Tuesday, June 24, 2008

DO vill att zigenare gör fler anmälningar och att regeringen ber om ursäkt.

Diskrimineringsombudsmannen Kartri Linna säger att det vore bra om regeringen medger att staten är skyldig till brott mot de mänskliga rättigheterna. Staten är orsaken till utanfärskapet bland zigenare menar DO. Hon vet tydligen inte att zigenare har valt sitt utanförskap själva.

"- Man har i flera generationer drivit romerna till ett utanförskap som slutligen lett fram till en ömsesidig förtroendeklyfta. Ingen tillåter dem återinträde, säger DO Katri Linna.

För några år sedan startades därför ett projekt som skulle bygga en bro över den schism som bildats. Målet var att fler fall av diskriminering skulle anmälas.

- Fram till 2001, då projektet drog igång, anmäldes ungefär tre fall om året av romer. Nu är det istället 30 per år. Det är ett gott steg på vägen."

I dagarna arrangerar Delegationen för romska frågor (zigenar frågor) ett seminarium för att diskutera möjligheten att starta en "sannings- och försoningsprocess". Tanken är att staten ska medge de brott mot mänskliga rättigheter som svenska romer (zigenare) utsatts för. 

- Jag tycker det är bra om man kan erkänna att det finns en statlig skuld.

Att deras utanförskap har med deras sedvänjor och kriminalitet att göra och att de själva valt utanförskap verkar DO inte ha förstått.

Att DO startar ett projekt med syfte att få in fler anmälningar om diskriminering från zigenare är markligt. Katri Linna kanske har som enda syfte att få in mer arbete så hon han motivera sin egen existens och sin höga lön.

Det vore ungefär som om polisen skulle uppmana brottslingar att begå fler brott så polisen får mer pappersarbete att sysselsatta sig med.

Ännu värre är hennes slutkommentar i SVD. Hon menar att det är väldigt viktigt att inte bara be om ursäkt och tro att saken är ur världen. Hon antyder att regeringen måste fortsätta be zigenarna om ursäkt om de stjäl och anklagas for stöld.

Bananrepublikens anställda lever upp till sina titlar, "banantjänstemän".  SVD

3 comments:

JG said...

Svenskhataren Katri Linna diskriminerar ständigt etniska svenskar.

Johannes said...

Väl skrivet, och tragiskt nog helt sant. Det är synd att våra politiker är såpass naiva att de vägrar se sanningen.

Anonymous said...

Jag har en fundering kring detta. Under den senaste tiden har jag flera gånger råkat ut för romer som vill sälja "guld" till mig på gatan. Idag senast så var det också romska familjer med små barn i city som tiggde, spelade dragspel och sålde rosor. Vad har romerna själva för ansvar att vissa sysslar med brottslig verksamhet och att de utsätter barn för denna form av påtvingat "arbete"?
Ibland tycker jag att ordet diskriminering blir en ursäkt och förklaring som köps allt för lätt. Oavsett situationen så har vi ju ett personligt ansvar. Även romer.