Friday, May 09, 2008

Socialist blocket vaxer, innefattar Alliansen.

Alla ar overens om att uppstickaren Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen till nasta val. Ingen vet hur stort partiet blir, men de ovetenskapliga undersokningar som gjorts tyder pa att de far 8-30% av rosterna.

– Vi gör oss inte beroende av sverigedemokraterna, säger Per Schlingmann, moderaternas partisekreterare.

Hans allianskollegor delar den uppfattningen. – Det vi ser i de kommuner där sverigedemokraterna i dag har något slags matematiskt vågmästarställning, är att man hittar andra sätt att ta ansvar för kommunen. Man har mycket större förankring med oppositionen och socialdemokraterna. Problemet med sådana lösningar är att det ofta leder till ett lägre reformtempo.


Alliansen sajer oppet att de hellre arbetar med Socialistblocket an att arbeta med folkrorelsen Sverigedemokraterna. Har Alliansen forandrats eller har de alltid varit lagda at det hallet? Det vi marker ar att Alliansens politik skiljer sej valdigt lite fran Socialistblockets politk. Man har privatiserat lite mer och med punktskatte minskiningar okat sysselsattningen en aning. I de stora fragorna sa skiljer sej blocken inte namnvart. Man far intrycket att Alliansen ar ett slags socialdemokratiskt parti med enda skillnaden ar lite mindre extremt socialistiskt an S.

I massinvandringsfragan sa skiljer sej S fran Alliansen tydligt. Alliansen har i stort sett fordubblat massinvadringen som var makalost stor under S regeringen. Under valaret 2006 registrerades rekord stort antal svenskar som flyttar ut fran Sverige. Rekordmanga rostar med fotterna, de lanmar det sjunkande skeppet, valdet, kaoset och den hoga arbetslosheten.

Alliansen har aldrig ens namnt utflyttningen precis som S aldrig namnde massarbetslosheten. Man kan inte vanta sej att alliansen skulle prata om massinvandringsproblemet eftersom de inte ser den saken som ett problem. Politiker tror att om man haller tyst om ett problem sa finns inte problemet. Det misstaget kommer Alliansen att upptacka redan till EU valet.

Man kan bara dra slutsaten att Alliansen vill fortsatta med utbyte av det svenska folket mot andra nationaliteter mest Irakier, Somalier, Iranier och en rad andra kulturer. Alliansen har aldrig sagt varfor man vill gora det, man tjatar ibland om att vi behover utomeuropeisk arbetskraftsinvandring, men man sajer inte varfor.

Man har klassat svenskar som odugliga eftersom man inte vill satasa pa svensk arbetskraft. Det kan vara orsaken till att man donerar gratis hogskoleutbildning till tiotusentals andra nationaliteter. Anledningen kan vara att de insett att utvandringen av svenskar ar mycket stor och man behover ersatta den utvandrade valutbildade medelklassen. Regeringen oppnar kontor i afrika for att importera arbetskraft. Det ar Alliansens metod att losa fragan om framtida arbetskraft. Man arbetar altsa med att byta ut befolkningen i Sverige.

Sverigedemokraterna framstar alltmer som det enda alternativet till en vansinnig politik som forts av vansterblocket och alliansen. SD ar motsatsen till en brist pa ideer, motivation och kunnande. SD ar motsatsen till en extremistisk invandrings politik som hittils forts. Den handlingsforlamning som politiker drabbats av leder inte Sverige framat, det leder till ett kaos som ingen svensk nagonsin skadat och vi star infor ett systemskifte. Ska vi fortsatta att byta ut svenska folket mot olika utomeuropeiska kulturer eller ska vi bryta den trenden?

Det ar vad nasta val och dagens dabatt handlar om. Regeringen anvader olika svepskal till att ta in sa manga kulturer som mojlig pa sa kort tid som mojligt. Man vet att over 95% av de som kommer har inga flyktingskal men de far uppehallstillstand oavsett hur kriminell deras bakgrund ar. En stor del beviljas pga korruption, men man forsoker inte stoppa det.

Ska vi fortsatta bygga moskeer, ta in hundratusentals muslimer och andra kultuter som utfor vald och en massiv brottslighet pa vara gator eller ska det stoppas. Ska massvaldet tolereras eller ska vi arbeta for att stoppa valdet med alla metoder? Ska kriminella asylsokande och falska flyktingar tillatas bo i Sverige och leva pa vara surt forvarvade skattemedel eller ska de stoppas? Ska vi kopa in nya lyxvillor och bygga nya hyresfastigheter till alla nya invandrare vilket skapar en falsk bild av god ekonomi i bygg- och fastighetsbranchen eller ska vi saja stopp och borja anvanda huvet? Ska vi stoppa overformynderiet och agandesocialismen dar regering och politiker bestammer allt och ager alla bolag och fastigheter i Sverige eller ska makten foras over till folket?

Jag foredrar ett samhalle dar foretag och fastigheter finns i privata hander. Politikerna vill inte det. De vill ge sina avdankade korrupta partivanner valbetalda chefsbefattningar, men de kan bara gora det om foretagen finns i statens agande. De forvantar sej samma behandling sjalva.

Jag foredrar ett samhalle dar man kan ga pa gatorna utan att bli angripen av ett stort gang gangsters som kanske vill valdta, morda, misshandla eller rana folk.

Det samhallet har vi inte idag och det varsta ar att bara ett parti talar om saken och vill forandra den bilden av Sverige. Bara SD vill tala om saken och Alliansen vill inte ens samarbeta med det enda partiet som vill radda Sverige.

Darfor har SD mojligheten att bli det storsta partiet i Sverige. Darfor kommer formodligen de flesta alliansmedlemmarna aka ur riksdagen. Hoppet kan isafall atertas. SVD

4 comments:

UltraV:s värld said...

Bra rutet! Någonstans måste vanvettet ta slut, alliansen värnar inte folk, de värnar bara rörlighet. Typiskt ett arbetsgivarparti.
Att motverka utnyttjandet av människor var sådant som socialdemokratin då den fungerade ägnade sig åt, men också åt att värna svenskars liv och rätt till jobb och att försöka komma till rätta med misären. Nu skapar man misär på olika vis och låtsas som om att det är rasism att tala om problemen. Hur orkar man som politiker förakta sitt eget folk så?

BefriaMedia said...

Jag tror att den vaxande insikten om att Sverige haller pa att ga at skogen kommer som en blixt fran klar himmel till vissa politiker med tiden. De som ar troga och fattar langsamt kommer nog bibehalla sin ovetskap mycket lange.

De som daremot fattar att de skapar ett kaos men vill fortsatt pa den vagen ar de som foraktar Sverige och svenskarna. Det ar formodligen de som vill rasera Sverige till varje pris, de vill astadkomma en slags revolution och utnyttjar de mindre begavade politikerna som medfoljare och som stod. Sverige ar som en familj utan Pappa, dar ingen sajer "stopp, sa kan vi inte fortsatta." Politikerna ar som en skock far, de har ingen individuelll vilja eller formaga att ta stallning sjalva och protestera mot vansinne. De infinner sej lojalt i allt som partiet vill oavsett hur sjukt det ar. Ryggradslosa politiker gor att vi inte kan ha mycket hopp.

kympics said...

Kul att nämner den massiva utflyttningen från Sverige som ingen vågar tala om. Förut var det immigrationen som var tabu men nu är det emigrationen som ska döljas. För visst är ju emigrationen ett tecken på det totala misslyckandet i Sverige.

Skulle vara kul att se lite undersökande journalistik (om det begreppet fortfarande existerar i Sverige) på ämnet. Man måste ju vara masochist om man bor kvar på vissa orter i Sverige. Och lika lätt som att byta ort så kan man ju emigrera nuförtiden, steget är så litet.

Många menar ju på att man ska stanna och kämpa och försvara Sverige men finns det längre något kvar att kämpa för? Kan det överhuvudtaget finnas något framtid i Sverige?

BefriaMedia said...

kympics,
Det ar det stora fragan som jag inte kan svara pa, Ar det vart att stanna och kampa for Sverige? Instinktivt sa masta svaret bli, ja man borde stanna och kampa, det ar ju trots allt dit man reser och halsar pa slakten da man flyttat ut. Visserligen ar det mycket farligare att vistas i sverige idag, men ett val kan gora mycket stor skillnad om ratt parti blir tillrackligt stort.

Alliansen har inte gjort nagot for att bygga upp hoppet, rekord utflyttningen fortsatter och de har nte gjort nagot for att stanga ner de socialistiska instutitionerna som Stalg TV/Radio och den infekterade pressen som far pressstod, facket som utan att skammas ger socialist partierna 1 miljard i valkampanj stod.

Det finns nog hopp aven om hoppet minskar med i samma takt som 50000 utflyttande skattebetalande svenskar/ar lamnar Sverige.

Ett politiskt beslut kan drastiskt forandra Sverige. Om en ny regering bestammer att alla falska och kriminella flyktingar maste sandat tillbaks till sitt urspungsland, sa kan det paverka over 1 miljon sk "falska" flyktingar som nu lever pa oss skattebetalare. Det ensamt ar inte en raddning men det ar en bra borja. Om det socialistiska skattetrycket ta bort sa att vi far mycket mindre skatter sa kan Sverige bli som ett mini USA, dar flok kanner arbetsgladje men alliansen vill inte gora det, de ar S modell light. Nya partier ar det enda hoppet.