Friday, June 20, 2008

Invandrares karaktar pa 1500-talet.


Text och bild från Finspångsboken

Hur länge konsten att tillverka järn varit känd i vår byggd vet ingen. Lämningar efter en tidig järnframställning finns bl. a Flasbjörke, Erstorp, Hemmingstorp och Lotorps by i form av namn och hyttruiner.

I mitten av 1500- talet anlades ett kronans järnbruk vid Finspångsån, eftersom den var tillräckligt vattenrik och hade lämplig forssträcka. Bruket fick ett bra geografiskt läge genom närheten till bergslagerna i Hällesta och Vånga samt hamnen i Norrköping.

Förutom stångjärn tillverkades kanoner (stycken) och kulor (lod). Det var Willem van Wijk, som under 1500- talet väckte liv i den tynande tillverkningen på uppdrag av brukets ägare Johan den III. Någon riktig fart på bruket blev det emellertid inte under 1500- talet.

För att stimulera bergsbruket och järnhanteringen i landet tillkallades experter, främst tyskar och valloner. Bland de första vallonerna som invandrade var två bröder De Besche från Liége. Den älsta av bröderna, Willem, invandrade som 22-åring redan 1595 på anmodan av hertig Karl. Han fick ganska snart uppdraget att vara tillsynsman för kronans järnbruk i Södermanland.

I början av 1600- talet invandrade även Willem De Besche´s far Gillis d ä tillsammans med tre söner, alla skickliga män inom bergsbruk, järnhantering och byggenskap. Under en affärsresa till Holland 1615 sammanträffade Willem De Besche med sin landsman Louise De Geer, som även han var född i Liége. De Besche informerade De Geer om de gynnsamma betingelserna för järnframställning i Sverige.

Med Louis De Geer som borgensman kunde Willem De Besche arrendera Finspångs järnbruk under en sexårsperiod från 1618. Produktionsinriktningen var den samma som tidigare.

Då den yrkeskunniga arbetskraften i Sverige inte räckte till för det expanderande bergsbruket och järnhanteringens behov värvade De Geer valloner i sitt hemland för arbete i Finspång. I Finspång byggdes en ny masugn försedd med två pipor för gjutning av stycken (kanoner) direkt från masugnen och en ny smältugn för stångsmide anlades. Vallonerna var skickliga yrkesmän, tekniskt kunniga och med en utmärkt arbetsorganisation. Nu blev det fart på bruket. Las mer pa Finspang sidan.


Slutsats! Pa 1500-talet och senare hade vi kloka manniskor som styrde. De skaffade bra arbetskraft, tyskar och valloner da vi behovde deras special kunskaper. Nutidspolitiker har varken forstand, kunnande eller sjalslig kraft att sta for principer. De har importerat massor av folk fran mycket stora avstand, de har inte och kommer aldrig att kunna anpassa sej i Sverige. Vi ser att de orsakar oerhort stor brottsliget, de kommer att suga ut systemet och valfarden till ett torrt russin aterstar. Politikerna har under tiden byggt upp en jattelik pension och haft mycket goda inkomster. De har altsa fatt bra betalt for att driva Sverige i bankrutt.

Det leder till att en vidareutveckling av Sverige blir omojlig, det finns inget hopp om en framtidstro. Deras brister ar for manga for att rakna upp och for djupa for att analysera inom rimlig tid. Utbytet av regeringar de senaste 30 aren har inte lett Sverige framat, det har mest handlat om att administrera en ekonomisk kris som har varit beroende av enorma skatter. Istallet for att byta plan till en kapitalistisk modell da hogskattemodellen har misslyckats sa fortsatt borgarregeringar med vansterns politik.
De har agerat som vikarie till S regeringarna istallet for att forma en egen politik. Darfor har det varit enkelt for S att ta tillbaks makten efter ett borgarfiasco, alla socialistiska institutioner bevarades intakt i obruten form. Som tur ar sa finns det en ny mittenpolitisk kraft som kan ta over makten till nast val, mittenblocket SD ar Sveriges enda hopp om aterinforande av normalitet och fornuft trots att det finns manga oklarheter att utreda.

No comments: