Friday, May 23, 2008

SVT ljuger om angreppet mot karnkraftverket.

De tva misstanka for attentat mot det svenska karnkraftverket i Oskarshamn beskrevs som "etniska svenskar" i SVT reportaget. Det har nu via bloggare uppdagats att sanningen forfalskats av SVT. Bloggare kom med nyheten att SVT ljugit. Orsaken till att sanningen uppdagats var att tidningar i vara grannlander har skrivit sanningen om de misstankta. Den 53-arige misstankte ar en Kroat som heter Marino Bozic. Misstankt nummer 2 har annu inte identifierats.

Folj denna lank om ni vill se hur SVT internt talar om huruvida de ska korrigera den falska bild de spridit i TV. Man kan skicka en kommentar till redaktionen vilket jag tycket att folk borde gora.

Att man i TV ljuger om de misstankta i ett av det allvarligaste potentiella attentatsforsoket mot svensk energiforsorning ar en maklos skandal. Att TV's Robert Wistrom avsiktligt beskrivit de misstankta som "etniska svenskar" leder till flera missupfattningar. Den forsta ar att man inte ser lika allvarligt pa incidenten. En utlandsk terrorgrupp som potentiellt infiltrerat Sveriges viktigaste karnkraftverk ar ett avsevart annolunda hot jamfort med om en "etnisk svensk" skulle vara misstankt. Hotbilden forminskas med TV's logn. Dessutom ses svenskar som suspecta brottslingar och det ar inte ens sant. Samma verklighetsforfalskning forekommer ofta i pressen, de struntar alltid med att korrigera sej eller be om ursakt for sina falska nyhets rapporter. Darmed leds allmanheten att tro att svenskar ofta ar grovt kriminella vilket inte ar sant. Det aterstar att se hur SVT kommer att hantera skandalen. Det star klart att SVT har missbrukat sin position som ledande nyhetsformedlare. De har forlorat tittarnas fortroende och maste vidta allvarliga atgarder. SVT chefen maste avga och den ljugande journalisten maste sparkas. Vi har ingen orsak att tro att det kommer att handa, darfor borde SVT stangas ner for att ersattas av privata bolag som kan halla sej till sanningen. Det borjar likna en av de storsta skandalerna i SVT's historia.

Medan vi vantar pa att SVT ska aterstalla det forlorade fortroendet kan man undra om andra karnkraftverk kommer att angripas, det kan bli kallt i stugorna om inte polisen kan stoppa eventuella angrepp. Desstom kan en Tjernobylliknande hardsmalta bidra till "global warming" om man nu ar oroad over utslapp. Den ljugande SVT journalisten Robert Wistrom, SVT tycker att det ar "for komplicerat" att gora nagot at saken. Bild ripped fran FS blog.

"En av två sabotagemisstänkta i Oskarshamn är dömd för en rad grova brott. Att han ändå fått arbeta inne på kärnkraftverket kan bero på en miss i kontrollen. Men det troligaste är att den myndighet som sköter säkerhetskontrollen godkände honom, trots hans kriminella förflutna."

"Enligt Statens kärnkraftsinspektion (SKI) är reglerna tydliga. Endast ”lämpliga” personer får arbeta på ett kärnkraftverk.

– Har man ett brottsligt förflutet så är man knappast lämplig, tycker Anders Bredfell, press­sekreterare på SKI."

Säkerhetspolisens informationschef Jakob Larsson håller det för otroligt att uppgifter om brott så nära i tiden skulle ha gallrats bort. Förklaringen finns i stället hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, vars registerkontrolldelegation ska pröva vilka uppgifter ur polisregister som kan lämnas ut. Nämndens ordförande, Anders Eriksson, säger till TT att uppgifter om "vanlig" brottslighet inte får lämnas ut vid det slags arbete som det gäller här.

Nyhetstips fran Froken Sverige.

DN SVD SVD2 AB DN2

2 comments:

Monica said...

Äh, snacka om att göra en höna av en fjäder men jag antar att sådana här händelser är det bränsle som tidningarna är beroende av för att existera.

BefriaMedia said...

Framtiden far visa om det var en hona eller fjader. Misstankta hot mot var energiforsorjning maste tas pa allvar. Det var sakerstallt att det fanns spar av explosiva anmne hos de misstankta. Dagens upptackt av bombsmuggling fran Kroatien till Sverige kanske kan bekrafta en mycket allvarlig koppling.