Thursday, May 22, 2008

Schweiz koper Gas fran terrorstaten Iran


Affaren mellan Iran och ett privat energi bolag, Zurich utility Elektrizitäts- Gesellschaft Laufenburg (EGL), galler leverans av 5.5 miljarder kubikmeter gas per ar fran 2012. Leverans ska ske med en pipeline under 25 ars tid och tros vara vard mellan 10 - 20 miljarder Euro.

Affaren meddelades i Teheran, Iran dar Schweiz utrikesminister Calmy-Rey mottes med Mahmoud Ahmadinejad, Irans president.

USA's ambassad klagade och menar att avtalet strider mot FN sanktionernas syfte. Dessutom sajer USA att det sander det fel signaler till Iran som forsoker undvika FN's Sakerhetsrad's resolutioner om deras karnvapenforskning.

Calmy-Rey menar att Schweiz strategi ar att forsoka diversifiera energileverantorer och "-minska vart beroende och Europas beroende av gas fran Ryssland".

Politiker och media i Schweiz kritiserade Calmy-Rey after att hon visats upp i TV i Teheran med en fornedrade Islams huvudduk, man menar att hon visade daligt omdome genom att visa upp sej som en mindrevardig, underkastande kvinna.

Europas dilemma ar att det kravs mer energi for varje ar som gar och att varldens tillgangar pa energi minskar och kommer att fortsatta att minska med aren vilket kommer att fortsatta driva upp varldsmarknadpriserna. Varldens dokumenterade oljetillgangar minskar med 2% - 4% om aret just nu. Alla forsoker desperat att skriva kontrakt, helst langtidskontrakt pa energileveranser. Nationer och energibolag reser valden runt i forsok att sakra nya kallor och skriva alla slags handelsavtal kombinerat med engergi kontrakt. En mycket stor andel av varldens resurser finns i terrorstater som Iran och andra stater som man helst inte vill gora affarer med vilket gor att man forsoker balansera handel och samvetet. Problemet ar hur man ska blansera handel for att sakra resurser och samtidigt begransa handeln med stater som ger stod till terror. Det andra problemet ar overforingen av valstandet som pagar da vast koper energi fran arabstater vilket i langden ger arabstaterna en tillrackligt stor makt och tillrackligt stort kapital att de i framtiden kan "kopa upp hela europa" sa att saja.

Vi kommer att betala en allt storre andel av var inkomst till energiproducenterna vilket leder till en minskad realinkomst, storre valuta underskott, och en omfordelning av varldens resurser.

Sverige har dessvarre ingen solenergi att rakna med som ersattning for fossila branslen, andelen vindkraft ar begransad. Vattenkraft ar formodligen var viktigaste resurs som borde utnyttjas i mycket hogre grad for att sakra vart energibehov.

Det kommer inte att bli "global warming" som vi maste oroa oss over. Inom nagra ar kommer det att bli engeripriserna och brist pa energiresurser som vi maste oroa oss over. For Sveriges del kommer krisen att bli allvarligare an for overiga Europa. Orsaken ar att vi inte langre har nagon stor export industri som behovs for att kunna fa in utlandsk valuta och handla med. Stora Svenska verkstadsforetag och andra store bolag har i stor utstrackning salts till andra lander. De enda stora naturtillgangarna vi har som kan bidra med behovlig valuta och inkomst ar malm och skog. Dessutom sa kommer vara minskande real inkomster forsvara vara mojligheter att forsorja oss. Gapet kommer att oka mellan minskande realvarde pa var inkomst och den okande kostnaden for energi. Vi kommer knappt har rad med energi i framtiden. Priset gar upp och var inkomst minskar med andra ord.

For att sakra var framtid sa behover vi ocksa visa mer "desperation" i vara forsok att minska oljeberoendet. Medan man diskuterar "global warming" och "koloxidskatt" sa forlorar vi vardefull tid da vi borde skynda pa att soka alternativa energikallor hemma. Koloxidskatt ar en hopplost missriktad satsning vars syfte enbart ar att dra in mer skattepengar till staten. Ett bedrageri helt enkelt, tro inte ett ord av vad de sajer om koloxidskatten. DN DN2 SVD

No comments: