Saturday, May 24, 2008

Bomber, automatvapen, pistoler, och enarmade banditer.


Finns det nagot samband mellan all vapensmuggling till Sverige, eller handlar det om ett stort antal ligor som oberoende av varann anvander Sverige som en kontantmaskin i sin kriminella verksamhet?

Man kan knappt halla reda pa alla nyheter om av vapensmuggling till Sverige och bankran av grovre sort typ bankovertagande.

Det var knappast ovningsskjutnng da de flesta av landets polishelikoptrar forstordes med automateld fran krigsvapen.

Har den kroatiska kopplingen till karnkraftverket i Oskarshamn nagot med all vapensmugglingen att gora. Var de explosiva amnen som hittades pa Kroaten Marino Bozic liknande de bomber som hittades i Kroatien som var avsedda for Sverige. Handlar det om en etablerad smugglingsrutt och en kontinuerlig uppbyggnad av ett storre vapenforrad i Sverige? Var ar slutresultatet?

Ska de, hehe, ehh, forsoka sej pa en statskupp? Ingenting kommer att forvana. Man har de senaste aren regelbundet blivit forvanad av sensationella nyheter som blir varre for varje ar. Det som var helt osannorlikt for nagra ar sedan ar nu vardagsnyheter. Brotten blir grovre och myndigheternas svar blir mindre och svagare. Polisen far mindre resurser och domstolarna forsatter leva i sin ankdammsvarld och ger ut straff som brottslingarna skrattar at. Dessutom saboteras myndigheternas resurser. Polisstationer branns ner, helikoptrar som inte kan ersattas inom en rimlig tid skjuts sonder, polisresurser tvingas narvara vid manga brander pga av stenkastning och sabotage mot raddningspersonal och utrustning. Las om tre Tjetjer som forsokte smuggla in bomber och automatvapen till Sverige, en hade 2 armar, en hade en arm, den tredje hade inga armar. De tre hade i genomsnitt en arm. Ga till Swedewatch.

Vi har forsatt oss sjalva i en orimlig situation, i en for samhallet farligt osaker situation. Vart svar mot brottsligheten, polis och domstolar, ar anpassat for 1950-talet da vi pa sin hojd hade fylla och nagot enstaka gautbrak pa helgen att ta hand om. Den grova massiva brottsligheten som vi ser idag dar stora ligor bevapnar sej med krigsvapen, bomber och tar over orter har vi inte kunnat mobiliserat ett forsvar emot. Om det handlar om ovilja, oforstaelse, okunnande eller brist pa resurser ar oklart. Jag formodar att det handlar om en kombination av det ovanstaende.

Med en okande mangd brottslingar och ett minskande antal losta fall och domar sa kommer den grova brottsligheten att oka. Dessutom sa kommer de fatal domda att ytterligare oka antalet grova brottslingar som gar losa i landet eftersom de kommer ut fran fangelse efter en relativt kort tid. Man hinner inte doma och straffa folk i samma takt som brottsligheten okar.

Polisens svarstid var vid det senaste dubbelranet i Varmland da tva banker ranades samtidigt hela 25 minuter. Da polien kom fram pagick ranet och polisen holl sej pa avstand tills ligan akte ivag. Ligan hade i princip tagit over orten Charlottenberg. Jag tvivlar starkt pa att det hade varit mojligt pa 50-talet eller 70-talet.

De politiker som kanner sej berikade av massinvandringen eftersom de far uppleva nya matkulturer borde tanka om. Kop en kokbok istallet for att driva en politik som tolererar hundratusentals grova nya brottslingar i landet. Vad tycket Sverige, ska vi fortsatta att tolerera oraknerliga oidentifierade brottslingar i utbyte mot att kunna uppna kulinarisk nivana eller ska vi ersatta massinvandringen med fler kokbocker till vara politiker?

Om ni vill veta mer om vara politikers argument for massinvandringen, vilket ni formodligen aldrig sett, sa finns en del att lasa pa den utmarkta bloggen Rakryggad. Jag skojar inte, politikernas motiv for att bedriva massinvandring ar ofta just "MAT". Las politikernas svar till Rakryggad om ni inte tror mej. Sen kan ni skratt eller grata eller anmala er politiker till tvangsintagning pa psyket, sjalv vet jag inte vad man ska ta sej till tills nasta val. SVD DN AB

No comments: