Migrationsverket inte fortsätta att ta emot asylsökande på Mäshult.

No comments: